Vrijeschool de Toermalijn in Hillegom is de vrije school voor de bollenstreek

Basisschool de Toemalijn is de vrijeschool van de Hillegom en de omliggende bollenstreek

Op onze school
krijg je plezier
in leren.

Gepubliceerd op: 14-09-2023Nieuw

Nieuwsbrief nr.1 - 2023

Beste ouder(s)/verzorger(s) en/of belangstellenden,

Deze nieuwsbrief bevat informatie over De Toermalijn, vrije school voor de Bollenstreek, de peuterspeelzaal en BSO. Allen die hier iets in vermeld willen hebben kunnen dit doorgeven aan de administratie info@de-toermalijn.nl

De tijd is aangebroken om onze eigen ‘draken’ te verslaan!


Beste ouders en verzorgers,


In deze eerste nieuwsbrief in het nieuwe schooljaar wil ik het graag met u hebben over de onrust die her en der onder ouders merkbaar is/was. Het kan zijn dat alles aan u voorbij is gegaan, maar er is een aantal ouders dat zich laat horen, over zaken die op school zouden gebeuren en waar ze vraagtekens bij plaatsen. In de hoop deze ouders gerust te kunnen stellen, wil ik deze column eraan wijden.

Wat mooi uitkomt- en toeval bestaat niet- is dat het binnenkort ook Michaelsfeest is. Er breekt een tijd aan om ons naar binnen te richten, rustig na te denken en ons te bezinnen over zaken die ertoe doen.

Ter inspiratie kunt u op deze link drukken om wat meer te lezen over de achtergronden van het Michaelsfeest-Oogstfeest

Dan wil ik nu inzoomen op de zorgen die er leven bij sommige ouders over een drietal zaken, namelijk de kinderboekencollectie in onze school(bibliotheek; de lessen over relaties en seksualiteit en zorgen rond de (jaar)feesten.


Laat ik bij het eerste beginnen: de boeken in de school(bibliotheek). Onze collectie is de laatste twee jaar enorm uitgebreid en vernieuwd. We hebben inmiddels een prachtige bieb. We hebben boeken in allerlei categorieën: Christofoor sprookjes, informatieve boeken, detectives, makkelijk lezen, jeugdseries, moppenboeken, het houdt niet op. Er is echter één categorie waarover commotie is ontstaan, namelijk de prentenboeken over diversiteit. Dat zijn boeken die erover gaan dat iedereen anders is en anders mag zijn. De diversiteit zit óf in de tekst van het verhaal, óf in de illustraties. Het kan dus een sprookje zijn, waarin je alleen aan de plaatjes ziet dat het prinsesje niet traditioneel blond haar en blauwe ogen heeft, maar juist kroeshaar en bruine ogen. Kinderen leren zo dat je huidskleur niet uitmaakt, om prinses te kunnen zijn of worden. Hoe mooi is dat!


Soms zit de diversiteit in de tekst. Dan wordt er geschreven over twee opa’s, die zo blijkt, samenleven in één huis. Tot zover niets aan de hand. Maar er zijn ook prentenboeken die plaatjes bevatten of een verhaallijn hebben, waarvan je je kunt afvragen of je die al aan kinderen wilt laten zien. Het is dan ook van belang dat we zorgen voor een aanbod in kinderboeken, dat ervoor garant staat dat kinderen leren dat iedereen ‘waardig’ is, maar dat we tegelijkertijd ook het kind beschermen tegen invloeden waar ze nog veel te jong voor zijn, of die we sowieso niet erg passend vinden. Dat is natuurlijk een beetje zoeken, want hierover kun je van mening verschillen.


Toch kunt u erop rekenen dat wij als school enorm ons best doen om boeken te kopen die kinderen iets goeds brengen en niet het tegenovergestelde. In die zoektocht naar goede boeken zal er weleens discussie zijn en zullen er meningsverschillen opduiken, maar dat lijkt me gezond! Er lag een boek op school waar ouders iets van vonden. Gelukkig heeft hier uiteindelijk een goed gesprek over plaatsgevonden met een aantal ouders en ons en dat luchtte iedereen enorm op. Maar voordat dat gesprek er was is het op de diverse sociale platforms al stevig besproken. Mocht u in de toekomst iets tegenkomen waarvan u denkt, dit moeten we juist wél of juist niet in de school(bibliotheek) hebben, laat het ons dan weten en laat het alsjeblieft geen eigen leven gaan leiden! Dan worden dingen groter dan ze zijn en voor je het weet gaan de verwijten alle kanten op, zonder dat er iets geverifieerd is.


We zullen overigens op korte termijn een notitie uit laten gaan waarin u kunt nalezen wat de visie is waarop wij onze boekkeuzes voor de school baseren.


Dan de kwestie van de lessen over seksualiteit en relaties. Op dit vlak staan de verhalen die in sommige media verschijnen haaks op de werkelijkheid in onze school. Toevallig is de realiteit op school, dat wij dit jaar met het team gaan bepalen hoe ons aanbod er op het gebied van seksualiteit en relaties, de komende vier jaar, uit gaat zien. We hebben daar namelijk nog niets van op papier staan. We zijn nog niet eens begonnen aan het gesprek hierover. Wat ik er wel over kan zeggen is dat we zullen zoeken naar een respectvol aanbod. Aan de ene kant zullen we jonge kinderen de warme veiligheid blijven bieden, waar wij als Vrijeschool voor staan en aan de andere kant zullen we oudere kinderen de wijsheid mee willen geven die ze nodig hebben om grenzen aan te durven geven en respectvol en liefdevol met de ander om te gaan. Omgaan met dergelijke levensvragen van kinderen, zullen we zo aanpakken dat het aansluit bij onze manier om aan de wilsopvoeding te werken. Wij voeden op tot volwassenheid, waarin vrijheid een groot goed is. Vrijheid betekent dat we kinderen leren om eigen keuzes te maken vanuit een besef van wie je zelf bent, rekening houdend met het grotere geheel. De vrijheid van de één stopt namelijk waar de vrijheid van de ander begint. Ook over dit onderwerp zullen wij u later dit jaar nader informeren.


Tenslotte iets over de jaarfeesten. Voor sommige ouders is het feit dat we in de kalender de jaarfeesten aan de seizoenen koppelen en dat we soms iets veranderen aan de jaarfeesten reden om wat bang te zijn. Laat ik twee dingen noemen. Sint Maarten bijvoorbeeld. Dit vieren we nu ’s middags in plaats van ’s avonds. Dat komt omdat de organisatie van Sint Maarten ’s avonds in het park in Bennebroek momenteel teveel tijd vraagt van leerkrachten. We zijn er niet tegen om Sint Maarten op de oude manier te vieren, maar we proberen onze energie gewoon verstandig te verdelen. Wellicht zijn er in de toekomst ouders die hierin taken op zich willen en kunnen nemen, maar zo’n organisatie is geen kleinigheid. Zo’n overdracht moet zorgvuldig gebeuren. Dan pas wordt iedereen er blij van. Het andere voorbeeld is dat we het Michaelsfeest, nu Michaelsfeest/Oogstfeest noemen. Ook dit roept reacties op. Er is angst om het goede te verliezen.


Wat wij echter willen met de dubbele namen van onze feesten (o.a. Kerstspel/Midwinter, Paasfeest/Lentefeest en Sint Jan/Midzomerfeest) is dat het ruimte schept. Niet iedereen voelt zich meer van huis uit verbonden met de oude tradities van het Christendom. De dubbele namen geven ruimte om ook het mooie andere te omarmen. Zie het als een kaars die in het midden staat. Met die ene kaars kun je een oneindig aantal andere kaarsen aansteken. Die eerste kaars raakt niet op en gaat ook niet minder fel branden. Er komen gewoon meer lichtjes. Zo is het ook met de jaarfeesten. Als je bij het Paasfeest/Lentefeest een ander gebruik (bijvoorbeeld het gekleurde poeder gooien) toevoegt, wordt het feest niet minder mooi, maar je heet er wel mensen mee welkom die nieuw zijn in de Vrijeschool.


Ook het nadenken over de jaarfeesten staat nog in de kinderschoenen. We pakken het dit jaar weer op en zullen, als we de ruimte maar enigszins voelen, zoveel mogelijk mensen betrekken bij onze zoektocht naar mooie eigentijdse jaarfeesten. We weten dat er ouders staan te popelen om mee te doen!

Ik hoop dat dit schrijven geruststellend, of gewoon informerend, werkt. Mocht er in de toekomst weer iets spelen, kom dan gerust naar ons toe! Ik nodig u tenslotte uit om het één en ander ter overweging mee te nemen de herfst in. Dan kunnen we samen moedig doorgaan, in het belang van mooi Vrijeschoolonderwijs voor de kinderen van De Toermalijn!


Hartelijke groet,


Jacoline Wiskerke

Directeur De Toermalijn


Ouderbijdrage


We vragen, zoals elk schooljaar, ook weer uw aandacht voor de vrijwillige ouderbijdrage. Binnenkort ontvangt u vanuit Wis-Collect een email waarmee u de betaling van de vrijwillige ouderbijdrage voor het betreffende schooljaar kunt regelen. De Vrijeschool hanteert het systeem van vrijwillige ouderbijdragen om tegemoet te komen aan de extra wensen die het vrijeschoolonderwijs heeft als het gaat om het geven van kunstzinnige vakken zoals handwerken en handvaardigheid, muzikale vakken, euritmie met begeleiding en het organiseren van jaarfeesten en dergelijke. Dat wordt allemaal niet gedekt vanuit de reguliere bekostiging.

In de vrijeschool werken we vanuit het principe dat we veel aandacht besteden aan een zo breed mogelijke ontwikkeling van het kind. Alleen dan is het kind in staat zich volledig te ontplooien. Deze bijdrage is tegelijk ook vrijwillig en mag nooit een beletsel vormen om uw kind op onze school te plaatsen.


Heeft u vragen of heeft u geen mail ontvangen kunt u contact opnemen met Patty van Meeteren: info@de-toermalijn.nl

Speelmiddagen in de kleuterklassen


Ook dit jaar organiseren wij weer een aantal speelmiddagen voor kinderen tot 4 jaar. De eerste is al op donderdag 5 oktober 2023.

Op deze middag kunnen ouder(s) en kind, tussen 15.00 en 16.00uur, kennismaken met het vrijeschoolonderwijs. De kinderen mogen fijn spelen, we organiseren een kleine vrije schoolse activiteit en we kunnen met ouders in gesprek gaan over het vrijeschoolonderwijs.


Data speelmiddagen:


Donderdag 05-10-2023

Woensdag 17-01-2024

Donderdag 06-06-2024


Ken je ouders die geïnteresseerd zijn? Geef het dan aub door. Ze zijn van harte welkom!


Kinderopvang Ithaka, locatie De Toermalijn

BSO

We hebben een zeer geslaagde vakantie gehad waarbij we lekker veel op stap zijn gegaan met de kinderen. Van het bos tot het Kinderboekenmuseum in Den Haag.


Zoals jullie allemaal al hebben gezien hebben we sinds de start van het nieuwe schooljaar de ouderapp Konnect.

Hierin zullen wij berichten sturen en ouders/verzorgers kunnen op deze manier ook contact met ons opnemen. Wat ook fijn is, is dat iedereen zich via deze app kan opgeven voor vakantie en eventueel extra (studie)dagen, afmelden en bijzonderheden doorgeven. Alle aanvragen kunnen gedaan worden via de app en wij zullen hierop akkoord geven mits het mogelijk is. We willen alle ouders/verzorgers vragen om zoveel mogelijk persoonlijke gegevens in te vullen in de app. Denk ook aan allergieën.


Peuters

De peutergroepen zijn inmiddels ook weer gestart en er zijn veel nieuwe gezichtjes bij gekomen. Welkom allemaal. Na de vakantie hebben we nog veel aandacht gegeven aan de verhalen over de zomervakantie, ook de zon, het strand en schelpjes kwamen voorbij. Vele peuters zagen ook direct dat Gijsje nieuwe kleren in de zomervakantie had gekregen.

Bij een nieuw schooljaar hoort een frisse start dus hebben we op woensdag met alle peuters de poppenkleertjes gewassen. Wat is er voor nodig? water, sop en kleren natuurlijk. De was hangt nu te drogen in de gang dus als zich afvraagt waarom het rek er staat weet u nu waarom.

Met de peutergroepen gaan we mee in de jaarfeesten zoals school deze viert en het eerste jaarfeest dat er nu aan gaat komen is het Michaëlsfeest. Dit vieren we op dinsdag 26 september a.s. Alle betreffende de peuter ouders ontvangen hierover nog een bericht in Konnect.

Kleuterklas 2


In de kleuterklas vilten we regelmatig. Niet alleen met de kinderen maar afgelopen ouderavond ook met de ouders. Maar waarom doen we dat eigenlijk?

Nat vilten is een kunstzinnige techniek die de tastzin aanspreekt. Je (kind) gebruikt de eigen handen om in, op en door de nat gemaakte wol te wrijven. Het mengsel van water, zeep en wol heeft een sensomotorische waarde. Nat vilten doet een beroep op de zintuigen en de motoriek: voelen en doen. De sensomotorische ontwikkeling van een kind is belangrijk omdat het zo niet alleen het eigen lichaam en de eigen grenzen leert kennen, maar ook de wereld om zich heen, de kwaliteiten in die wereld en de grenzen van die wereld. Wol is een natuurlijk materiaal, wat zich bij uitstek goed leent voor sensomotorische spelletjes en oefeningen: je kind is immers ook onderdeel van de natuur.

Behalve de waarde voor de tastzin is nat vilten ook een prettige manier om te ontspannen.

het is geen techniek waarbij je heel goed moet concentreren – je kunt jezelf best even lekker “verliezen” in het nat vilten. Lekker even wegdromen terwijl je met je handen in de zachte zeep zit. Maar het is ook een techniek die om doorzetten vraagt.

Je moet je wilskracht op de juiste manier inzetten om de plukken wol met elkaar te verbinden. Maar het heeft geen zin om het proces te forceren of te snel te willen gaan: dan blijft het eindproduct niet zitten en valt de wol weer uit elkaar in plukken. Dat is heel waardevol om te leren voor kinderen (en volwassenen): als je de dingen doet in de tijd die het nodig heeft, in plaats van de tijd die je hebt of denkt te hebben, ontstaat er iets moois.

Tot slot is nat vilten een fijne techniek voor kinderen omdat er altijd iets moois ontstaat. Iets waar je kind trots op kan zijn, wat het een plekje kan geven in huis, kan gebruiken of cadeau kan geven aan iemand van wie het houdt. Het proces is heel belangrijk bij nat vilten, maar een mooi eindresultaat kan de ziel ook voeden: trots, zelfvertrouwen, het koesteren van spullen die met zorg en met de hand zijn gemaakt

(Nat vilten met kinderen: wat, hoe en waarom is dit waardevol? (columnsbykari.com)

Klas 1

We zijn pas drieënhalve week onderweg, maar wat hebben we al veel geleerd in klas 1.


Op de eerste schooldag kwamen de kinderen vol spanning en nieuwsgierigheid de klas binnen. Alle kinderen mochten een rechte lijn op het bord tekenen, van boven naar beneden, van de hemel naar de aarde; sommigen deden dit snel, anderen vol concentratie en precisie. Daarna deden we hetzelfde met een kromme lijn. Er is namelijk een geheim, en dat is dat alle letters uit rechte of kromme lijnen bestaan. Nu de kinderen dat wisten, wisten ze ook dat ze nu álle letters konden schrijven.


Inmiddels zijn we alweer bijna klaar met de eerste taalperiode, waarin we de letters i, k, m, aa, n, r en oo hebben geleerd. Alle letters worden elke dag hard geoefend, en we kunnen al de eerste woordjes lezen en schrijven.


Ook de cijfers tot 12 kennen de kinderen al, zoals de 12 die zo goed bij de tijd past: 12 maanden in een jaar, en 12 cijfers op de klok.


Verder hebben al onze eerste Engelse les gehad, en wordt er veel geklapt, gezongen, gespeeld en getekend. Vorige week hebben we prachtige kikkers met een kroontje getekend, uit het sprookje ‘De Kikkerkoning’.

Klas 2


Dit jaar zijn we in klas 2 gestart met taal-heemkunde; de bijenperiode. Wat fijn om de wereld van de bijen in te duiken met het nog mooie weer en een klas dat zelf als nieuw volkje binnenkomt. Er worden bijenspelletjes gedaan en bijenliedjes gezonden bij de opmaat en gestart met het beeldende verhaal in het bijenboekje van Jacob Streit. De kinderen zijn eerst zelf op ontdekking gegaan in het park met een bijenkaart. Interessant om te ontdekken dat ook bijen (en hommels en zweefvliegen) te vinden zijn in struiken zonder bloemen.


De kinderen ontdekken dat ze kunnen letten op verschillen in kleur, vorm en grootte, maar ook details als pootjes en voelsprieten. De kinderen hebben bijenbrood gezaaid en de katjes die worden gevonden zijn omgetoverd tot bijen. Er is zelfs een bloementuin aangelegd met bijenwas voor de bijen die zijn geboetseerd door ouders tijdens de ouderavond.


Met vormtekenen wordt een bij gespiegeld en er zijn raten gelegd met kapla. Er komen steeds meer bijenspullen de klas in die inmiddels een mooie tentoonstelling vormen. De bruidsvlucht wordt getekend en geschilderd en er wordt geschreven.


Er is een start gemaakt met zowel klassikaal als zelf schrijven van een gedichtje, woordwebben en muurkranten. Ook is de IJverige bIJ is behandeld, steekwoorden om verhalen te onthouden en terug te kunnen vertellen. Werk- en zelfstandig naamwoorden zijn in beweging gedaan (De bij zoemt, de imker tapt).

Door het bezoek van de imker viel alles mooi op zijn plek. Wat kon hij veel vertellen en laten zien. En wat hebben de kinderen goed geluisterd en genoten van de heemtuin. Wat een fijne ochtend. Tot slot worden we nog verrast met een bezoekje in de klas en hebben de kinderen bijen- en imkervragen voorbereid. We krijgen geen genoeg van het gezoem maar hebben ook zin in de Michaëls tijd die zich inmiddels aandient en de volgende (reken) periode die voor de deur staat.

Klas 3


Klas 3 is het schooljaar gestart met een heemkunde periode. We leren van alles over het proces van graan tot brood.
We zijn begonnen bij de boer: ploegen, eggen, zaaien, maaien, dorsen, wannen...


We zingen liedjes over de boer en reciteren teksten over de boer en beelden uit wat de boer doet. Ook knutselen en tekenen we veel.

We hebben verschillende graansoorten bestudeerd en getekend. Aren zijn uit elkaar gepeuterd en er is geteld hoeveel korrels een aar heeft. Het record is 68 korrels.

We malen meel met een handmolen. Als we genoeg meel hebben voor de hele klas gaan we broodjes bakken. Hard werken dus!

We hebben een hele leuke en leerzame rondleiding gehad bij korenmolen De Eendracht in Alphen aan den Rijn. Wat gaaf om de grote molenstenen en enorme wieken in het echt te zien!

Twee gidsen hebben ons van alles verteld en laten zien over de werking van de molen. We hebben een heleboel steile trappen beklommen en hebben bovenop de stelling gestaan om de wieken en het kruirad te bekijken. Wat een fijne ochtend hebben we gehad!

Klas 4


In klas 4 zijn we bezig met de aardrijkskunde periode. We maken een plattegrond, compleet met legenda. Sommige maken de plattegrond van de school.

Maar er zijn ook een aantal kinderen die hun eigen school hebben ontworpen.

Het Winkeltje


Het winkeltje gaat weer open, namelijk op woensdag 20 september.


1x per maand staat Marjolein (moeder van Lucas en Viggo) met een kraampje in de aula van De Toermalijn.


Wat wordt er verkocht: diverse mooie schoolmaterialen als potloden, puntslijpers etc., vilt, wol, mooie kaarten. prentenboeken etc etc. Mocht hetgeen u zoekt er niet bij zitten kan zij het proberen te bestellen.


Het winkeltje is 1 maal per maand op de woensdag samen met het soepcafé van klas 6. U kunt dus fijn winkelen met een lekker kopje soep tot slot.

donderdag 14 september 2023klas 5 en 6 vrij
vrijdag 15 september 2023Hillegomse feestdag - geen school - geen peutergroep
woensdag 20 september 2023soepcafé en winkeltje
vrijdag 22 september 2023Inloopochtend 8.45 - 9.45 uur
dinsdag 26 september 2023Michael/Oogstfeest kleuters en peuters vrij v.a. 12.30 uur
woensdag 27 september 2022studiemiddag - gewoon school
vrijdag 29 september 2023 Michael/Oogstfeest klas 1 t/m 6 vrij v.a. 12.30 uur
woensdag 4 oktober 2023spreekuur Eline vd Hoek 8.30-9.30 uur (voor ieder 1)
donderdag 5 oktober 2023speelmiddag kleuterklas 15.00 - 16.00 uur
vrijdag 6 oktober 2023samen werken in de tuin 14.30 - 16.00 uur
woensdag 11 oktober 2023ouderavond digitale geletterdheid start om 19.00 einde 21.00 uur
vrijdag 13 oktober 2023studiedag - geen school - geen peutergroep
maandag 16 oktober t/m vrijdag 20 oktober 2023Herfstvakantie