Vrijeschool de Toermalijn in Hillegom is de vrije school voor de bollenstreek

Basisschool de Toemalijn is de vrijeschool van de Hillegom en de omliggende bollenstreek

Op onze school
krijg je plezier
in leren.

Gepubliceerd op: 18-01-2024Nieuw

Nieuwsbrief nr.5 - 2024

Beste belangstellende,

Deze nieuwsbrief bevat informatie over De Toermalijn, vrije school voor de Bollenstreek, de peuterspeelzaal en BSO. Allen die hier iets in vermeld willen hebben kunnen dit doorgeven aan de administratie: info@de-toermalijn.nl

Beste ouders en verzorgers,


2024 Is een bijzonder jaar voor De Toermalijn. Waren we in 2017 nog een school die onder toezicht van de inspectie stond. Nu 7 jaar later ligt die kwaliteitscrisis ruim achter ons. We hebben het best op orde hier. De 7 magere jaren zijn voorbij en vóór ons lonken de 7 vette jaren. Het leerlingaantal groeit; we kunnen gaan denken aan nieuwbouw; de school is vol en sfeervol; het team is enthousiast en vol plannen. Over dat laatste zal ik u wat vertellen:


We hebben een fijne nieuwe rekenmethode ingevoerd en kunnen er inmiddels al aardig mee uit de voeten. Uw kinderen vinden het leuk, horen we! Leerkrachten verrijken hun vaardigheden bij ‘Met Sprongen Vooruit’ en het komend half jaar buigt het team zich over de vraag hoe onze periodes-rekenen nog vloeiender kunnen aansluiten bij de methode. In de kleuterklassen wordt op fantasierijke wijze gerekend, terwijl de kinderen (denken dat ze) alleen maar spelen.

Met Engels zijn we ook druk bezig. We ontwikkelen een manier, om zonder het keurslijf van een dwingende methode, een rijk- en uitdagend aanbod te kunnen geven. In het komend halfjaar rollen we dit verder uit over alle klassen.

Terwijl men in Nederland en daarbuiten op diverse plaatsen de computers weer uit het onderwijs bant, zijn wij blij met de zorgvuldige manier waarop wij steeds met digitalisering zijn omgegaan. Hardlopers zijn doodlopers, lachen wij in ons vuistje. Het team van De Toermalijn ontwikkelt momenteel een visie en een praktijk, waarbinnen digitale vaardigheden een mooie plek krijgen. Het doel is om aan het einde van dit schooljaar te hebben beschreven wat de kinderen gaan leren op het gebied van digitale geletterdheid en hoe we de digitale weerbaarheid kunnen bevorderen. Deze ontwikkeling zal op een manier gaan die past binnen onze filosofie, waarbij ‘echt leren’ op de eerste plaats blijft staan, maar iets gaafs maken met de computer (in de hogere klassen) ook een plekje gaat krijgen.

Er gebeurt nog veel meer. Daarover zal ik u in de komende nieuwsbrieven weer vertellen.

Fijn dat 2024 goed begonnen is. Die ‘drive’ houden we erin!

Hartelijke groet,

Jacoline Wiskerke

Verkeersexamen vrijwilligers gezocht


Op 22 mei is het praktisch verkeersexamen voor klas 5 en 6. Nu zoeken wij een groep enthousiaste vrijwilligers (16 (groot)ouders of vrienden) die ons hierbij kunnen helpen.


Het gaat om hulp bij de controleposten langs de fietsroute voor een ochtend van 8:15 t/m 10:30 uur of van 10:15 t/m 12:30 uur of het dagdeel van 8:15 t/m 12:30 uur.


Zonder vrijwilligers kunnen we het examen namelijk niet organiseren, niet alleen voor De Toermalijn maar ook voor andere scholen in Hillegom. Door deelname aan het examen draagt u bij aan het veiliger maken van het verkeer in Hillegom en aan het voorbereiden van leerlingen om veilig aan het verkeer deel te nemen. Aanmelden kan via deze link.


MR


We zoeken een nieuwe ouder voor de medezeggenschapsraad (MR). Marta Majic gaat ons jammer genoeg verlaten na een aantal jaren trouwe dienst! We zoeken ook nog een ouder voor de GMR, waar u op bestuursniveau mee kunt denken.


Wilt u meedenken over de ontwikkelingen op onze school of binnen Ithaka? Laat het weten.


U kunt u opgeven en meer informatie krijgen bij Marta Majic, moeder van Mira uit klas 5.

Of u kunt een mailtje sturen naar info@de-toermalijn.nl

Tuinmiddag op vrijdag


In onze schooltuintjes is veel te doen, voordat we kunnen gaan zaaien, planten en oogsten. Om alle kinderen deze kans te geven om groente, kruiden, fruit en bloemen zelf te kweken, hebben we voor álle klassen om de beurt een vrijdagmiddag waarop de schooltuintjes klaargemaakt kunnen worden om mee aan de slag te gaan. Klas 6 en 5 hebben al mooie, schone bedden met vruchtbare grond en kunnen vanaf eind februari de eerste gewassen gaan telen. Klas 3 heeft al een bed waar winterrogge in staat.


Op 2 februari is klas 4 aan de beurt: Ouders én kinderen kunnen vanaf 14:30 o.l.v. juf Maaike ook een schooltuintje gereed maken. Dus: Doe je laarzen aan! We verzamelen bij het amfitheater.


De groetjes van juf Maaike

Jeugd Fonds Sport en Cultuur


Het jeugdfonds Sport & Cultuur is er om gezinnen te ondersteunen. Ze helpen bij lidmaatschappen voor kinderen bij sportclubs en (culturele) verenigingen, als daar in het gezin geen geld voor is.


De link hieronder kunt u gebruiken om te checken of u in aanmerking komt voor ondersteuning.

>> Jeugd Fonds Sport en Cultuur <<

Leerrijpheid


Beste ouders,


Op donderdag 15 februari zal Loïs Eijgenraam een ouderavond over het onderwerp ‘leerrijpheid’ verzorgen.

Loïs heeft jarenlang als kleuterjuf gewerkt op de vrijeschool.


Tegenwoordig is zij onderwijsadviseur bij BVS-schooladvies, de begeleidingsdienst voor vrijescholen in Nederland. Zij is tevens ook de schrijfster van het boek “Leerrijpheid”.

Zij zal ons op een fijne en leerzame manier meenemen in het leerrijpheidsproces.


Leerzaam voor alle kleuter ouders maar ook de ouders van peuters zijn welkom.

De inloop om 19:15 uur en we starten om 19:30 uur. We hopen jullie op 15 februari te zien!


Hartelijke groet, de kleuterjuffen.

Klas 1


In klas 1 hebben we inmiddels alle letters geleerd: zowel de ‘boekenletters’ als de schrijfletters. Voor de kerstvakantie hebben we dat al een klein beetje gevierd met een letterspeurtocht.

De laatste ‘letters’ die we na de vakantie nog hebben geleerd waren de ‘au’ en de ‘ei’.

Met het leren van alle letters sluiten we de klankzuivere periode af. Klankzuivere woorden zijn woorden die je schrijft zoals je ze hoort. Binnenkort beginnen we aan de niet-klankzuivere periode, waarin de kinderen de verschillende spellingscategorieën aangeleerd krijgen.


Verder zijn we deze weken druk aan het oefenen geslagen met springtouwen; ieder kind met z’n eigen springtouw dat we op 5 december van Sinterklaas hadden gekregen. Een heerlijke activiteit om in de ochtend te doen, in de kou en met een zonnetje op het plein.


Ook hebben we deze weken erg genoten van het ijs en de sneeuw. Op het schoolplein ontstond een ware ‘ijshandel’. Er werd ijs verzameld, er werden winkeltjes ingericht en er werd ijs met elkaar geruild.


De afgelopen dagen werden er de mooiste sneeuwballen gerold, en natuurlijk kon een sneeuwballengevecht niet uitblijven.

In de klas vouwden en knipten we sneeuwsterren voor op het raam.

Klas 2


Toen de kinderen na de kerstvakantie het klaslokaal binnen kwamen, konden zij zien dat we ons voorbereiden op de komst van Koning Winter. De ‘strenge vorst’ heeft zich inmiddels aangediend, maar dat kon de pret beslist niet drukken! Een prachtige witte deken van sneeuw verraste ons de afgelopen dagen en wachtte stilletjes af om tot sneeuwballen en sneeuwpoppen omgevormd te worden. De vervoering was merkbaar bij de kinderen en wat is er nu mooier?

We vierden ook de komst van de Drie Koningen en de reis die zij maakten van de duisternis naar het licht. In de klas mochten de kinderen genieten van een heerlijke tulband! Teun, Dava en Selma mochten koning zijn!


Wist u dat de legende gaat dat de Drie wijzen uit het Oosten op hun doorreis zó vriendelijk werden ontvangen in verschillende dorpjes, dat zij als dank een cake wilden bakken voor de inwoners?

Zij hadden geen vorm dus gebruikten zij hun tulbanden. Die traditie wordt nog steeds in ere gehouden en in klas 2 werd ervan gesmuld! Zouden de koningen ook die lekkere glazuur van chocola hebben gehad?


In de aanloop naar de toetsweken hebben we veel van het geleerde herhaald in de klas zoals de spellings categorieën en rekenvaardigheden. De kinderen vinden het leuk om verhaaltjessommen op te lossen en ook in het klokkijken worden zij uitgedaagd met ‘vroeger’ en ‘later’. Helpt u de kinderen thuis ook een handje bij het klokkijken? Ze zijn zo trots als het lukt!

Ook op kunstzinnig vlak hebben de kinderen weer prachtige werken gemaakt met verf en krijt terwijl zij luisterden naar boeiende verhalen uit de verhalenbundel ‘Een Ster over de grens’.

We hebben geboetseerd terwijl we een nieuw lied aanleerden en spelenderwijs gewerkt aan de hand-oog coördinatie door onze kunstwerken op het ritme van ons gezang aan elkaar door te geven. Dat vergde een hoop wilskracht en concentratie, maar het is ons gelukt en wat is klas 2 daar opvallend goed in: elkaar helpen en samenwerken!


De kinderen lezen elke dag en het is een genot om te zien hoe zij in stilte verzonken zijn in hun boeken. We zijn de bibliotheek-ouders dan ook enorm dankbaar voor het verzorgen van onze boekenkist in de klas en voor hun begeleiding. Onlangs hebben we met de kinderen besproken welke nieuwe boeken zij graag ter aanvulling in de schoolbibliotheek zouden zien en daar is een mooie top 5 uitgekomen!

Klas 3


Klas 3 is het nieuwe jaar met de tweede rekenperiode gestart waarin we rekenen met geld.


Er zijn allemaal tweedehands spullen van huis meegenomen voor een rommelmarkt. We zijn gestart met het ruilen van spullen (ruilhandel), want vroeger was er nog geen geld. We hebben de verschillende munten en biljetten bekeken en naar de waarde ervan. Een 2 in €20 betekent wat anders dan een 2 in 20 cent.

Er is een rommelmarkt gestart in de klas. De kinderen hebben alle spullen een prijsstickertje gegeven. Ze oefenen met het berekenen van wat je moet betalen, ze maken kassabonnen en berekenen het wisselgeld.

Volgende week gaan we naar een supermarkt in de buurt om boodschappen voor de lunch te kopen. Elk kind heeft hiervoor €2 meegenomen. Elke dag werd het geld geteld dat die dag binnenkwam. Zo hebben we een mooi bedrag bij elkaar gespaard. Van tevoren bedenken we wat er nodig is en maken we boodschappenlijstjes. We kijken ook in de folder of er nog aanbiedingen zijn.

Ook is de tafel van 8 aangeboden. Wat een bijzonder figuur heeft deze tafel (zie vermenigvuldigcirkel).

De kinderen hebben van juf Nova (stagiair kunstzinnige therapie) schilderles gehad. Ze hebben een lichtje geschilderd met daarin hun wens voor het nieuwe jaar.

klas 4


Drie koningen is voorbij. We hebben naar een mooi toneelstuk gekeken van de vijfde klas en de drie koningen cake is opgegeten. Bij de cake zat een prachtig kaarsje en dat hebben we opgebrand.

In de vierde klas zijn wij begonnen met het verhaal van de Edda, vertelster voor de vierde klas. De Edda is een verzameling middeleeuwse verhalen uit IJsland. In het begin was er niets, toen ontstond er kou, Niflheim en vuur Muspelheim en tussen het ijs en het vuur was een gapend gat, Ginnungagap. Hier wonen de reus Ymir en de oerkoe Audhumla en langzaam ontstaat hier een nieuwe wereld gemaakt door de goden Odin, Will en Wee


De Nationale voorleesdagen 2024


Ben je al helemaal klaar voor De Nationale Voorleesdagen? Op 24 januari is het zover. Via bovenstaande link heel veel boekentips en voorleestips.woensdag 17 januari 2024speelmiddag kleuterklas 15.00-16.00 uur
vrijdag 19 januari 2024inloopochtend 8.45-9.45 uur
woensdag 24 januari 2024soepcafé (11.30-12.30) en het winkeltje
donderdag 25 januari 2024Studiedag - geen school en peutergroep
vrijdag 2 februari 2024kaarsjesfeest
vrijdag 2 februari 2024werken in de tuin - 14.30-16.00 uur
maandag 5 februari 2024schoolfotograaf
vrijdag 9 februari 2024Carnaval/verkleedfeest vrij vanaf 12.30 uur
woensdag 14 februari 2024soepcafé (11.30-12.30) en het winkeltje
donderdag 15 februari 2024Voor kleuter- en peuterouders Leerrijpheid inloop 19.15 uur
vrijdag 16 februari 2024inloopochtend 8.45-9.45 uur
maandag 19 februari 2024 - vrijdag 23 februari 2024Voorjaarsvakantie