Vrijeschool de Toermalijn in Hillegom is de vrije school voor de bollenstreek

Basisschool de Toemalijn is de vrijeschool van de Hillegom en de omliggende bollenstreek

Rekenen gaat
beter als je meel
moet afwegen.

De Toermalijn

“Toermalijn, een edelsteen,

Kleurrijk zoals geen één ...”


Dit zijn twee regels uit ons schoollied. Een toermalijn is inderdaad een prachtige kleurrijke edelsteen. De verschillende kleuren staan symbool voor alle verschillende kinderen. De steen zelf staat voor de verbondenheid tussen alle kinderen, ouders en het team die samen De Toermalijn vormen.


Wij zijn een knusse school in een rustige wijk in Hillegom gelegen aan de Abellalaan. We hebben acht klassen waar gemiddeld 25 leerlingen in zitten. Dat is groot genoeg voor de kinderen om zich sociaal te ontwikkelen en klein genoeg om alle leerlingen de aandacht te geven die zij nodig hebben. Onze school vervult een regio-functie. Veel kinderen wonen in de gemeente Hillegom maar er komen ook kinderen uit andere plaatsen in de bollenstreek, ook uit delen van de Haarlemmermeer en de streek ten noorden van Hillegom. Naast de school staat ons gymnastieklokaal en De Toermalijn heeft een prachtig groen schoolplein. Het is door ouders ontworpen en ingericht. Zoals de school zelf ook tot stand is gekomen door de ouders.


In het voorjaar van 1990 nam een groep ouders het initiatief om een Vrijeschool op te richten voor de Bollenstreek. Een aantal van hen pendelde toen nog heen en weer naar de Rudolf Steinerschool in Haarlem. Andere ouders wilden hun kinderen aanmelden bij een Vrijeschool, maar de afstand naar Haarlem was een brug te ver. In augustus 1991 werd er een ongesubsidieerde combinatie peuter- en kleutergroep gestart. Het jaar erop kon de school rekenen op overheidsfinanciering. Bij de vormgeving van de school en de ondersteuning van het onderwijs spelen de ouders tot op vandaag een zeer belangrijke rol.


De Toermalijn is een Vrijeschool. Naast de cognitieve ontwikkeling is er veel aandacht voor de kunstzinnige en sociale ontwikkeling. We spreken de eigen wil aan en laten leerlingen op zoektocht gaan. Zowel met het hoofd, het hart als met de handen. Zo kunnen de leerlingen optimaal groeien met hun verstand én hun gevoel. Zo groeien ze in de lengte én de diepte.