Vrijeschool de Toermalijn in Hillegom is de vrije school voor de bollenstreek

Basisschool de Toemalijn is de vrijeschool van de Hillegom en de omliggende bollenstreek

Op onze school
krijg je plezier
in leren.

Documenten

Hier kunt u documenten inzien en/of downloaden:


SWV ondersteuningsplan/zorgplan


Klachtenregeling


Inspectierapport 26 juni 2018


Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Ithaka


Sociale kaart behorende bij de meldcode


Luizenbeleid


Informatievoorziening gescheiden ouders


Schorsing en verwijdering leerling