Vrijeschool de Toermalijn in Hillegom is de vrije school voor de bollenstreek

Basisschool de Toemalijn is de vrijeschool van de Hillegom en de omliggende bollenstreek

Taal begint met een
boeiend verhaal

Kwaliteit van ons onderwijs

De afgelopen twee schooljaren heeft de ontwikkeling van de school een impuls gekregen door het toezicht van de inspectie van het onderwijs.


Schoolontwikkeling

In de periode daarvoor werd de school namelijk als zwak (november 2016) beoordeeld door de inspectie. Deze negatieve beoordeling was vervelend, maar aan de ander kant ook mooi, omdat het ons heeft gebracht waar we nu zijn, een school die weer trots kan zijn op haar onderwijs en de kwaliteit daarvan.

Medio 2017 zijn de nieuwe directeur en intern begeleider aangetreden, met als bestuursopdracht het leiden van de kwaliteitsontwikkeling van de school. Wij waren dan ook erg verheugd dat we onze inspanningen beloond zagen met een positieve beoordeling van de inspectie op 26 juni 2018.


Trots op ons onderwijs

Het team werkt enthousiast aan het doorontwikkelen van het onderwijs. Nu de basiskwaliteit weer helemaal op orde is, is er weer ruimte om te werken aan de aspecten van het vrijschool onderwijs die minstens zo belangrijk zijn.