Vrijeschool de Toermalijn in Hillegom is de vrije school voor de bollenstreek

Basisschool de Toemalijn is de vrijeschool van de Hillegom en de omliggende bollenstreek

Taal begint met een
boeiend verhaal

Kunstzinnig onderwijs


Het vrijeschoolonderwijs is gericht op een evenwichtige ontwikkeling van het denken, het voelen en het willen. Kunstzinnige vakken als tekenen, schilderen, boetseren, muziek, toneel en euritmie vormen een integraal onderdeel van het totale onderwijsaanbod. Het kunstzinnig onderwijs en het meer schoolse leren gaan hand in hand en versterken elkaar. Het leren spreken van de kunstzinnige taal, het werken met beelden het ontwikkelen van de fantasie en het verfijnen van de motoriek zijn deel van het leren in brede zin.


Vormtekenen

wordt elk jaar moeilijker geavanceerde ontwikkeling ruimtelijk inzicht


Nat op nat schilderenHandwerken (breien & haken)

Hersen linker rechter hersenhelft


Bijenwas

warmte en koude zacht en hard echte ervaringen


Vilten


Muziek/zingenEuritmie

Het vak euritmie staat in het vrijeschoolleerplan vanaf de kleuterklas tot en met de twaalfde klas. Het is een bewegingskunst die ongeveer een eeuw bestaat en is dus een relatief jonge kunstvorm, die nog volop in ontwikkeling is. Het is een specifiek vrijeschoolvak. Euritmie vraagt van ons om innerlijk beweeglijk te worden Als we klanken horen worden we meegenomen in een voortdurende verandering van hoog naar laag en van zacht naar hard. Maar ook in de loop van de melodie en de melodieveranderingen en -stemmingen en in de stemmingen van gesproken teksten worden we meegenomen. Deze veranderingen en de daarmee samenhangende innerlijke bewegingen, worden door bewegingen van het lichaam zichtbaar gemaakt. Dit gebeurt individueel en samen in een groep. In de euritmie wordt het lichaam dus tot een instrument gemaakt: een instrument dat hetgeen anders alleen hoorbaar is, namelijk spraak en muziek, zichtbaar maakt.