Vrijeschool de Toermalijn in Hillegom is de vrije school voor de bollenstreek

Basisschool de Toemalijn is de vrijeschool van de Hillegom en de omliggende bollenstreek

Rekenen gaat
beter als je meel
moet afwegen.

Ons onderwijs

Het streven van ons onderwijs is dat leerlingen niet leren omdat het moet, maar omdat ze het zelf willen. Naast de basis-vakken als rekenen, lezen en spelling, krijgen de leerlingen ook veel creatieve typische vrijeschool vakken en is er veel aandacht voor de sociale vaardigheden. Dit draagt bij tot een evenwichtige ontwikkeling van ieder kind.


Het uitgangspunt van een vrijeschool is simpel: een leerling die enthousiast is, leert beter. We proberen er altijd voor te zorgen dat de leerstof aansluit bij de ontwikkeling van het kind. Het spreekt voor zich dat persoonlijke aandacht hierbij ontzettend belangrijk is.


Alle leerlingen krijgen instructie. De instructie wordt op verschillende niveaus per groepje gegeven. Uiteraard verwerken de leerlingen de lesstof zowel klassikaal als op hun eigen niveau.


Leerkrachten geven structuur, houvast, rust en aandacht. Er is een vast rooster met een duidelijk ritme. Kinderen weten waar ze aan toe zijn en wat er van ze gevraagd wordt. Door het vrije school onderwijs ontwikkelen kinderen zich gemakkelijker tot zelfstandige mensen, met vertrouwen in zichzelf en respect voor anderen.


Antroposofie

Ons onderwijs is geënt op de antroposofie van Rudolf Steiner.

In de antroposofie gaat men ervan uit dat iedereen zijn eigen pad op aarde te gaan heeft.

Wij omarmen dan ook de eigenheid van elk kind en de ruimte voor iedereen.

Vanaf het prilste begin leeft de mens in een sociale omgeving en

wordt het meegenomen in allerlei culturele activiteiten. Natuurlijk lukt dat

niet direct zelfstandig. Door telkens betrokken te worden bij verschillende

bezigheden, doet een kind kennis op en leert het allerlei vaardigheden. In

die betrokken deelname ontwikkelt een kind een beeld van zichzelf: Wie

ben ik? Waar ben ik goed in? Wat voel ik? Wat wil ik? Hiermee wordt een

kind de schrijver van zijn eigen verhaal en de school speelt een rol in het

schrijven daarvan.

Te zijn wie je bent, leer je dus door deel te nemen, door te dóen. Daarom is

ons onderwijs gericht op de integratie van hoofd, hart en handen. Wij stimuleren

de ontwikkeling van kinderen door spelen en leren zo vorm te geven dat het aansluit bij het echte leven, een mooi voorbeeld daarvan zijn de cadeautjes die de seizoenen ons geven. Op deze manier kan er een een brede ontwikkeling van de persoon mogelijk worden.


'Vrije'

Het woord ‘vrije’ betekende oorspronkelijk ‘vrij van overheidsbemoeienis’. Net zoals bijvoorbeeld bij de Vrije Universiteit. ‘Vrije’ is dus niet de vrijheid om zelf te kiezen wat en wanneer je iets wilt leren.

De oorspronkelijke vrijescholen kregen geen overheidsfinanciering, onze school krijgt dat wel, en wij moeten dus gewoon aan de basisvoorwaarde voldoen die de overheid stelt.

Binnen deze basisvoorwaarde is er veel ruimte en deze nemen we, ons periode onderwijs is daar een mooi voorbeeld van.

Voor ons betekent het woord ‘vrij’ dan ook dat we leerlingen opvoeden tot mensen die in vrijheid goede keuzes kunnen maken.