Vrijeschool de Toermalijn in Hillegom is de vrije school voor de bollenstreek

Basisschool de Toemalijn is de vrijeschool van de Hillegom en de omliggende bollenstreek

Op onze school
krijg je plezier
in leren.

Ziekte en verlof


Het is voor ons altijd belangrijk om te weten wat er aan de hand is. Bel daarom tussen acht uur en half negen als uw kind ziek is of door een andere reden niet op school kan komen. U kunt uw boodschap inspreken op het antwoordapparaat van de school: 0252-52 48 99. Maar u kunt de ziekte van uw kind natuurlijk ook voor schooltijd melden bij de klassenleerkracht.

Verlof buiten de vakantieperiode is in specifieke gevallen bespreekbaar, bijvoorbeeld bij verhuizing, huwelijk van bloed- of aanverwanten, of als het beroep van een van de ouders daartoe aanleiding geeft. U kunt minimaal 6 weken van tevoren schriftelijk een verzoek indienen bij directeur Jacoline Wiskerke. Kijk voor meer informatie in de verlofregels.

De formulieren kunt u vinden onder documenten en formulieren.