Vrijeschool de Toermalijn in Hillegom is de vrije school voor de bollenstreek

Basisschool de Toemalijn is de vrijeschool van de Hillegom en de omliggende bollenstreek

Taal begint met een
boeiend verhaal

De onderbouw: klas 1 tot en met 6

In de onderbouw werken we – net als bij de kleuters – met het hoofd, het hart en de

handen. We besteden een goed deel van de tijd aan lezen, schrijven en rekenen. Hiervoor

gebruiken we een reken- en een taalmethode. We werken zowel gedifferentieerd als volgens plan, zodat kinderen het onderwijs krijgen dat bij ze past. Daarnaast werken we in periodes van drie of vier weken aan één hoofdvak. In de eerste jaren zijn dat taal, rekenen en heemkunde. Daarna komen er vakken bij zoals aardrijkskunde, geschiedenis, dierkunde en natuurkunde. Er worden regelmatig excursies georganiseerd die in het teken staan van een bepaald vak. Omdat het onderwerp in zo’n periode dagelijks en via verschillende invalshoeken behandeld wordt, krijgt het onderwijs diepgang en maken de kinderen het zich echt eigen.

Uiteraard is er ook tijd voor gymnastiek. De les wordt gegeven door een gediplomeerde gymdocent in de gymzaal naast de school.


Combinatie klas

De Toermalijn heeft nu nog 1 combinatieklas, namelijk klas 5-6. We streven en verwachten dat ook deze klassen binnenkort enkelvoudige klassen gaan worden.

Zo’n klas vormt een sociale groep, waarbinnen ieder een eigen ontwikkeling doormaakt. Interesses en niveaus kunnen verschillen, waarop ingespeeld wordt met verschillende werkvormen en taken. Om de continuïteit van de ontwikkeling van zowel de klas als de persoon beter te kunnen waarborgen, blijft een leerkracht in beginsel twee jaar met de groep verbonden.