Vrijeschool de Toermalijn in Hillegom is de vrije school voor de bollenstreek

Basisschool de Toemalijn is de vrijeschool van de Hillegom en de omliggende bollenstreek

Taal begint met een
boeiend verhaal

Remedial Teacher

Voor leerlingen die extra zorg nodig hebben is er beperkte ruimte voor extra les buiten de klas, het zogeheten remedial teaching. Deze extra aandacht wordt individueel of in een kleine groep gegeven.