Vrijeschool de Toermalijn in Hillegom is de vrije school voor de bollenstreek

Basisschool de Toemalijn is de vrijeschool van de Hillegom en de omliggende bollenstreek

De natuur verkennen?
Wij zijn er klaar voor!

Groene plein

De Toermalijn heeft een prachtig “groen” schoolplein. Het is door ouders ontworpen en ingericht. Er zijn regelmatig tuinochtenden waarin we met elkaar het schoolplein onderhouden.

De kinderen kunnen in de pauzes heerlijk klimmen, klauteren, verstoppertje spelen en in de nazomer en herfst zelfs vruchten zoeken.

Zand, water, gras en boomstammetjes zijn elementen waarmee kinderen hun zintuigen en creativiteit kunnen ontwikkelen en op eigen wijze risico's leren inschatten.

Wij genieten enorm van ons plein.