Vrijeschool de Toermalijn in Hillegom is de vrije school voor de bollenstreek

Basisschool de Toemalijn is de vrijeschool van de Hillegom en de omliggende bollenstreek

Op onze school
krijg je plezier
in leren.

Formulieren


U kunt hier formulieren bekijken en/of downloaden.


Indien u liever een papieren versie toegestuurd wilt krijgen kunt u dit aanvragen

via: info@de-toermalijn.nl


Interesseformulier

Inschrijfformulier De Toermalijn

Inschrijfformulier Peutergroep en BSO


Verzoek vrijstelling schoolbezoek t/m 10 dagen

Verzoek vrijstelling schoolbezoek wegens vakantie

Verzoek vrijstelling schoolbezoek voortvloeiend uit godsdienst/levensovertuiging


Schorsing en verwijdering leerling


Gebruik beeldmateriaal