Vrijeschool de Toermalijn in Hillegom is de vrije school voor de bollenstreek

Basisschool de Toemalijn is de vrijeschool van de Hillegom en de omliggende bollenstreek

Op onze school
krijg je plezier
in leren.

Formulieren


U kunt hier formulieren bekijken en/of downloaden.


Interesseformulier

Klachtenregeling

Aanvraag kort verlof


Aanvraag vakantieverlof


Schorsing en verwijdering leerling


Gebruik beeldmateriaal