Vrijeschool de Toermalijn in Hillegom is de vrije school voor de bollenstreek

Basisschool de Toemalijn is de vrijeschool van de Hillegom en de omliggende bollenstreek

Op onze school
krijg je plezier
in leren.

Computers en beeldschermen


Beeldschermen

In deze tijd zijn beeldschermen en computer niet meer uit de maatschappij weg te denken en ook op scholen kom je deze veelvuldig tegen.

Ook op onze school zullen wij waar dat nodig is gebruik maken van beeldschermen en/of computers. Maar niet als uitgangspunt, we begrenzen het liever. Zo vind je bijvoorbeeld bij ons in de klassen geen digi-borden, maar onze leerlingen van klas 5-6 maken wel hun werkstukken op de computer.


Computers

Voor klas 3 wordt de computer incidenteel gebruikt en vanaf klas 5 vormt het werken met computers een vast onderdeel in het rooster. We werken aan een functioneel en educatief gebruik van de computer op school als tekstverwerker, informatiebron en als communicatiemiddel.

Daarnaast gebruiken we al vanaf klas 2 speciale computerprogramma's voor dyslectische kinderen en voor anderstalige en reken-zwakke kinderen.


Mobiele telefoons

Zowel leerkrachten als leerlingen gebruiken geen mobile telefoon op school. Ook ouders bergen hun mobiel op als ze de school binnen lopen.