Vrijeschool de Toermalijn in Hillegom is de vrije school voor de bollenstreek

Basisschool de Toemalijn is de vrijeschool van de Hillegom en de omliggende bollenstreek

Rekenen gaat
beter als je meel
moet afwegen.

Resultaten van ons onderwijs


Meten

Ook onze vrijeschool neemt citotoetsen af. We toetsen niet om het toetsen, maar omdat het ons helpt te zien of leerlingen zich goed ontwikkelen op het gebied van rekenen, taal

en lezen. We beperken het afnemen alleen wel tot de toetsen die er écht toe doen. Kleuters toetsen wij niet op deze manier. Daar hebben wij onze eigen observatiemethode voor om bijvoorbeeld te zien of een kleuter ‘leerrijp’ is.


Gedurende het jaar zijn er diverse ouderavonden waarin leerkrachten de ouders op de hoogte houden van de vorderingen. Er wordt een breed beeld gegeven; van citotoetsen tot de kunstzinnige ontwikkeling. In klas 6 is er de verplichtte eindtoets van het basis onderwijs. Wij hebben gekozen voor de IEP-toets. Daarnaast laten we het NIO-onderzoek afnemen. Beide vormen samen met de bevindingen van de leerkracht, de basis voor het advies voor het vervolgonderwijs.


Vervolgonderwijs

Het vrijeschoolleerplan gaat uit van een 12-jarige leerweg. De fase van de onderbouw wordt op de Toermalijn doorlopen. Het onderwijs in de bovenbouw in onze regio wordt aangeboden door het Rudolf Steiner College voor Vwo, Havo en Mavo. Het programma in de bovenbouw is afgestemd op dat in de onderbouw, met een accent op kunst en cultuur. Het Rudolf Steiner College maakt samen met het Geert Groote College in Amsterdam en de Adriaan Roland Holstschool in Bergen één stichting. Leerlingen die kiezen voor het Rudolf Steiner College komen terecht in de 7e klas in een school voor VWO- , Havo of Mavo. Afhankelijk daarvan kunnen leerlingen na het behalen van het diploma doorleren op de universiteit, het hoger onderwijs of het middelbaar beroepsonderwijs.


Uitstroom 2021/2022

aantalschoolniveau
9Rudolf Steiner College1 VWO, 2 HAVO/VWO, 2 HAVO, 3 VMBO-tl,1 VMBO tl/HAVO
2Haarlemmermeer Lyceum, Zuidrand2 HAVO
5Fioretti College2 VMBO kl, 2VMBO kb, 1 VMBO tl/HAVOHAVO
1Herbert Visser College1 VWO