Vrijeschool de Toermalijn in Hillegom is de vrije school voor de bollenstreek

Basisschool de Toemalijn is de vrijeschool van de Hillegom en de omliggende bollenstreek

Taal begint met een
boeiend verhaal

Peutergroep


Op peutergroep worden peuters warm onthaald. Zij beginnen in de kring waar gezamenlijk de ochtend wordt gestart. Na het vaste ritueel gaan de kinderen op in hun vrije spel. Het speelgoed is van natuurlijke materialen, zoals hout, wol en katoen. Zo kunnen de kinderen echte ervaringen opdoen. Zij worden door hun juffies meegenomen in een duidelijk dagritme. Zo creëren we een gevoel van veiligheid en geborgenheid. In de meeste gevallen stromen de peuters van de op hun vierde jaar door naar onze kleuterschool. Zo ontstaat een doorgaande lijn waardoor de kinderen op een prettige manier kunnen inbedden in de school.

Vanaf 2 jaar kunt uw kind terecht bij de peutergroep die zich in deze school bevindt. Hier wordt gewerkt vanuit de antroposofische pedagogiek en het uitgangspunt is het bieden van een huiselijke omgeving; een vertrouwd, prettig en veilig tweede ‘thuis’. De kinderen gaan gezamenlijk broodjes bakken, vrij spelen, eten, buiten spelen, knutselen.


Er zijn vaste groepen zodat de kinderen in een herkenbare situatie komen. Er is een maandag-donderdag groep en een dinsdag-vrijdag groep.

De openingstijden van de peutergroep zijn van 08.30 tot 12.30 uur. De vakanties lopen synchroon met die van onze school.


Wilt u meer informatie: 0180-555911

Voor de aanmelding en inschrijving kunt u contact opnemen met:

Debicare, Nederland B.V.

e-mail: info@debicare.nl

Contact met de groep zelf: 06-8366 5389


Het contactformulier voor nieuwe aanmeldingen, wijzigingen en opzeggingen.