Vrijeschool de Toermalijn in Hillegom is de vrije school voor de bollenstreek

Basisschool de Toemalijn is de vrijeschool van de Hillegom en de omliggende bollenstreek

Rekenen gaat
beter als je meel
moet afwegen.

Medezeggenschapsraad

MR (Medezeggenschapsraad)


Team leden: Yvonne van Buggenum en Meis van Laar

Ouder leden: Marta Majic en Ruth van der Greft

De MR geeft ouders en personeel de mogelijkheid tot meepraten, denken en beslissen. In de uitvoerige wet staat over welke onderwerpen de MR kan adviseren of zelfs moet instemmen (bijv. begroting, formatie). De eerste regel van de wet is heel ruim: De MR kan alles wat het schoolbeleid betreft aankaarten en heeft recht op gesprek daarover en reactie van de schoolleiding.

In de praktijk komt onze MR ca. 7 maal per jaar bijeen, vaak met (deels) de schoolleider erbij. Je kunt de rol van de MR heel klein houden en heel groot maken. Van bijgepraat worden tot serieus meedenken. Je kunt de rol ook meer formeel en informeel maken. Op de Toermalijn kiezen we duidelijk voor de informele werkwijze. Overigens, de vergaderingen zijn openbaar. U bent welkom. De verslagen zijn dat ook, aan te vragen bij een van ons.

Wij, de Toermalijn-MR proberen constructief te werken en op voorhand over ontwikkelingen mee te denken. Als het nodig is gaan we ook stevig het gesprek aan.

Waar is de MR niet voor? Puur onderwijs-inhoudelijke zaken (bijv. welke methodes) en individuele kwesties. Wat niet wegneemt dat we ouders of teamleden op weg kunnen helpen met hun vragen.

Een MR kan gemakkelijk een heel klein eilandje op een school zijn. Dat is niet de bedoeling. Communiceren met onze ‘achterbannen’ is essentieel en dat lukt, eerlijk is eerlijk, stap voor stap. De teamleden hebben hun teamvergadering, de ouderleden hebben de Klankbordgroep opgezet.

Klankbordgroep (KBG)

Eind 2015 is de klankbordgroep opgezet vanuit de MR-ouders. De KBG heeft 2 functies:

  1. Overleg met de MR-ouders (Michiel en Pieter), zodat zij van de werkvloer weten wat er leeft en speelt. Vice versa vertellen wij wat we doen in de MR. Regelmatig peilen we de stemming over MR-onderwerpen en de uitslag nemen we mee terug naar de MR. Let op: het zijn peilingen; formeel functioneren MR leden zonder last van ruggespraak.
  2. Organiseren en stimuleren van de Ouderparticipatie. De meeste werkgroepen waarin ouders actief zijn komen in het overleg aan de orde. Hierdoor kunnen we elkaar inspireren en helpen en soms ook nieuwe initiatieven ontplooien.

Iedere ouder kan meedoen in de KBG. Dat kan langdurend zijn (op dit moment zijn dat zo’n 13 mensen), maar ook incidenteel, bijvoorbeeld bij een voor u brandend onderwerp. De KBG is uitdrukkelijk een gemengd gezelschap; alle gezindten komen voor.

Net als de MR komt de KBG ca. 7 maal per jaar bijeen. Het voorzitter / notulistenschap rouleert en uiteraard is er altijd een MR-ouder aanwezig. Via de MR kunt u dus altijd contact zoeken met de KBG.

De klassenouders vormen een apart echelon in onze school, geheel los van MR en KBG. Klassenouders werken vooral samen met de betreffende docenten. Als geheel vergaderen ze nu maandelijks, veelal met de schoolleider. Er is al wel een zekere overlap in de KBG, en wellicht dat we wat meer overleg met MR/KBG gaan vormen.