Vrijeschool de Toermalijn in Hillegom is de vrije school voor de bollenstreek

Basisschool de Toemalijn is de vrijeschool van de Hillegom en de omliggende bollenstreek

Taal begint met een
boeiend verhaal

Buitenschoolse opvang De Vlinderboom

De buitenschoolse opvang van de Vlinderboom biedt voor kinderen van vrije school De Toermalijn Hillegom opvangmogelijkheden op school aan. De Vlinderboom vindt het belangrijk dat de kinderen in één belevingswereld met de school worden opgevangen, waarbij de school en de opvang samen optrekken, samen om het kind heen staan. Er wordt gewerkt vanuit dezelfde antroposofische pedagogiek. Hierin staat centraal:


• Er zit rust en regelmaat in het ritme van de dag;

• Het samen ervaren van het ritme van de seizoenen en de jaarfeesten;

• Ieder kind volgen in zijn ontwikkeling;

• Het jonge kind meenemen vanuit nabootsing, gewoontevorming en de zintuigontwikkeling;

• Werken met natuurlijke materialen en spelmateriaal die de fantasie prikkelt;

• Verwondering en respect voor mens, omgeving en natuurlijke materialen;

• Het grote kind een ontspannen “tweede” thuis bieden en aansluiten bij de behoeften van het kind, waaronder het bieden van uitdaging;

• Een huiselijke sfeer;

• Biologische- en biodynamische voeding.


In het Vlinderboom-lokaal is een gezellige huiskamersfeer gecreëerd met een keuken, een lekkere bank en leuk spelmateriaal. Samen creëren we een “tweede thuis”, waar ieder kind zich gezien voelt. Deze veilige en vertrouwde omgeving biedt de kinderen de mogelijkheid om tot rust te komen, waarin ze zichzelf kunnen zijn. Ook kunnen de kinderen lekker buitenspelen op de fijne pleinen van de school of knutselen, spelen en koken bij minder mooi weer. Daarnaast maakt de opvang gebruik van de zaal in de school. De Vlinderboom biedt een lekkere lunch aan en alle voeding is op uitsluitend biologische (dynamische) basis.


De openingstijden van De Vlinderboom zijn aangepast aan de tijden van De Toermalijn en biedt op maandag, dinsdag en donderdag de volgende opvangmogelijkheden:

• Voorschoolse opvang van 07.30 - 08.30 uur

• Overblijfopvang van 13.00 – 15.00 uur aan kleuters en kinderen van klas 1 en 2

• Lange middag opvang van 13.00 – 18.30 uur

• Korte middag van 15.00 - 18.30 uur.


Per middag kunnen er maximaal 20 kinderen komen onder de hoede van twee pedagogisch medewerkers. Ook is De Vlinderboom in de schoolvakanties geopend van 08.00 tot 18.30 uur en maken dan leuke uitstapjes.


Kijk voor meer informatie of schrijf je in via onze website

http://www.devlinderboom-opschool.nl/home/hillegom/bso/


Voor vragen mail of bel Eva Oenes

Beschikbaar maandag t/m donderdag van 09.00 uur tot 14.00 uur

administratie@devlinderboom-opschool.nl

06 36493122