Vrijeschool de Toermalijn in Hillegom is de vrije school voor de bollenstreek

Basisschool de Toemalijn is de vrijeschool van de Hillegom en de omliggende bollenstreek

Taal begint met een
boeiend verhaal

Buitenschoolse opvang

De buitenschoolse opvang biedt voor kinderen van vrije school De Toermalijn Hillegom opvangmogelijkheden op school aan. Het belangrijk dat de kinderen in één belevingswereld met de school worden opgevangen, waarbij de school en de opvang samen optrekken, samen om het kind heen staan. Er wordt gewerkt vanuit dezelfde antroposofische pedagogiek. Hierin staat centraal:


• Er zit rust en regelmaat in het ritme van de dag;

• Het samen ervaren van het ritme van de seizoenen en de jaarfeesten;

• Ieder kind volgen in zijn ontwikkeling;

• Het jonge kind meenemen vanuit nabootsing, gewoontevorming en de zintuigontwikkeling;

• Werken met natuurlijke materialen en spelmateriaal die de fantasie prikkelt;

• Verwondering en respect voor mens, omgeving en natuurlijke materialen;

• Het grote kind een ontspannen “tweede” thuis bieden en aansluiten bij de behoeften van het kind, waaronder het bieden van uitdaging;

• Een huiselijke sfeer;

• Biologische- en biodynamische voeding.


In lokaal is een gezellige huiskamersfeer gecreëerd met een keuken, een lekkere bank en leuk spelmateriaal. Samen creëren we een “tweede thuis”, waar ieder kind zich gezien voelt. Deze veilige en vertrouwde omgeving biedt de kinderen de mogelijkheid om tot rust te komen, waarin ze zichzelf kunnen zijn. Ook kunnen de kinderen lekker buitenspelen op de fijne pleinen van de school of knutselen, spelen en koken bij minder mooi weer. Daarnaast maakt de opvang gebruik van de zaal in de school. We maken een lekkere lunch en alle voeding is op uitsluitend biologische (dynamische) basis.


De openingstijden van zijn aangepast aan de tijden van De Toermalijn en biedt op maandag, dinsdag en donderdag de volgende opvangmogelijkheden:

• Naschoolse opvang van 14.15 - 18.30 uur


Per middag kunnen er maximaal 20 kinderen komen onder de hoede van twee pedagogisch medewerkers. De BSO is in de schoolvakanties geopend van 08.00 tot 18.30 uur en maken dan leuke uitstapjes.


Tarieven kinderopvang 2024


Wilt u meer informatie: 0252-524899

Voor de aanmelding en inschrijving kunt u contact opnemen met:

Debicare, Nederland B.V.

e-mail: info@debicare.nl

Contact met de groep zelf: 06-8366 5389


Het contactformulier voor nieuwe aanmeldingen, wijzigingen en opzeggingen.