Vrijeschool de Toermalijn in Hillegom is de vrije school voor de bollenstreek

Basisschool de Toemalijn is de vrijeschool van de Hillegom en de omliggende bollenstreek

Rekenen gaat
beter als je meel
moet afwegen.

Bestuur

De Toermalijn is onderdeel van Stichting Vrijescholen Ithaka. In deze stichting zijn elf vrijebasisscholen in Noord- en Zuid-Holland vertegenwoordigd. Bestuursvoorzitter is Marin van Wijnen.

Het bestuur van Ithaka is verantwoordelijk voor intern toezicht op deze dertien scholen, maar laat de uitvoering van het beleid over aan de directeuren van de betreffende scholen. Voor De Toermalijn is eindverantwoording dus in handen van Jacoline Wiskerke, directeur van onze basisschool. De stichting Ithaka heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) met daarin een vertegenwoordiging van de MR'en van de scholen.