Vrijeschool de Toermalijn in Hillegom is de vrije school voor de bollenstreek

Basisschool de Toemalijn is de vrijeschool van de Hillegom en de omliggende bollenstreek

Op onze school
krijg je plezier
in leren.

Gepubliceerd op: 11-07-2024Nieuw

Nieuwsbrief nr. 11 - 2024

Beste belangstellende,

Deze nieuwsbrief bevat informatie over De Toermalijn, vrije school voor de Bollenstreek, de peuterspeelzaal en BSO. Allen die hier iets in vermeld willen hebben kunnen dit doorgeven aan de administratie: info@de-toermalijn.nl

Beste ouders en verzorgers,


Het Sint Jansfeest ligt alweer achter ons. Alhoewel het gedeeltelijk in het water viel, blijft het een mooi feest. De zesde klassers houden het vuurspringen nog tegoed, dus daarover geen zorgen!

En nu is de vrije zomerperiode dan bijna aangebroken. Nog een paar dagen en er hoeft even niets meer.

Ook duurt het weer heel lang voordat we een volgend jaarfeest vieren, Michael eind september, nog bijna drie maanden.


Al in de voorchristelijke tijd was de zomer een periode waarin nauwelijks feesten werden gevierd. Kennelijk zijn er dan niet veel momenten waarop we even wakker moeten worden. De zomer is juist meer een soort ‘in slaap vallen’. Je glipt uit je lichaam ‒ en als je wakker wordt, keer je er weer in terug.

Ook in de zomer stap je een beetje ‘buiten jezelf’. Letterlijk, omdat je meer dan in andere seizoenen buiten leeft. Maar ook figuurlijk: je stapt even uit de vaak beperkende cirkel van dagelijkse beslommeringen. Hierdoor stel je je open voor wat er aan nieuwe, andere ervaringen en ontmoetingen, misschien wel buiten je eigen bubbel. Door nieuwe ervaringen en ontmoetingen kun je voeling krijgen met een kracht die paradoxaal genoeg niet buiten, maar juist in jezelf ligt.


Ik wens iedereen een zomer toe die rust, nieuwe kracht en misschien wel wijsheid brengt. Door het dagelijkse bestaan even los te laten kun je gemakkelijker komen bij wie je eigenlijk bent, met je drijfveren in het leven, je dromen en je idealen. Die ‘ik’ is als je innerlijke zon waaruit je kracht put om straks na de vakantie weer terug te keren, hier naar De Toermalijn. Over zes weken pakken we de draad weer op, of hebben we de kracht om de dingen weer een beetje anders aan te gaan pakken.


Ik wens u een zomer die verrijkt!

Jacoline Wiskerke

Samenvatting vergadering GMR van Stichting Vrijescholen Ithaka

Datum: 28 mei 2024

Tijd: 19:30 – 21:00 uur

Locatie: Online, MS-Team

Voorzitter: Marcel Zonneveld (ouder VS Castricum)

Bereikbaar via e-mail: gmr.voorzitter@vsithaka.nl


In de GMR vergadering van dinsdag 28 mei werden de documenten Formatieplan 2024/2025, Evaluatie jaarplan 2023/2024, Aansluitingskader en Interventierepertoire Bestuurlijk handelen besproken. Daarnaast gaf de directeur van Ithaka een update over de stand van zaken rondom het thema ‘Digitale opvoeding’ en de oprichting Vrijeschool Schagen.

Verschillende vrijescholen hebben het proces voor de aanpassing van de schooltijden afgerond. Ervaringen zijn met elkaar gedeeld voor lering bij mogelijke andere scholen waar dit gaat spelen.

De schoolfotograaf


Beste ouder(s)/verzorger(s),


Onze school groeit, dit merken we ook op de dag dat de schoolfotograaf op school is en alle broertjes en zusjes ook op de foto moet zetten. De rij was enorm afgelopen jaar. We kwamen niet uit met de tijd en gemaakte planning.


Omdat we de mogelijkheid tot het maken van broertjes/zusjes foto's willen blijven aanbieden gaan we aankomend schooljaar 2024-2025 het maken van de foto's over twee dagen verdelen.


Op 11 september 2024 is de fotograaf op school en is er mogelijkheid tot het maken van broertjes/zusjes foto's. Hij zal ook de foto's maken van de kinderen van klas 1 t/m 6.


Op 9 juli 2025 zal de fotograaf de foto's nemen van de kinderen in de kleuterklassen, die tegen die tijd compleet zijn en de kinderen in de peutergroep.


De Schoolkalender


Beste ouder(s)/verzorger(s),


De kalender voor het nieuwe schooljaar 2024-2025 ligt ondertussen bij de drukker. Via deze link kunt u de kalender wel al inzien.

De papieren versie zal per gezin in de eerste week van het nieuws schooljaar worden uitgedeeld.


Steuntje in de rug


Beste ouder(s)/verzorger(s),


Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Vanuit de gemeente zijn er voor inwoners met een laag inkomen tot 130% van het wettelijke sociaal minimum diverse aanvullende regelingen beschikbaar, die we via deze weg graag extra onder de aandacht brengen.


Het Jeugdfonds Sport en Cultuur betaalt de contributie voor een sport- of culturele vereniging. Ook is het mogelijk om via het Jeugdfonds het zwemdiploma te behalen.


Via Stichting Leergeld is het mogelijk een aanvraag in te dienen voor onder andere sport-/ schoolspullen, fiets, computer, jarige job, menstruatieartikelen of de ouderbijdrage.


Aanvragen

Via de website of een aangesloten contactpersoon (bijv. een leerkracht) kunt u een vertrouwelijke aanvraag voor het Jeugdfonds Sport & Cultuur en/of Stichting Leergeld indienen. Op onze school kunt u een aanvraag indienen bij X .


Een overzicht van alle minimaregelingen (ook voor volwassenen) is opgenomen in de brochure van de ISD Bollenstreek en is hier te downloaden.

Schoolplein & schooltuintjes


Dit schooljaar hebben we op een aantal vrijdagmiddagen ouders & kinderen uitgenodigd om in de schooltuintjes te komen helpen. Zo zijn er meer ouders betrokken geraakt bij het telen van gewassen samen met de kinderen.


Meer mensen weten nu waar het gereedschap ligt en dat we een school zijn die niet uitsluitend leert met het hoofd, maar vooral ook met hart en handen.

Komend jaar gaan we het weer zo doen: Een paar zondagochtenden en negen vrijdagmiddagen. We hebben dan zelfs een werkgroep met actieve ouders die zich extra wil inzetten voor het groen rond onze school.


Er komt weer een lijst met tuindagen te hangen in de hal en ik zal steeds een oproep doen via Parro agenda wanneer we buiten aan de slag gaan.


Voor dit schooljaar: Dank aan alle ouders en kinderen die een steentje hebben bijgedragen aan onze groene oase!


Juf Maaike

Kinderopvang Ithaka, Locatie De Toermalijn:


De laatste weken hebben we veel afscheidsfeestje gevierd voor de peuters die vier jaar worden of geworden zijn. De meeste van hen zien wij na de zomervakantie terug bij de kleuters.


Wij hebben veel gezongen over de vlinder en hierbij een mooie knutsel gemaakt. Van eitje tot vlinder.

De laatste dag voordat de vakantie begint sluiten wij met alle peuters af in de speeltuin Jeugdland.De vakantie staat voor de deur en voor de BSO-opvang is een leuk programma gemaakt. We houden dit nog even als verrassing maar zullen zo snel mogelijk het programma bekend maken.

Ook gaan wij bij de BSO afscheid nemen van een aantal kinderen. De kinderen die weg gaan mogen zelf kiezen wat ze op de laatste dag graag willen doen.

Klas 1


Nog maar een paar dagen en dan is het alweer zomervakantie. In klas 1 kijken we terug op een rijk jaar waarin we heel veel hebben geleerd.


Deze laatste weken van het jaar hadden we nog een taalperiode, waarin we het onder andere hebben gehad over de zee en het strand. Er kwamen in deze periode allerlei vaardigheden bij elkaar.

Er werden woordspinnen gemaakt en verhaaltjes en gedichten geschreven.

De kinderen hebben vol enthousiasme rijmwoorden gezocht bij het woord ‘bok’.

Vervolgens hebben ze gedichtjes geschreven met deze woorden en er een boekje van gemaakt.

Tot slot heeft iedereen zijn boekje voorgelezen aan zijn leestutor uit klas 3. De eersteklassers vonden het heel spannend en ook heel leuk om te doen!


In de pauzes wordt er nog steeds naar hartenlust gespeeld. Er was een pauze dat bijna de hele klas in de zandbak zat.

Vorige week hebben de kinderen allemaal hun zelfgebreide kabouter afgemaakt. Wat waren de kinderen trots! Onze klassenkabouter Jort had er opeens een hele familie bij. Tijdens de schilderlessen schilderden de kinderen prachtige, krachtige ‘toverballen’.En in de schooltuin konden we onze zelf gezaaide bloemen plukken. We genieten nu van een prachtige bos zomerbloemen in onze klas.

Klas 3


Wat een leuke periode om het schooljaar mee af te sluiten: huizenbouw. We hebben gekeken naar verschillende soorten huizen, de functie van een huis, beroepen, metselverbanden etc. We hebben een wandeling in de buurt gemaakt om metselverbanden te bekijken en we zijn bij een bouwplaats geweest. We konden daar van alles vragen aan een echte bouwvakker.

We hebben de metselverbanden getekend, de verbanden zelf gelegd met steentjes en gezamenlijk een huis gemetseld. Natuurlijk zijn er droomhuizen ontworpen en huisjes geknutseld.

Klas 4


Met de vierde klas zijn wij naar het Teyler museum geweest. Er was daar een tentoonstelling over optische illusies. De klas werd in tweeën gesplitst en de ene helft kreeg een rondleiding en de andere helft ging zelf een optische illusies maken. Na drie kwartier werd er gewisseld. We kwamen enthousiast weer op school terug

Vorige week hebben wij als klas de weerbaarheid training afgerond. Als afsluiting mocht iedereen een plankje door midden slaan met daarop woorden zoals moed, focus, zelfvertrouwen en doorzetten. Hieraan hebben we tijdens de training aan gewerkt door middel van verschillende opdrachten.

Hoera, alle etuis zijn af! In de vierde klas komen de kruisteken aan bod bij het handwerken. Ook tijdens het vormtekenen leren we dat lijnen elkaar kruisen en dat we ze op papier kunnen vlechten.


Met handwerken hebben wij etuis geborduurd, het was een hele klas en vergde veel doorzettingsvermogen en wilskracht maar het is gelukt.Tot slot een hele fijne vakantie gewenst van klas vier!!!

Klas 5


In de maand juni hebben Joep en Matz statiegeldflessen ingezameld voor Stichting Dierenlot. De actie is inmiddels beëindigd.


Hiernaast het resultaat:
De laatste werkjes worden afgemaakt, alle toetsen zijn achter de rug en de klas wordt langzaam aan leeggeruimd.

Wat is dit schooljaar omgevlogen!

Als laatste handwerkopdracht maakten de kinderen een doosje om al hun schatten in te verzamelen. Verschillende technieken zoals prikvilten, knoopjes aanzetten en het toepassen van verschillende steken werden hiervoor gebruikt.

Ook de periode over de Oude Grieken zit erop. We hebben genoten van de vele verhalen: de 12 werken van Heracles, de avonturen van Zeus, Theseus en Perseus, de tocht van de Argonauten, Arachne, Koning Midas en vele anderen. De minotaurus spreekt bij veel kinderen tot de verbeelding en werd dan ook vaak getekend. De kinderen maakten ook zelfstandig een werkstuk. Dat zijn stuk voor stuk kleine kunstwerkjes geworden. Zelfstandig werken en op tijd vragen stellen waren de belangrijkste onderdelen. De meeste kinderen hebben dat inmiddels al heel goed onder de knie.

Bij taal hebben we de verschillende tijden van de werkwoord vervoeging nog eens op een rij gezet. Op dit prachtige schip (een Griekse galei) en met een rugzak vol kennis zeilen de kinderen na de zomervakantie naar de zesde klas!

soepcafé


Er was weer heerlijke soep gemaakt op 19 juni j.l. Het recept is bijgevoegd zodat u zelf thuis ook nog aan de slag kunt.


Dit was het laatste soepcafé voor dit schooljaar. We hopen dat er volgend schooljaar weer net zoveel enthousiasme is.


Dank aan alle ouders die het afgelopen schooljaar mee geholpen hebben.

Verwonder om de hoek en Summerschool


Een zomer vol zang, dans, theater en sport


woensdag 10 juli 2024 afscheid oudste kleuters/Kronenfeest
donderdag 11 juli 2024afscheid klas 6-springen over het vuur!
vrijdag 12 juli 2024laatste schooldag, vrij na uitreiking getuigschriften
schoolreisje kleuterklassen
laatste dag peutergroep naar de speeltuin
maandag 15 juli 2024 t/m vrijdag 23 augustus 2024Zomervakantie De Toermalijn
maandag 29 juli 2024 t/m vrijdag 9 augustus 2024Zomervakantie BSO


2024-2025
maandag 26 augustus 2024eerste volledige schooldag klas 1 t/m 6 en peutergroep
dinsdag 27 augustus 2024eerste volledige schooldag kleuters
zondag 1 september 2024tuinochtend (10.00 - 12.00 uur)
vrijdag 6 september 2024Inloop voorieder1 (8.30-9.30 uur)
vrijdag 6 september 2024klas 6 schooltuinmiddag (14.30-15.30 uur)
dinsdag 10 september 2024ouderavond kleuters, klas 2 en klas 5
woensdag 11 september 2024      schoolfotograaf voor broertjes/zusjes en klas 1 t/m 6
donderdag 12 september 2024            ouderavond klas 1, klas 4 en klas 6
vrijdag 13 september 2024Hillegomse feestdag - geen school
woensdag 18 september 2024kleuters naar de Olmenhorst
vrijdag 20 september 2024inloop geïnteresseerde ouders (8.45 tot 9.45 uur)