Vrijeschool de Toermalijn in Hillegom is de vrije school voor de bollenstreek

Basisschool de Toemalijn is de vrijeschool van de Hillegom en de omliggende bollenstreek

Op onze school
krijg je plezier
in leren.

Gepubliceerd op: 12-10-2023Nieuw

Nieuwsbrief nr.2 - 2023

Beste belangstellende,

Deze nieuwsbrief bevat informatie over De Toermalijn, vrije school voor de Bollenstreek, de peutergroep en BSO. Allen die hier iets in vermeld willen hebben kunnen dit doorgeven aan de administratie info@de-toermalijn.nl
info@de-toermalijn.nl

Beste ouders en verzorgers,


Het was een mooie dag gisteren! Freek Zwanenburg was op school. Hij is ’s middags met de leerkrachten aan het werk geweest en ’s avonds heeft hij een interactieve lezing verzorgd voor de ouders. Met elkaar hebben we verkend wat de invloed van de digitale wereld anno 2023 kan betekenen voor het vrijeschoolonderwijs op De Toermalijn.

Zowel de leerkrachten als de ongeveer dertig aanwezige ouders, waren enthousiast over de manier waarop Freek zijn ervaring en kennis van de Vrijeschool integreerde in het beeld dat hij neerzette. Hij besprak vier deelgebieden waarop een school moet opereren op het moment dat ICT de school binnenkomt.

Als team gaan we hier verder handen en voeten aan geven de komende maanden, zoals ook opgenomen in het koersplan. Natuurlijk gaat niet alles veranderen. Onze visie dat jonge kinderen ‘echt’ moeten leren en niet van een beeldscherm, staat als een paal boven water. Echter op een gegeven moment met kinderen in gesprek gaan over een gezonde manier van omgaan met sociale media is juist weer iets waar we lijn in aan kunnen brengen. Zo kunnen kinderen tijdig leren om hun devices verstandig te gebruiken.

Ouders zijn primair verantwoordelijk voor hun kind in relatie tot ICT, betoogde Freek, maar als ouders en school naast elkaar opereren en elkaar aanvullen, kunnen onze kinderen van de positieve kanten van ICT leren profiteren en kunnen we ze beschermen waar nodig.


We zijn hier nog niet over uitgepraat, en zullen proberen u op de hoogte te houden!


Jacoline Wiskerke

Beste ouders en verzorgers,


Momenteel worden we in deze regio geconfronteerd met een groep jonge mannen die op fat-bikes op verschillende plekken neerstrijken. Deze groep maakt op zijn minst een intimiderende indruk. Eergisteren maakte een moeder mij erop attent dat de groep op het veld naast de school was neergestreken. Samen met Esther liep ik er naartoe, maar in de tijd dat wij er naartoe liepen, waren ze alweer vertrokken.


Wij zullen als school en als opvang de komende tijd extra alert zijn, op deze groep. Bovendien kunnen we ook altijd een beroep doen op de wijkagent. Als deze groep in de buurt rondhangt zullen de BSO kinderen met een zelfstandigheidsverklaring niet buiten de hekken mogen spelen.


Hopelijk waait deze trend weer snel over!


Jacoline Wiskerke

lezing antroposofisch arts Veronique van Erp


Op maandag 23 oktober is er voor alle kleuterouders en andere belangstellenden een lezing van antroposofisch jeugdarts Veronique van Erp. Vanuit haar praktijkervaring schetst ze beelden hoe er vanuit de antroposofie naar jonge kinderen gekeken kan worden. Van harte aanbevolen, zeker voor de kleuterouders omdat we aansluitend uitleg geven en/of gaan werken aan het Sint cadeau voor de kinderen.

Ouders uit andere klassen zijn bij het eerste deel ook van harte welkom.

Inloop vanaf 18.50 uur

Aanvang: 19.00 uur.

Lezing tot 20.15 uur


Na de koffie en of thee start de werkavond en is er de mogelijkheid tot napraten.

We hopen jullie te ontmoeten,


Hartelijke groet namens alle kleuterleerkrachten, Gerda.

Nieuws uit de tuin


Al twee tuinmiddagen hebben we lekker kunnen werken in de schooltuintjes. Zo houden we de woekerende planten goed in bedwang en kunnen de klassen fijn aan de slag.


Klas 6 heeft spinazie gezaaid en sla. De sla-plantjes kwamen hoopvol op, helaas zijn ze een tijdje daarna toch verdwenen. Ik vrees dat de slakken hier bezig zijn geweest... De spinazie staat er wel nog en de zaadjes van de goudsbloemen en oost-indische kers zorgen ipv de sla, toch nog voor oogst (eetbaar).


Klas 5 heeft een tuintje klaargemaakt waar juf Nynke winter-rogge gaat zaaien voor de graanperiode. We hebben 4 prachtige varens geplant voor de periode plantkunde van klas 5. Ook heeft klas 5 paksoi, bonenkruid en peterselie geoogst.


Verder is er gesnoeid en is het schoolplein klaar voor de herfst doordat we natte plekken hebben opgehoogd.


Op vrijdag 3 november gaan we met de ouders en kinderen van de kleuterklassen aan de slag op het kleuterplein.


Tot dan! Juf Maaike

Kinderopvang Ithaka, locatie De Toermalijn

BSO

Herfstvakantie met de BSO


In de herfstvakantie gaan wij met de BSO met de bus naar het Groenendaalse bos om een kabouterspeurtocht te doen en een bezoekje te brengen aan de geiten en kippen.

Dinsdag zouden wij gaan apenkooien in de gymzaal, helaas gaat dit niet door en zijn wij op zoek naar een alternatief programma. Het word dus een verrassing.

Op donderdag staat er een bezoekje aan de olmenhorst op het programma. We gaan hierheen met de auto (autostoeltjes graag zelf meenemen als je dit wilt) en gaan hier appels plukken en zullen in de middag lekkere dingen maken van de appels die wij geplukt hebben.


Peuters

Ook in de peutergroepen is er aandacht voor de oogstperiode, de appelpluk en de mooie pompoenen.


We hebben gezellig aan tafel met een lekker kopje thee hard gewerkt. Appels geschild, klein gesneden, kaneel erover gestrooid en geroerd. Wat een heerlijke appelmoes is het geworden. De papa's en mama's verrast met een potje appelmoes.

Ook hebben we pompoen in stukjes gesneden en hier heerlijke soep van gemaakt. De klas rook heerlijk.

Kleuterklas 3


Op maandagmiddag verandert kleuterklas 3 in een echte bouwplaats. Al onze kisten met blokken worden leeg gekiept op het rode kleed en alle kinderen gaan alleen of in tweetallen bouwen. Daar komt veel bij kijken! Passen en meten, overleggen en vertellen wat je wil, luisteren naar de ander, en dan ook nog zorgen dat je genoeg materiaal hebt. En dan mag je het van juf niet eens zo maar bij een ander wegpakken! Een voorraadje verstoppen onder de bank vindt ze ook niet altijd goed, maar soms knijpt ze een oogje toe ????.

De kinderen bouwen heel verschillend. Hoog, laag, met veel kleur, met allemaal dezelfde blokken enz enz. Als er heel wat bouwwerken staan gaan we er in een kring omheen staan en bespreken we wat we zien. Dan nog even verder bouwen. En dan weer sorteren en opruimen. Alles in de juiste kist. En dat kunnen ze snel!!

Klas 2


Afgelopen weken hebben we hard gerekend in de klas. Daarbij werden de eerste tafels (1, 2, 5 en 10) geïntroduceerd) en het verband gelegd met verdelen. Daarbij is er druk gerekend met kastanjes en heeft de inval juf nog muisjes de klas in gelaten en paddenstoelen laten groeien. Wat een kleurrijke herfstsfeer bracht zij mee. Als er 6 muisjes zijn met 2 oren, hoeveel oren zijn er?

Met dank een ouder die bordjes op maat heeft gezaagd konden de kinderen onder begeleiding tafelbordjes maken en timmeren. Hierop kunnen zij figuren laten ontstaan die verschillend zijn bij elke tafel. Dit brengt de kinderen inzichten in de wondere wereld van getallen over getal structuren en patronen. Wat ontstaat bij de tafel van 2? En 10? Zijn er tafels die hetzelfde figuur hebben? Dit zal nog meer uitgebreid gaan worden in de volgende rekenperiodes. Ook het 100-veld is meer dan alleen getallenreeksen kleuren, hierop is al veel ontdekt en nog veel te ontdekken. Dat houden we nog even geheim, want ook in de volgende periodes gaan we hiermee verder. Verder is er druk geoefend met getal notatie, tientallen en eenheden en met bewegend rekenen. Het ritmisch geheugen wordt hierbij aangesproken. Getal structuren 2-5-10 tallen werden gelopen, geteld en geklapt en alvast een bruggetje naar de tafel van 3 en 4 is gemaakt. De overschrijding van tientallen vraagt iets van de kinderen. Daarnaast hebben we bal-a-vis-x geïntroduceerd. Het werken met de stuiterballen ondersteunt concentratie en balans, oog-hand coördinatie, het optimaliseren van de spraak- en auditieve verwerking, en ontwikkeling van ruimtelijk inzicht.


Ook zijn er veel leuke oefeningen mee te doen om op allerlei manieren te tellen en tafels te oefenen. Hier gaan we dit jaar ook mee verder, de kinderen hebben er veel plezier in. We hebben verder nog geoefend met het schatten van hoeveelheden. Hoe pak je dat aan? Wat schat je in en zat je in de buurt toen er werd nageteld?

Goed te doen met een mand kastanjes maar een hele klus voor een bodempje rijst in een verfpotje. Ook zijn de kinderen in de tijd, seizoenen en de kalender gedoken en hebben mooie seizoens klokken gemaakt. Ook wordt hierbij met beelden en liedjes gewerkt. De kinderen waren ontzettend creatief met het leggen van tangrammen waarbij het ene na het andere figuur verscheen.

Verder zijn we druk geweest met de nieuwe taalcategorieën en hebben eer-oor en eurwoorden de aandacht. De andere categorieën worden doorlopend herhaald en geoefend. De Kinderboekenweek heeft het licht op boeken en lezen geschenen en ook hier pakken wij komend jaar verder op door met leuke werkvormen en presentaties.

Klas 3

Tijdens de rekenperiode hebben we ons de eerste week gericht op het herhalen van de tafels en de tafel van 6 is geïntroduceerd. We doen veel spelletjes in circuitvorm zoals tafelmemory, tafelbingo en kaboem met tafelsommen.

We hebben ook aandacht besteed aan dierendag. De kinderen namen een dierenknuffel mee. Via wandel&ruil werden de knuffels aan elkaar voorgesteld en werd elkaar verteld wat de knuffel betekende voor hem of haar. Vervolgens werden de knuffels nagetekend.

We besteden ook aandacht aan de Kinderboekenweek. De kinderen hebben hun lievelingsboeken meegenomen en via wandel&ruil worden de boeken gepromoot aan elkaar. Er zijn boekverslagen gemaakt en de kaften zijn nagetekend.

De afgelopen weken is wekelijks geschilderd nav de verhalen over de scheppingsdagen.

Klas 5

Klas 5 zit midden in de eerste rekenperiode, waarin het metriek stelsel, cijferend rekenen en staartdelingen aan bod komen. Ook de tafels worden weer herhaald. Zeker bij de staartdelingen merken de kinderen hoe belangrijk de tafels zijn.


Om het meten goed onder de knie te krijgen, werken de kinderen naast alle lesstof ook aan verschillende werkstukken van hout voor in de schooltuin (een sedumtafel, een insectenhotel, een vogelhuisje en een egelhotel). Hierbij wordt gepast en gemeten. En vierkante centimeters vergeten ze vast nooit meer.


Klas 6


Het was gisteren best een spannende dag voor klas 6, want de NIO-toets werd afgenomen. De andere klassen uit onze gang waren super stil en de zesdeklassers hebben in opperste concentratie gewerkt. De brugklas komt hiermee een stukje dichterbij. Welk advies krijg ik, welke school ga ik straks kiezen? Er ontstaan al leuke gesprekken hierover in de klas.


We zitten midden in een rekenperiode, over breuken, procenten en verhoudingen. Deze week hebben de kinderen een klein onderzoek gedaan naar het meest favoriete leesboek van de kinderen van De Toermalijn, in het kader van de Kinderboekenweek. Welke soort boeken zijn populair? Deze gegevens moesten ze verwerken in een cirkel- en staafdiagram. We hebben ontdekt dat de vraagstelling in de verschillende klassen wel heel belangrijk is, om een zo objectief mogelijk antwoord van de kinderen te krijgen.


Er zijn ook prachtige draken geschilderd door klas 6.

Luizennieuws!

Voor elke vakantie is er een clubje ouders die alle kinderen controleren op luizen. En wat fijn dat dat iedere keer weer lukt want we zien toch nog regelmatig kinderen met neten.


Wat zijn neten nou eigenlijk? Neten zijn de eitjes van een luis. Neten kleven zich vast aan een haar en blijven zitten tot ze uitkomen of verwijderd worden met een kam. Een neet heeft ongeveer 14 dagen nodig om uit te groeien tot een luis. Daarom is dat kammen na behandelen zo belangrijk.

Uit ervaring weet ik dat neten niet altijd goed met de kam te verwijderen zijn. Zie je na het kammen nog neten in het haar? Pak de neet dan vast tussen je nagels en trek hem uit het haar.


Oproep!

De luizenouders pluizen zo'n 5 tot 8 keer per schooljaar. Voor elke vakantie de hele school en bij verdenking op luizen wordt er gevraagd of er een extra controle gedaan kan worden. Soms komt het voor dat we ook na een vakantie extra controleren alleen dat is vooral als er in een klas veel kinderen met luizen en of neten zijn.


We zoeken nog ouders die het leuk vinden om te helpen, vele handen maken licht werk.

Heb je een vrije ochtend doordeweeks en wil je toegevoegd worden aan de luizenpluizers groepsapp neem dan contact op met Kim Snijder moeder van Liv uit klas 3

Email: k.n.snijder@hotmail.com


Het CJG Hillegom organiseert een workshop ‘Aan de slag met typisch tienergedrag’ voor ouders van een tiener tussen de 11 en 18 jaar.

De workshop bestaat uit 2 avonden van 2 uur en kost € 10,- p.p. (ouderparen 10% korting) (m.u.v. niet subsidiërende gemeenten). meer lezen.


Data: dinsdag 07 en 21 november 2023 van 19.30 - 21.30 uur.

Locatie Stichting CultuurBeleving,

Prinses Irenelaan 16

2181 CA Hillegom


Voor meer informatie kan je kijken op www.cjgcursus.nl of je kan je direct aanmelden via deze link.

woensdag 11 oktober 2023ouderavond digitale geletterdheid start om 19.00 einde 21.00 uur
vrijdag 13 oktober 2023studiedag - geen school - geen peutergroep
maandag 16 oktober t/m vrijdag 20 oktober 2023Herfstvakantie
maandag 23 oktober 2023lezing Veronique van Erp, antroposofisch arts 19.00 uur
woensdag 25 oktober 2023extra Winkeltje 11.30 uur-13.00 uur (geen soepcafé)
vrijdag 27 oktober 2023Inloopochtenduur 8.45-9.45 uur
vrijdag 3 november 2023spreekuur Eline van der Hoek (voorieder1) 8.30 uur-9.30 uur
vrijdag 3 november 202314.30 uur-16.00 uur werken in de tuin
vrijdag 10 november 2023Sint Maarten/Lichtjesfeest onder schooltijd