Vrijeschool de Toermalijn in Hillegom is de vrije school voor de bollenstreek

Basisschool de Toemalijn is de vrijeschool van de Hillegom en de omliggende bollenstreek

Op onze school
krijg je plezier
in leren.

Gepubliceerd op: 18-04-2024Nieuw

Nieuwsbrief nr. 8 - 2024

Beste belangstellende,

Deze nieuwsbrief bevat informatie over De Toermalijn, vrije school voor de Bollenstreek, de peuterspeelzaal en BSO. Allen die hier iets in vermeld willen hebben kunnen dit doorgeven aan de administratie: info@de-toermalijn.nl

Beste ouders en verzorgers,


Op woensdag 15 mei is er in de middag – we moeten de precieze tijd nog even vaststellen – een speciale ouderbijeenkomst. We merken dat ouders onze school vaak heel graag (meer) willen helpen, maar dat ze niet zo goed weten hoe. De oudergeleding van de MR heeft daarom het voorstel gedaan om diverse oudergroepen op te richten, waar vanuit ouders iets kunnen bijdragen aan de school. Op die woensdag willen we daar de aftrap voor geven. We willen met u in overleg over welke kwaliteiten u de school te bieden heeft en wat de school nodig heeft. Misschien zijn er ouders die met elkaar in een jaarfeesten groep willen; een nieuwbouwgroep; een ‘leuke lessen’-groep, you name it. We willen zeker de klassenouders oproepen om te komen, maar iedereen is welkom! Schrijft u het alvast in uw agenda? Voor wie niet kan komen, zullen we zorgen dat er een verslagje komt, zodat u zich later ook nog kunt verbinden. Ik ben erg blij met dit initiatief!


Dan is het ook bijna Pinksteren. De meiboom staat (bijna) in de zaal en de kinderen gaan weer vrolijk aan het dansen en zingen. De kinderen mogen in het wit gekleed naar school komen, of in lichte kleding, dat is ook helemaal goed. Het dansen om de meiboom staat in het teken van dankbaarheid voor de groeikracht in de natuur en hoop op een mooi en vruchtbaar jaar. In tijden van klimaatverandering is dit weer heel actueel. Pinksteren vieren we op donderdag 23 mei en ook de peuters doen mee!

Eerder dan het Pinksterfeest vieren we de jaardag van de koning, namelijk op 26 april. De klassen 1 t/m 6 doen dan mee aan de koningsspelen. De kleuters blijven lekker op school. Het zou leuk zijn als iedereen een oranje, of rood-wit-blauw accentje bij zich draagt! Alle kinderen, ook de kleuters zijn die dag om half 1 vrij.


Dan tenslotte nog een vraagje. Wilt u bij het parkeren voor de school proberen om zo precies mogelijk in een parkeervak te gaan staan? Hoe beter we dat doen, hoe meer auto’s erin passen. De school groeit nog steeds en dat is fantastisch, maar de ruimte groeit niet mee, dus we moeten een beetje passen en meten!


Fijn weekend gewenst!


Jacoline Wiskerke

Onze mooie tuin


Hebben jullie de mooie wilgentipi op het schoolplein al gezien? De kinderen is het vast en zeker opgevallen.

Afgelopen zondagochtend hebben we met de hulp van 2 ouders deze mooie speelhut weer een mooi gevlochten dak kunnen geven. Dank aan deze kanjers die zeer regelmatig naar de tuinochtend komen. Als vrijeschool hechten we zeer veel waarde aan het opgroeien in een groene omgeving. Dit vraagt wel meer onderhoud dan een versteende omgeving. Maar wij (én onze kinderen) hebben hier veel baat bij. Het welbevinden van de mens hangt nauw samen met de rust, kleur en gezondheid van natuur om ons heen.

De deelname aan de tuindagen is vaak erg sumier. Toch hoop ik dat onze leerlingen fijn kunnen blijven spelen, zoals bij de wilgentipi. Daar hebben we uw hulp bij nodig.

In de schooltuintjes hebben diverse klassen al lekker kunnen zaaien: Er groeien al o.a. ERWTEN, SPINAZIE, PEULEN, ROGGE, RAAPSTEELTJES, MEIRAAPJES en SLA!

Vanaf nu zal ik steeds vragen om zich aan te melden voor een tuin-dag, de agenda voor

dinsdag 16 april is al opengezet.

De groentjes van juf Maaike

Een Pluim voor jonge mantelzorgers


Vanaf april is de Pluim voor jonge mantelzorgers (8 t/m 17 jaar) uit Hillegom en Lisse aan te vragen. Jonge mantelzorgers groeien op met extra zorg(en), door een gezinslid met een ziekte, handicap of verslaving. De Pluim is blijk van waardering namens de gemeenten, in de vorm van een cadeaubon naar keuze. Aanvragen kan digitaalMeer informatie lees je in de digitale flyer.

Jonge mantelzorgers?

Noah is 11 en groeit op met een vader met kanker. Dat brengt extra zorg(en) met zich mee. Hij doet wat extra taken in huis, maar het zit eigenlijk veel meer in het ‘zorgen maken om’. Noah slaapt hierdoor soms slecht, piekert veel en door alles wat er speelt, is er ook minder aandacht en ruimte voor hem zelf. Ondanks dat iedereen zijn stinkende best doet. Julia (16) herkent zich hierin, ondanks dat haar moeder niet chronisch ziek is, maar een depressie en angststoornis heeft. Mohammed (13) zijn zusje heeft een handicap. Dat brengt heel veel moois. En is soms ook lastig. Drie hele normale jongeren, in een bijzondere thuissituatie.

Een cadeaubon naar keuze

Voor jonge mantelzorgers als Noah, Julia en Mohammed is er een Pluim beschikbaar. Het is een blijk van waardering in de vorm van een cadeaubon, namens de gemeenten Hillegom en Lisse.

Aanvragen vanaf april

De Pluim is er voor jonge mantelzorgers (8 t/m 17 jaar) die in Hillegom of Lisse wonen. Deze is vanaf begin april aan te vragen via: https://welzijnskompas.nl/pluim-aanvragen/ .

Kinderopvang Ithaka, Locatie De Toermalijn:


Peutergroep


Met een goed gevoel kijken we terug op een gezellige en mooie paasviering met de peuters. Alle eieren zijn gevonden en we hebben heerlijk gegeten met alle kinderen, wat een feest. Zo fijn om te zien dat alle ouders later aanschoven. Wat was het gezellig. Alle kinderen zaten in de kring op schapenvachtjes met de ouders er omheen. We hebben alle liedjes gezongen die we hadden geoefend. En natuurlijk hebben we ons spelletje laten zien, de kinderen als bolletjes onder de bruine doeken, die lagen te slapen. En dan bij "Wakker worden" met heel veel plezier opsprongen. Zo stoer om dat zomaar te durven voor al die ouders.


Er wordt op dit moment hard gewerkt om mooie vlinders te maken. Met een vel papier, water en stukjes gekleurd crépe-papier. Wat een verwondering als de kleuren in elkaar overlopen en er andere mooie tinten ontstaan,

Met de vraag, van een oudste peuter, of we een keer appelpitjes kunnen planten, zijn we woensdag aan de gang gegaan. Eerst mochten de kinderen de pitjes zelf uit de appels halen. Daarna om de beurt aarde in bakjes doen en de pitjes erin leggen en weer bedekken met een beetje aarde. Tja en nu geduldig wachten of het gaat lukken.

Kleuterklas 1


Bouwen in de kleuterklas.


In de kleuterklassen hebben we veel materialen om mee te bouwen. Grote (planken, kisten, play stands, lappen) en ook kleine materialen zoals blokken in allerlei variaties.

Wat is het leuk om te volgen hoe kinderen zichzelf en de anderen steeds uitdagen om zich hiermee te ontwikkelen.

Passen en meten, overleggen, vergelijken, balanceren, opnieuw beginnen, nabouwen, stevige fundamenten maken en natuurlijk goed sorteren bij het opruimen zijn allemaal aandachtsgebieden. Voor juf en de kinderen!

Klas 1


Op maandag 25 maart zijn we met de hele klas naar boerderij ’t Geertje geweest in Zoeterwoude, als afsluiting van onze periode taal-heemkunde, én om juffen-dag te vieren. We hebben daar geiten, kippen, koeien, varkens, pony’s en een pauw gezien, en vooral ook heel veel jonge dieren. Alle kinderen mochten de kleine geitjes in de stal een flesje geven.

Ook hebben we nog een avonturen pad gelopen, gepicknickt en gespeeld bij het water in de buurt. Het was een prachtige lentedag.Ondertussen zijn we alweer bezig met de vierde rekenperiode van het jaar. Terwijl we aan het begin van het jaar nog leerden om alle getallen te leren schrijven, oefenen we nu al hard met het positioneren van de getallen tot 100 op de getallenlijn. Ook hebben de kinderen al kennisgemaakt met de eerste tafels (de tafels van 1, 2 en 10). De kinderen hebben deze op verschillende manieren geoefend, bewogen en verwerkt. Van de tafel van 2 hebben de kinderen ‘tafelbloemen’ gemaakt in hun periodeschrift.

Een tijdje geleden hebben we zonnebloemen gezaaid in de klas, maar helaas hebben niet alle plantjes het gered in de vensterbank. Waarschijnlijk zullen we hier en daar nieuwe plantjes moeten zaaien. Het duurt dus nog even voordat de kinderen met een plantje thuis zullen komen…

Ook in de schooltuin is er van alles gezaaid en geplant: ons stukje tuin is inmiddels helemaal gevuld met mooie rijen met gewassen die de komende tijd zullen gaan groeien.


Elke dag wordt er veel gelezen in de klas. De kinderen gaan merkbaar met sprongen vooruit.

En elke dag vraagt juf even of er ook kinderen zijn die de avond of het weekend ervoor thuis hardop hebben voorgelezen aan papa of mama. Alle vingers die omhoog gaan worden geteld. Juf Ella heeft gezegd dat als het een keer lukt om 25 opgestoken vingers te tellen (= de hele klas; zieke kinderen tellen ook mee) dat ze dan gaat trakteren. Ons record is 21 kinderen, dus we zijn er bijna!


Na de meivakantie starten we met een toneelperiode. We gaan met elkaar een mooi sprookje spelen, maar welk sprookje dat wordt, dat blijft nog heel even geheim.

Klas 2


Klas 2 heeft juf Linda en juf Mischa afgelopen vrijdag 10 april flink verwend voor 'juffendag’.

In de ochtend werden we toegezongen en verrast met prachtige bloemen, brieven, tekeningen, werkjes en lieve wensen van de kinderen en hun ouders. De dag beloofde nóg stralender te worden, want tijdens ons uitje in het Groenendaalse bos, scheen de zon volop. Wat hebben we genoten met elkaar!

De kinderen hebben dit schooljaar door de vertelstof al veel van zichzelf of anderen kunnen herkennen in de dieren uit de fabels. Daarnaast is het belangrijk dat zij leren dat ook ménsen goede en nobele eigenschappen kunnen hebben. Maar alleen theorieën of moralistische verhalen over ‘het goede' helpen de kinderen niet… Wat echt telt, is wat er in het échte leven gebeurt! Daarom worden in de tweede klas op de vrijeschool naast de fabels ook heiligen legenden aangeboden. In het verhaal van Franciscus van Assisi hebben de kinderen kunnen ervaren dat mensen niet enkel geleid worden door hun driften of ijdelheid, maar ook onzelfzuchtige motieven kunnen hebben. Wanneer kinderen dat ontdekken, kan dat hen innerlijke kracht en blijvende steun geven.


Ook vierden we Pasen met een prachtig gedekte tafel vol lekkernijen en zochten we buiten eieren van chocola. Juf Jacoline vertelde een mooi verhaal in de klas en zo werd ook deze viering een heugelijk feit.

Aankomende vrijdag sluiten wij de toneelperiode af met het toneelstuk ‘Franciscus van Assisi’. De afgelopen weken zijn de kinderen in de rol gekropen van een scala aan karakters en wat kunnen zij dit goed met enorm veel plezier en overgave! We oefenden met het laten zien van verschillende emoties en werkten aan luisteren naar elkaar, verstaanbaarheid op toneel, elkaar durven vertrouwen en heel, héél veel geduldig wachten. Ja, er zijn wat ‘draken verslagen’ deze periode, echt heel waardevol en knap!


De klas is klaar voor de uitvoering. Wees welkom op vrijdag 19 april om 13:15.


We beginnen komende tijd aan een nieuwe rekenperiode. Ook in deze periode blijven we oefenen met de tafels en het digitaal- en analoog klokkijken. Wellicht merkt u dat uw kind een ’tafel-jam’ doet thuis of nieuwsgierig is naar de digitale klok op bijvoorbeeld een wekker of oven? We nodigen ouders, oma’s, opa’s en oudere broers of zussen van harte uit om hier samen spelenderwijs mee te oefenen. Een goede beheersing van de tafels en het besef van tijd is dé basis voor (latere) rekenstof en de ontwikkeling van zelfstandigheid en cognitieve vaardigheden zoals ruimtelijk inzicht en concentratie.

Om ons heen staat de natuur in bloei, wat heerlijk! We merken aan de kinderen dat zij genieten van het buitenspelen (soms net zo onstuimig zijn als de wind…) en zich bewust zijn van de frisse, groene lente kleuren, de bloemen in hun knop en de bijen en andere insecten die ons langzaamaan weer een bezoek komen brengen. Afgelopen week had een ouder verschillende takken verzorgd van oa. een Appelboom, een Vlier, een Kers, een Esdoorn en een Haagbeuk. Een schot in de roos, veel dank hiervoor!

Tijdens het vak vormtekenen hebben we deze prachtige takken in groepjes onderzocht en gelet op wat we nu eigenlijk zien: kleuren, knopjes, stekels, nerven, haartjes of misschien al bloemen? De lijnen op een blad zijn soms gespiegeld, maar bij elk blad weer anders. We moesten denken aan de lijnen op onze eigen handen. Er kwamen mooie gesprekken op gang over de elementen en de klas genoot zichtbaar van deze waarnemingsopdracht.


Tot slot een kleine vooruitblik op de koningsspelen waarvoor uw hulp zeer zal worden gewaardeerd en daarna is het alweer meivakantie. Maar eerst nog met frisse moed aan de slag en een hartelijke groet uit klas 2!


Klas 3


Klas 3 zit midden in een toneelperiode. We oefenen een toneelstuk over het leven op de boerderij. De teksten en liedjes (ook in het Engels, Duits en Frans!) worden uit het hoofd geleerd en het decor wordt geschilderd.

Volgende week treden we op voor de ouders en een aantal klassen.


Om ons goed in te kunnen leven in onze rollen, zijn we naar de boerderij Elsbroekerwei geweest. De boerin heeft ons rondgeleid. De koeien begonnen luid te loeien toen we in de stal kwamen. We hebben gezien dat de koeien de wei in gingen. Er waren veel kalfjes.

We waren woensdag ook nog uitgenodigd voor een bezoek aan de bibliotheek in Hillegom. De kinderen kregen zoekopdrachten om de bibliotheek te ontdekken. Elk kind heeft een boek geleend om in de klas te lezen.

Door het wisselvallige weer is er geregeld een regenboog te zien. Daarom doen we tijdens het schilderen regenboogoefeningen.

Klas 4


Zoals iedereen wel weet hebben wij een broedmachine in de klas gehad. Iedere dag werden de eieren drie keer gedraaid . Hieruit zijn zes schattige kuikentjes gekomen, van iedere kleur twee, zwart, wit en geel. De kuikens staan tot de mei vakantie in de klas en ze groeien als kool. Ze worden handtam gemaakt door de kinderen en als wij zingen, piepen ze met ons mee .

Er zijn alweer een aantal heerlijke soepjes gemaakt door klas 4 en 6. Vorige keer was het tomaten soep en de beide pannen waren snel leeg.


Vorige week zijn wij met de klas naar Naturalis geweest. Wij hebben daar geleerd hoe je een onderzoek moest doen.

We hebben een kijkje genomen in de IJstijd, vragen beantwoord en de skeletten van de dinosaurus Trix bewonderd. Wat een enorm dier is dit geweest.

De kinderen hebben allemaal een opdrachten boekje ingevuld en met elkaar hebben we genoten van dit uitstapje.

Tot slot hebben we vorige week onze toneelperiode afgerond. We hebben het stuk, de Hamer van Thor is kwijt, opgevoerd.

Het is een mooi stuk geworden met een stokdans, verschillende liedjes en ritmes.

Iedereen sprak heel duidelijk en er werden mooie gebaren gemaakt bij de tekst. We hebben het opgevoerd voor de klassen en daarna ook voor de ouders.

Klas 5


De periode Economische Aardrijkskunde werd afgesloten met een mooie en drukbezochte tentoonstelling van de werkstukken. Inmiddels zijn we al weer twee weken intensief bezig met een rekenperiode. De in een eerdere rekenperiode aangeboden lesstof wordt herhaald en verder uitgediept. Zo krijgen de kinderen steeds meer inzicht in het rekenen met procenten, kommagetallen en breuken en leren ze sneller verbanden te leggen. Door coöperatieve werkvormen en rekenspellen kon het geleerde in de praktijk spelenderwijs geoefend worden.

We verdiepen ons ook in het werk van een kunstenaar: Friedensreich Hundertwasser. De kinderen maken eigen werk geïnspireerd op het organische, kleurrijke werk van deze kunstenaar. 

De eerste werken zijn klaar en zien er schitterend uit. Kom gerust eens kijken in de klas om ze in het echt te bewonderen!


De periode over de rivier de Donau stond deze keer in het thema van de kunststroming Jugendstil. Hier tekenen ze naast de informatie, een zelfgekozen afbeelding van de organische figuren.

De week erna hebben we geluisterd naar de klassieke muziek: An der schönen blauen Donau van Strauss. Het ging toen over de stad Wenen. Zo komt topografie & kunst mooi samen.


Afgelopen vrijdag hebben de leerlingen een toets gedaan, waarbij de opzoekvaardigheden van landen / plaatsen / gebergtes / wateren in de atlas werd bekeken. De topografie van Europa uit het hoofd leren enerzijds en anderzijds de opzoekvaardigheid.

Klas 6


Met Pasen heeft klas 6 weer heerlijke paasbroden gebakken voor de hele school! Wel 14 stuks in totaal.


En hebben ze wat vrije tijd, dan zijn ze zeer fanatiek aan het pesten geslagen.

De periode klimatologie is afgesloten met presentaties over een klimaattype, zo leerden de kinderen van elkaar.


En inmiddels zijn we weer in een rekenperiode beland. Hoe zat dat ook alweer met de dm3 en een liter? Hoeveel dm3 passen er eigenlijk in een m3? En hoeveel cm3? Passen we met de hele klas in een kubus van 1 kubieke meter?????

Jaaaaa! (er waren wel wat zieken )


Er wordt ook flink gebreid in de klas, want de sloffen moeten voor de meivakantie allemaal af zijn!


Heeft u ook zo genoten van de spectaculaire zonsondergang vorige week zondag, veroorzaakt door het Saharastof in de lucht? Klas 6 heeft er prachtige schilderingen van gemaakt!

Soepcafé


Het was weer een gezellige drukte afgelopen woensdag bij het soepcafé. De pannen werden tot op de bodem leeg geschraapt, zo lekker was de soep weer. Deze week hadden we een heerlijk lente soepje met doperwten.

vrijdag 19 april 2024inloopochtend 8.45-9.45 uur
vrijdag 26 april 2024Koningsspelen vrij v.a. 12.30 uur
zaterdag 27 april 2024 t/m vrijdag 10 mei 2024Meivakantie
vrijdag 17 mei 2024VoorIder1 8.30 uur
woensdag 22 mei 2024verkeersexamen klas 5 en 6
donderdag 23 mei 2024Pinksterfeest/Meifeest - ook bij de peutergroep
vrijdag 24 mei 2024inloopochtend 8.45-9.45 uur
dinsdag 28 mei 2024 - vrijdag 31 mei 2024Avondvierdaagse
woensdag 29 mei 2024LET OP! aangepaste datum soepcafé en winkeltje