Vrijeschool de Toermalijn in Hillegom is de vrije school voor de bollenstreek

Basisschool de Toemalijn is de vrijeschool van de Hillegom en de omliggende bollenstreek

Op onze school
krijg je plezier
in leren.

Gepubliceerd op: 13-06-2024Nieuw

Nieuwsbrief nr. 10 - 2024

Beste belangstellende,

Deze nieuwsbrief bevat informatie over De Toermalijn, vrije school voor de Bollenstreek, de peuterspeelzaal en BSO. Allen die hier iets in vermeld willen hebben kunnen dit doorgeven aan de administratie: info@de-toermalijn.nl

Beste ouders en verzorgers,


Ik was er gewoon ontroerd van, toen er zoveel ouders en kinderen mij vorige week vrijdag toezongen voor mijn verjaardag! Ik zal het nooit vergeten!

Diezelfde verjaardag en de daaraan gekoppelde leeftijd zal er zonder twijfel ook voor zorgen dat ik denk: “Wat vliegt de tijd toch!” Het is alweer de laatste nieuwsbrief van schooljaar 2023-2024. Je haalt een keer diep adem, zingt een paar liedjes en ’t is om. Maar goed het is nog niet helemaal voorbij, want we hebben nog een maand. Een maand waarin nog best veel moet gebeuren, o.a. een ouderavond aanstaande maandag.


Zoals u weet heeft de oudergeleding van de MR het initiatief genomen. Het idee is dat we met elkaar gaan kijken hoe we vraag en aanbod – van helpende handen voor de school – nog beter bij elkaar kunnen brengen. Veel ouders dragen natuurlijk al enorm bij aan het goed draaiend houden van het Vrijeschoolonderwijs, maar we denken dat er ook verborgen talenten onder u zijn die we beter zouden kunnen benutten. Het wordt in elk geval ook een gezellige avond. Leuk om een flink aantal van u maandag te zien. Inloop is vanaf kwart over 7 en we beginnen om half 8.


Het Sint Jansfeest wordt gevierd op 21 en 24 juni. Ik kijk ernaar uit! Hopelijk kunnen we de langste dag vieren met een bloemenkrans in zonneschijn!

Voor nu nog een hele goede maand gewenst en op naar een paar weken lekker uitrusten!


Hartelijke groeten,

Jacoline Wiskerke

Vakantie schooljaar 2024-2025


Via deze link kunt u de schoolvakanties voor aankomend schooljaar vinden. Aan de studiedagen wordt nog gewerkt.

Onze tuinen en schooltuinen

Ook volgend schooljaar gaan we weer aan de gang in de tuinen en is uw hulp van harte welkom. Alle data staan op de website, wilt u deze vast in de agenda zetten dan kunt u ze via deze link vinden.

Fietsvaardigheidsexamen


Met trots willen we delen dat alle leerlingen van klas 5 en 6 zijn geslaagd voor het jaarlijkse fietsvaardigheidsexamen. Wat een geweldige prestatie en wat fijn dat iedereen veilig kan deelnemen aan het verkeer!

Het examen, dat 22 mei plaatsvond, bracht de fietsvaardigheden en kennis van verkeersregels van onze leerlingen naar voren. Het is een duidelijke indicatie dat ze goed voorbereid zijn om veilig deel te nemen aan het verkeer.

Onze oprechte felicitaties aan alle geslaagde leerlingen en een speciale dank aan de ouders voor het helpen op de controleposten. Zonder deze betrokkenheid en ondersteuning zou het examen niet mogelijk zijn geweest.

Viering Sint Jan klas 1 t/m 6


De dagen zijn weer lang en licht, de zon is op zijn krachtigst en buiten stralen de kleuren je tegemoet. Wij nodigen u van harte uit om samen met ons het Sint Jansfeest, ook wel bekend als het midzomerfeest te vieren! Dit kleurrijke en vreugdevolle feest zal plaatsvinden op vrijdag 21 juni as. op het grasveld naast De Toermalijn.

Het Sint Jansfeest is één van de oudste, traditionele feesten en markeert het hoogtepunt van de zomer. Deze viering is een moment om samen te komen, te genieten van de zon en de overvloed die de zomer ons brengt. Het Sint Jansfeest staat symbool voor het licht en de warmte van de zon, maar ook voor het innerlijk licht in ieder van ons. Het is een tijd om stil te staan bij onze eigen groei en bloei en om dankbaar te zijn voor de overvloed en energie die ons omringt. De zonnewende markeert een keerpunt; een moment van reflectie en intenties. Het zonlicht dat we nu volop ontvangen geeft ons kracht en energie. Die kunnen we opslaan om ons te ondersteunen in mindere tijden of tijdens de donkere dagen in het jaar waar we juist meer naar binnen gekeerd raken. Het vreugdevuur dat wordt ontstoken symboliseert de zon die ook zorgt voor zuivering en vernieuwing. Het oude kan worden losgelaten en we kunnen het nieuwe verwelkomen.

Het programma ziet er als volgt uit;

14.15 naar buiten


14.30-15.00 zingen en dansen

15.00 opening buffet

15.00-16.00 hightea / spelletjes (vrije keus)


16.00-16.30 6e klassers springen over het vuur

16.30 einde feest / opruimen


Neem zelf uw eten en drinken mee. Een beetje voor je gezin en een beetje om te delen. Zo kunnen we samen genieten.

Er hebben zich inmiddels vrijwilligers aangemeld voor de spelletjes, waarvoor dank! We hebben ook twee muzikanten die ons van klanken voorzien. Mocht je interesse hebben, sluit je vooral aan!

Kinderopvang Ithaka, Locatie De Toermalijn:


BSO

De zon schijnt bij ons op de BSO. De afgelopen weken hebben we met de kinderen gesproken over het belang van insmeren. We hebben gesproken wat UV licht is en we hebben uitgelegd aan de hand van een proefje hoe we dit blauwe UV licht kunnen zien en wat het doet op je huid. Ook hebben de kinderen een armbandje van UV gevoelige kralen mogen maken.


Er wordt een kaart met zonnekracht opgehangen. De kinderen kijken, voordat ze naar buiten gaan, samen met één van de leidsters naar de kracht en het advies eronder.Klas 2


De zomer lonkt en in de klas wordt al luidkeels gezongen over de lichtende vlammen van het Sint Jans vuur. Soms praten we al over de vakantie en dat is een heerlijk vooruitzicht, zeker nu er zo hard gewerkt wordt tijdens de toetsweken!


De rekenperiode hebben we afgesloten door spellen te doen rondom het vermenigvuldigen. Met kunstzinnige oefeningen met de tafelbordjes wordt de wereld van getallen in mooie vormen zichtbaar gemaakt. De kinderen oefenen met automatiseren in werkvormen zoals mix en ruil en mix en match en maakten samen contextsommen en overhoren elkaar in duo's. Het was leuk om te zien hoe de ‘strijd’ werd aangegaan tijdens het Canadees vermenigvuldigen (leuk voor thuis!) waar differentiatie mooi in verwerkt wordt en kinderen op ieder niveau worden uitgedaagd. De periode is afgesloten met een tafeltoetsje.

We zitten inmiddels volop in de taalperiode en zijn de kinderen fanatiek en creatief bezig geweest met het herhalen van de spellingsregels. Ze werken samen met verschillende werkvormen zoals dictwee en zijn met een klankgroepenrun en samen zoeken en categoriseren van verkleinwoorden lekker in beweging zijn gezet. Mooi om te zien hoe ze elkaar helpen en naderhand evalueren hoe opdrachten beter kunnen worden uitgevoerd. Ze hebben woordzoekers opgelost en eigen woordzoekers gemaakt, waarmee ze steeds fanatieker en creatiever werden.

Ook mocht elk kind over zijn of haar lievelingsboek vertellen voor de klas. Spannende, grappige en verschillende soorten boeken wekken de nieuwsgierigheid van klasgenoten. Daarnaast is er aandacht voor de schrijver, de illustrator en de kaft, rug en achterflap (blurb) van een boek. De kinderen luisteren aandachtig en stellen mooie vragen aan elkaar, wat zorgt voor nog meer lees inspiratie! Verder hebben de kinderen zelf passende prentenboeken uitgezocht en voorgelezen in de kleuterklas. Dit namen zij heel serieus en hebben dit vooraf met elkaar geoefend. Toneellezen is momenteel een succes in klas 2 waarbij ze oefenen door samen hardop te lezen, met uitspraak en expressie. De verhalen en zinsconstructies worden hierbij weer op een andere manier benaderd, beleefd en gelezen.


Vorige week zijn we begonnen met het maken van een eigen krant. Wat komt daar allemaal bij kijken? In tafelgroepjes werden de taken onderling verdeeld en overlegd welke titel de krant mocht dragen. Eerst bestudeerden we grondig “De Hillegommer” zodat we een beeld kregen van hoe een krant is opgebouwd. De kinderen bespraken wat zij zagen op een voorpagina, welke nieuwsrubrieken je kunt vinden en bedachten eigen nieuwsberichten, spellen en interviews voor in hun zelfgemaakte krant. Daarin komt wat ze afgelopen jaar hebben geleerd op gebied van taal en hun creativiteit mooi samen.

En niet alleen in het klaslokaal, maar ook buiten, tijdens de pauze en in de gymles worden de kinderen uitgedaagd op gebied van samenwerken en bewegen. Meester Frans voert verschillende spelopdrachten uit met de kinderen waarbij naderhand wordt gereflecteerd op techniek, spel, samenwerking en communicatie.

Vorige week hebben we meerdere zintuigprikkelende activiteiten gedaan zoals vormtekenen met je voeten en ‘begrijpend tekenen’. Kun jij tekenen wat je hoort? Best wel spannend, want het beeld dat je in gedachten schetst is uniek. We gingen een stapje verder dan begrijpend luisteren en termen als links, rechts, boven, onder… Misschien weten de kinderen er nog meer over te vertellen?

Rudolf Steiner was gefascineerd door de manier waarop Johan W. v. Goethe in de 18de eeuw verschijnselen bestudeerde. Niet alleen door ernaar te kijken, maar ook door zich ermee te verbinden. Zo werd de Goetheanistische fenomenologie geboren. Steiner ontwikkelde deze handeling verder door voorwerpen, gebeurtenissen, situaties etc. aandachtig waar te nemen, zodat hetgeen je aanschouwt ook daadwerkelijk tot je door kan dringen en vele inzichten kan bieden. Zo nodigen wij de kinderen vaak uit tijdens de lessen om dit te doen, zónder dat zij het zelf door hebben. Onlangs zijn de kinderen tijdens een boetseerles, zonder voorbeeld en vanuit de herinnering van de oervorm, tot de vorm van een klokhuis gekomen. Hoe ziet jouw klokhuis er dan uit? Wat zie je en hoe voelt het? Deze waarnemingsopdracht leverde prachtige bevindingen en resultaten op!


Klas 3


We hebben de afgelopen weken geschilderd n.a.v. de verhalen over Mozes. We schilderden Mozes in het rieten mandje op de Nijl. Zijn moeder had hem daar in gestopt, omdat alle pasgeboren jongetjes werden gedood.


Op een gegeven moment was er een plaag van slangen die de mensen dood beten. Mozes liet een koperen slang maken.

Iedereen die door een slang gebeten was, en naar de koperen slang keek, bleef in leven.

Na vele jaren rondzwerven door de woestijn, zagen de mensen eindelijk Kanaän (het huidige Israël) liggen. Op de schilderingen is te zien hoe blij de mensen toen waren.

Klas 4


De kookgroep van de heerlijke soep. Het soepcafé werd weer druk bezocht en was gezellig.


Het recept van het soepcafé

Vond u de soep ook zo lekker die weer samen met een aantal kinderen is gemaakt. Het recept ziet u door op de foto te klikken.


Klas 4 gaat iedere laatste donderdag van de maand trope opruimen rondom de school. We vinden van alles, vooral veel peuken en plastic, De keer ook een step, een boek en een geel balletje

Klas 4 is met een opfris periode bezig van het rekenen en taal. De laatste tijd zijn we bezig geweest met het metriek stelsel.

We zijn aan de tweede dierkunde periode begonnen. Ieder kind heeft een eigen dier gekozen en gaat daarmee aan de slag.

Vandaag zijn we begonnen met het dier te tekenen.


Ook is er een woordzoeker over dieren gemaakt. Iedereen neemt informatie mee van thuis en de komende weken gaan we ons verder verdiepen in alle dieren.

Klas 5


We zijn inmiddels al weer een week bezig met de laatste periode van dit schooljaar: de Oude Grieken. Met veel enthousiasme reciteren de kinderen hexameters, tekenen en snijden bandmotieven, boetseren Griekse vazen en luisteren naar de vele intrigerende verhalen uit die tijd. De periodeschriften worden echte kunstwerken.


Tussendoor wordt er gewerkt aan het afronden van kunstproject deel 2. Geïnspireerd door het werk van Friedensreich Hundertwasser tekenen de kinderen zelf een compositie met potlood, kleuren een deel in met filiakrijt en vervolgens werken ze het werk af met waterverf

Verder wordt er zoals altijd hard gewerkt aan rekenen, taal en begrijpend lezen. De citotoetsen zijn op het moment van dit schrijven nog in volle gang, wat veel inspanning vergt. Daarom starten we ’s morgens met een ontspannen meditatie, zodat de kinderen in alle rust en geconcentreerd aan de slag gaan. Dit geeft ook een fijne sfeer in de klas.

Stichting Dierenlot


Matz en Joep zamelen statiegeldflessen in voor Stichting DierenLot. Mick gaat soms mee langs de deuren om te vragen om statiegeldflessen.


We hebben dankzij jullie hulp al EUR 132,00 opgehaald!

Op het Instagram account #Joepsmoestuin is een linkje naar onze actie om te doneren en de tussenstand bij te houden. Flessen inleveren op school kan uiteraard ook nog altijd. Deze actie loopt tot en met eind juni. Nogmaals heel erg bedankt.

Meld je aan voor het Kinderboeken Leesteam van 2024/2025


Ben jij dol op lezen, praat jij graag over boeken en houd je ervan om andere lezers ook enthousiast te maken? Dan is er geweldig nieuws voor jou! Er wordt gezocht naar enthousiaste lezers, uit elke provincie één, om het Kinderboeken Leesteam 2024/2025 te versterken.


Meer weten en aanmelden om lid te worden van het kinderboekenleesteam

Zomerfestival 6 juli 2024 12.00/17.00 In park Elsbroek


Op zaterdag 6 juli is de tweede editie van Het Zomerfestival!

Waar kunst, cultuur, sport en beweging samenkomen voor een dag vol plezier!


Volg alles

zondag 16 juni 2024Gezamenlijk werken in de tuin 
maandag 17 juni 2024Ouderavond werkgroepen - 19.30 uur
woensdag 19 juni 2024soepcafé en winkeltje
vrijdag 21 juni 2024St. Jansfeest v.a. 14.30 uur klas 1 t/m 6
maandag 24 juni 2024St. Jansfeest kleuterklassen, onder schooltijd
woensdag 26 juni 2024 Studiedag - geen school, ook geen peutergroep
woensdag 3 juli 2024Studiedag - geen school, ook geen peutergroep
vrijdag 5 juli 2024werken in de tuin (14.30-16.00)
woensdag 10 juli 2024 afscheid oudste kleuters/Kronenfeest
donderdag 11 juli 2024afscheid klas 6
vrijdag 12 juli 2024laatste schooldag, vrij na uitreiking getuigschriften
schoolreisje kleuterklassen
laatste dag peutergroep naar de speeltuin