Vrijeschool de Toermalijn in Hillegom is de vrije school voor de bollenstreek

Basisschool de Toemalijn is de vrijeschool van de Hillegom en de omliggende bollenstreek

Op onze school
krijg je plezier
in leren.

Gepubliceerd op: 15-02-2024Nieuw

Nieuwsbrief nr.6 - 2024

Beste belangstellende,

Deze nieuwsbrief bevat informatie over De Toermalijn, vrije school voor de Bollenstreek, de peuterspeelzaal en BSO. Allen die hier iets in vermeld willen hebben kunnen dit doorgeven aan de administratie: info@de-toermalijn.nl

Beste ouders en verzorgers,


Leerkracht zijn is de mooiste baan van de wereld! Zeker op de vrijeschool is dat zo, want je leert de kinderen niet allen taal en rekenen, maar je staat ook naast ze in de stappen die ze zetten om iemand te worden, om aan te komen in de wereld. Dat is een verantwoordelijke taak, die wij delen met u.

Dat betekent ook dat het werk van een leerkracht niet stopt als de lessen voor de volgende dag zijn voorbereid. Leerkrachten komen bijvoorbeeld ook wekelijks bij elkaar voor inhoudelijke gesprekken over goed onderwijs. We bestuderen leerlijnen; zijn in gesprek over het gedrag van kinderen; denken na over wat de moderne tijd van ons vraagt als het gaat over de online wereld, inclusiviteit en burgerschap. Allemaal thema’s waar je je als school toe moet verhouden. Daarbij laten we ons inspireren door antroposofische thema’s, zoals het vierledig mensbeeld, de zintuiglijke waarneming en antroposofische architectuur.


De toekomstige nieuwbouw is ook een zaak die onze aandacht vraagt. U merkt misschien wel dat het vol is in de school. De gemeente heeft ons toegezegd dat wij aan de beurt zijn voor de bouw van een nieuwe school, zodra onze buur-school de Giraf, haar nieuwbouw heeft afgerond. Momenteel ben ik bezig om hiervoor, samen met een deskundige, een stappenplan op te zetten. Het is heerlijk om na te kunnen denken over een schoolgebouw dat helemaal bij onze wensen voor goed onderwijs aansluit! Naast de voortgang op de inhoud van ons onderwijs, denken we dus ook na over de fysieke omgeving die daar mooi bij zou passen.


De oudergeleding van de MR denkt momenteel na hoe we u als ouders kunnen laten meedoen, meehelpen en meedenken aan het steeds krachtiger worden van onze school. U gaat erover horen.

Het is een mooie fase waarin De Toermalijn zich momenteel bevindt. We zijn ons fundament aan het verstevigen. We voelen ons hierin krachtig.

Ik wens u een hele fijne voorjaarsvakantie!


Jacoline Wiskerke

Achtergrond Verkleedfeest


Het feest van Carnaval, wordt ook wel het Verkleedfeest genoemd. Meest bekend, natuurlijk, onder de grote rivieren. Carnaval werd al gevierd in voorchristelijke tijden, al heette het toen nog niet zo. Mensen wilden de kwetsbare, ontwakende natuur beschermen tegen boze geesten. Daarom zetten zij afschrikwekkende maskers op en trokken bijpassende kleren aan. Veel kabaal makend met pannen, koebellen en andere geschikte spullen trokken ze gezamenlijk door hun velden.


Het dragen van maskers heeft een interessante betekenis. Maskers werden gezien als een hulpmiddel om het geestelijke leven door de mens heen te laten klinken. Maskers zijn dus een soort poort tussen het leven hier op aarde en het leven in de geestelijke wereld of het dodenrijk. Door een masker te dragen met carnaval, kan de mens zich uiteenzetten met ‘het dode’ in zichzelf. Door te zingen, te dansen, gek te doen en te feesten, schudt men als het ware het dode van zich af. Zodat men goed voorbereid en schoon is voor een nieuw begin in de natuur en het nieuwe leven dat we met de lente vieren. In de natuur zien we een soortgelijke beweging. In de maand februari verliezen veel bomen hun dode takken, zodat er ruimte is voor de groei van nieuwe loten en twijgen. Met carnaval maken we door ‘het dode’ los te laten plaats voor ‘het nieuwe leven’.


Uit oude heidense tradities werd deze tijd van het jaar ook gebruikt als zuiveringstijd. Naast de grote voorjaarsschoonmaak kan je dus ook je eigen lichaam of je eigen gedragingen reinigen. Denk daarbij naast het laten staan van bepaald voedsel en bepaalde (alcoholische) dranken, aan smartphonegebruik, beeldschermtijd, shoppen, autogebruik of luiheid. Het is daarmee een tijd van inkeer en bezinning. Met vasten bereik je behalve een lichamelijke-, psychische- of geestelijke reiniging ook een ander doel. Het is een vorm van zelfliefde, een respectvollere omgang met je medemens of het milieu en voor wie daarin gelooft, een mogelijkheid dichterbij spiritualiteit of een hogere macht te komen.


Jonge kinderen beleven in deze periode vooral de natuur die langzaam ontwaakt. We zien dit terug in de seizoentafel met de wortelkindertjes en de kleuren bruin en groen, de liedjes en verhalen. Met het Verkleedfeest zingen en dansen we, genieten we van zelf gemaakte popcorn en eten we lekkere pannenkoeken.

(VRIJESCHOOL – Jaarfeesten – carnaval (21) | VRIJESCHOOL (vrijeschoolpedagogie.com)

Klas 3, 4 en 6


Voor carnaval hebben klas 3, 4 en 6 met elkaar leuke hoedjes geknutseld. Daarmee werd de zaal versierd, het was erg gezellig en de zaal zag er echt feestelijk uit.


Kinderopvang Ithaka, locatie De Toermalijn

Peuters

Ondanks dat het pas februari is en we nog voor de voorjaarsvakantie zitten zien we ook met de peuters allerlei bloemetjes uit de grond tevoorschijn komen.


Het is natuurlijk nog wel winter dus we gaan "schaatsen rijden doe maar mee" maar we zingen ook al over de bolletjes in de grond.


Volgende week is het vakantie en zijn de peuters thuis.

BSO

In de voorjaarsvakantie, volgende week, gaan de kinderen van de BSO, die een vakantie pakket hebben, weer leuke activiteiten doen.


Als het weer even mee werkt gaan zij gaan echt schaatsen op de ijsbaan, naar een museum en ook naar een pop-up playground.


Heel veel plezier!

Klas 2


Met de voorjaarsvakantie in ‘t verschiet, laten we de toetsweken achter ons en sluiten we een feestelijke periode af waarin enorm hard gewerkt is door de kinderen. In de klas zijn we bezig met de rekenperiode waarin we oa. 100-tallen opsplitsen in tientallen en eenheden, plus- en minsommen onder de 100 bedenken en oplossen, ijverig werken aan verhaaltjessommen en aan de deeltafel van 2. Sommige kinderen hebben de tafels van 1,2,3,4,5 én 10 zelfs al opgezegd voor de klas!


Na de vakantie zullen we een toneelperiode starten die gekoppeld is aan de taalvaardigheid en daarvoor zijn we in de prachtige heiligenlegende van Franciscus van Assisi gedoken. Misschien hebben de kinderen er thuis al iets over verteld of over gezongen? Het ‘Zonnelied’ klinkt al door de klas en ook bij ons raam komen regelmatig vogels op bezoek om te smikkelen van de slinger vol lekkernijen die de kinderen voor hen hebben gemaakt.

Tijdens ons kaarsjesfeest ‘Maria lichtmis’ maakten we prachtige sneeuwklokjes van wolvilt in de klas en aten we pannenkoeken in de vorm van de zon. Dat het ons maar voorspoed mag brengen voor het nieuwe jaar! We luisterden naar het volksverhaal over ‘Imbolc en Yule’ en sloten de dag af met het zingen van een seizoenenmedley. Wat was dit dapper van klas 2!

Ook het verkleedfeest was een gezellig samenzijn en wat zag iedereen er prachtig uit! De hele dag mochten we spelletjes spelen die klas 5 voor ons hadden opgezet. Hartstikke bedankt, klas 5! En ook veel dank voor alle baksels, hulp en begeleiding in de klas.


Een fijne voorjaarsvakantie gewenst!

Klas 3


Na verschillende keren geoefend te hebben met "winkeltje spelen" in de rommelmarkt in de klas met nepgeld, waren we er klaar voor om naar een èchte winkel te gaan.

In groepjes zijn we naar de PLUS geweest om boodschappen te halen voor de lunch. Elk groepje ging op pad met een boodschappenlijstje, zelfgemaakte portemonnee en ècht geld. Ter plekke werd er hard gerekend: wat kunnen we wel of niet kopen van ons geld.


De kinderen mochten achter de kassa zitten en de boodschappen scannen en betalen.


Kinderen die geld over hadden konden iets extra kopen en kinderen met te weinig geld moesten iets weg doen. De kinderen hebben genoten van hun zelf gekochte lunch in de klas.

Klas 4


Dierkunde periode

In klas 4 zijn we met de periode dierkunde bezig. Eerst hebben wij het over weekdieren gehad, met name de inktvis en de octopus. Daarna over vogels, de adelaar of arend en ten slotte de zoogdieren.


Wat hebben deze verschillende dieren met de mens gemeen? Hierover ontstaan leuke gesprekken. Wat zijn de verschillen onderling? Er wordt heel veel informatie uitgewisseld, geknutseld en getekend.

hier komt de tekst

Herkent u alle apenkoppen uit de 4de klas?

Getekend door Amber, Woud en Evy


Boekbespreking

De eerste boekbespreking zit erop. Iedereen heeft een mooi boek gelezen en erover verteld. Het was spannend maar ging prima. Dit zijn de boeken die door de kinderen zijn gelezen.

Naar de ijsbaan

Woensdag 31 januari ging klas 4 naar de ijsbaan in Haarlem.

Nadat alle kinderen hun schaatsen aan hadden getrokken hebben ze een paar heerlijke uren rond geschaatst.

Juf Yvonne had nog wat spelletjes meegenomen in geval er kinderen waren die zich zouden vervelen of even pauze wilden. Die spelletjes waren niet nodig, geen kind heeft zich verveeld!!

Tussendoor is er nog gezongen voor juf Yvonne en juf Nanda en kreeg juf een mooi cadeau uit handen van de klassenmoeders.

Halverwege werd er zelfs nog warme chocomelk met slagroom en wat lekkers voor erbij uitgedeeld. Wat een geslaagde ochtend was dit, voor sommige kinderen had het wel de hele dag mogen duren!

Klas 5


Klas 5 is volop met de periode Egypte bezig.


We verkennen de Nijl en de Nijldelta. De belangrijkste goden en farao's komen voorbij. Piramides zijn geboetseerd waarbij ook nauwkeurig gemeten moest worden om een vierkant van 10 bij 10 cm te krijgen en een hoogte van 10 cm. Mummies blijven fascinerend.


Het hele proces van mummificeren is besproken, waarna de kinderen zelf een mummie maakten en een bijpassende sarcofaag.


Een Engelse tekst over piramides sloot mooi aan op de periodestof. Woorden zoals pharao, pyramid, the Nile, to build, to preserve, west bank, tomb, desert, ramps, quarry, layer, surface, afterlife, limestone, ancient en Egypt konden aan de woordenschat toegevoegd worden. We werken tussendoor ook aan een rekenmysterie waarbij we het raadsel van de verdwenen scepter van Ramses II proberen op te lossen.

Dit gaat door middel van optellen, aftrekken en gelijknamig maken van breuken, zodat ook deze stof steeds weer opnieuw geoefend wordt.


Ook zal het vermenigvuldigen en delen met breuken aangestipt worden om het raadsel op te kunnen lossen.

Soepcafé


Er is al weer twee keer een heerlijke soep gemaakt door kinderen en ouders uit klas 4 en klas 6.


Hierbij de recepten voor:

Kruidige wortel puntpaprika soep

Spinaziesoep

De bibliotheek

Thuis gebruik maken van de Bibliotheek? Dat kan!


Prentenboeken in alle talen zeer mooi voor met name de niet Nederlandstalige ouders om toch samen met hun kind een Nederlands prentenboek te lezen. Ze kunnen bij de bibliotheek het prentenboek in het Nederlands halen en samen doorbladeren terwijl het boek voorgelezen wordt in hun eigen taal. Goed voor de taalontwikkeling van zowel het kind als de ouder. Prentenboek in alle talen


De online bibliotheek voor kinderen: Uitleg over de e-books en luisterboeken en de diverse digitale programma's, zoals Bereslim en de Voorleeshoek, gratis voor leden van de bibliotheek (en kinderen zijn toch al gratis lid).

donderdag 15 februari 2024Voor kleuter- en peuterouders Leerrijpheid inloop 19.15 uur (ipv 28 februari 2024)
vrijdag 16 februari 2024inloopochtend 8.45-9.45 uur
maandag 19 februari 2024 - vrijdag 23 februari 2024Voorjaarsvakantie
maandag 26 februari 2024 en dinsdag 27 februari 2024studiedag - geen school
vrijdag 1 maart 2024werken in de tuin 14.30-16.00 uur
vrijdag 15 maart 2024inloopochtend 8.45-9.45 uur
maandag 18 maart 2024start Palmpasen kleuterklassen en peutergroepen
woensdag 27 maart 2024soepcafé en winkeltje
donderdag 28 maart 2024Paas/Lentefeest ook in de peutergroep
vrijdag 29 maart 2024 - maandag 1 april 2024Goede vrijdag/Paasvakantie