Vrijeschool de Toermalijn in Hillegom is de vrije school voor de bollenstreek

Basisschool de Toemalijn is de vrijeschool van de Hillegom en de omliggende bollenstreek

Op onze school
krijg je plezier
in leren.

Gepubliceerd op: 16-11-2023Nieuw

Nieuwsbrief nr.3 - 2023

Beste belangstellende,

Deze nieuwsbrief bevat informatie over De Toermalijn, vrije school voor de Bollenstreek, de peuterspeelzaal en BSO. Allen die hier iets in vermeld willen hebben kunnen dit doorgeven aan de administratie info@de-toermalijn.nl

Beste ouders en verzorgers,


Met Sint Maarten achter ons en Sint Nicolaas voor ons, bevinden wij ons in één van de mooiste periodes van het jaar.


Dit is de tijd van introspectie, stilstaan bij wat is en de vraag stellen: “Doe ik de goede dingen en doe ik die dingen goed?”


Met het team stellen wij ons momenteel ook dit soort vragen. Hoe bevalt de nieuwe rekenmethode en waar lopen we tegenaan? Zijn we goed bezig met coöperatieve werkvormen en komt er een beetje lijn in van klas 1 t/m 6? Hoe bewegen wij ons als school in de steeds digitaler wordende wereld? Wat is hierbij goed voor ons en onze kinderen? Hoe zien we dat voor onze jongste kinderen?


Stilstaan bij belangrijke vragen, helpt om te ontdekken wat je nodig hebt. Soms is het hard werken om dat vervolgens te laten gebeuren, maar soms moet je ook gewoon je hand op durven houden.


We hopen dat de kinderen op 5 december gaan ervaren dat er gewoon iets moois naar ze toekomt, omdat ze het waard zijn. Via ouders geeft Sint prachtige, zorgvuldig, zelfgemaakte cadeaus. (Dank jullie wel voor alle liefde die jullie daarin stoppen!) Via elkaar krijgen de oudere kinderen hele mooie surprises, ook altijd met veel zorg en liefde in elkaar geknutseld!


Op dagen als deze voel ik de gemeenschapszin en ben ik zo blij hier te mogen zijn!


Hartelijke groet,


Jacoline WiskerkeAchtergrond:

Sint Maarten

Sint Nicolaas


Peutergroep


De nieuwe OR stelt zich voor


We nemen jullie graag mee in de ouderraad van de van de peutergroep (PG) en de buitenschoolse opvang (BSO). De OR bestaat uit Jacoline (directeur De Toermalijn), Monique (pedagogisch medewerker PG en BSO), Manon (ouder) en Lynette (ouder). We komen vier keer per schooljaar bij elkaar om samen te kijken hoe de opvang loopt. Welke geluiden horen wij? Wat gaat er goed? Wat kan er beter? Wanneer de situatie daarom vraagt komen we eerder bij elkaar en tussendoor hebben wij ook contact. We bespreken bijvoorbeeld ervaringen van juffen, ouders en kinderen, het pedagogisch beleidsplan, het bezoek van de GGD/inspectie en de uurtariefverhoging voor komend kalenderjaar.


Heb je vragen of suggesties ter verbetering van de PG of BSO? Schiet Manon en Lynette dan even aan. Om dat wat makkelijker te maken stellen wij ons aan jou voor:


Ik ben Manon, moeder van Dédé (11 jaar) en Jens (8 jaar) die op dinsdag en donderdag middag worden opgevangen op de BSO. Ik woon met mijn man en 2 kinderen om de hoek (421 stappen) van De Toermalijn. Al eerder had ik de ambitie om in de OR van de BSO deel te nemen. Sinds de BSO deel van De Toermalijn is geworden heb ik de ruimte gevonden deze OR rol te kunnen vervullen. Ik vind het waardevol om mee te denken in de grote lijnen en de ontwikkeling van de BSO. Mochten jullie opbouwende groei van de BSO in de grotere lijnen willen inbrengen schiet mij gerust aan dan neem ik het mee naar de vergadering. Tot bij de BSO.


Ik ben Lynette en moeder van Piet (4 jaar) en Hein (2 jaar). Hein gaat op maandag en vrijdag naar de peutergroep. Piet heeft een jaar op de peutergroep gezeten en gaat nu op dinsdag naar de BSO. Door samen te werken bereik je het beste resultaat, dat is waar ik naar streef. De opvang moet voor iedereen goed en passend zijn. Wij horen daarom graag jullie ervaringen en vragen, zodat we optimaal kunnen samenwerken, om zo iedereen in zijn of haar kracht te zetten, zodat we met elkaar de PG en BSO beter maken.


Kleuterklas


Klassenborrel kleuterklas 1


Op 27 oktober organiseerde kleuterklas 1 een klassenborrel bij een van de ouders thuis. Het was een geslaagde middag waarbij iedereen een hapje en drankje meenam. De kleuters vermaakten zich uitstekend in een schuur vol speelgelegenheid. De ouders genoten van de gezellige sfeer en het vergrootte het persoonlijke contact. Het was fijn om elkaar eens op een andere manier te leren kennen en te zien hoe de kleuters met elkaar omgaan buiten schooltijd. Een stap om te bouwen aan onze gezamenlijke toekomst. We kijken uit naar de volgende activiteit!

Kleuterklas 2


De donkere tijd is aangebroken. Het eerste lichtjesfeest hebben we gevierd met het kleine lichtje in de uitgeholde knol met Sint Maarten, 40 dagen voor Kerstmis.


Dat eerste kleine lichtje zal gaan groeien, van de vier kaarsen van de Adventskrans tot de vele lichtjes in de kerstboom. Dat lichtje staat symbool voor ons innerlijk “licht”, dat we naarmate het buiten donkerder wordt, steeds meer nodig zullen hebben, voor onszelf en om aan anderen te schenken. Straks, in februari, wordt het daglicht, met Maria Lichtmis weer krachtiger.


Met het aanbreken van de donkere tijd zullen we in de klas, en thuis, steeds meer kaarsen gaan branden. De uitgebrande kaarsen, de restjes, zullen we in de klas verzamelen om het tijdens Maria Lichtmis om te smelten en er weer nieuwe kaarsjes van te maken. Geven jullie je kind af en toe een kaarsrestje mee naar school? Zo zien de kinderen de vaas met restjes groeien en groeien en kunnen ze het hele proces meebeleven.

Klas 1


In klas 1 zijn we vorige week begonnen aan de tweede rekenperiode van het jaar.

Deze periode staat het splitsen van getallen onder de 10 centraal. Splitsen is een basisvaardigheid in het rekenen, en helpt de kinderen om straks goed en vlot te kunnen rekenen met grotere getallen.

We zijn begonnen met het maken van een eigen ‘splitsmachine’. De kinderen kregen allemaal 10 boontjes, en mochten met hun splitsmachine op ontdekkingstocht gaan. Als je deze 10 boontjes er aan de bovenkant in gooide, op welke manieren werden ze dan allemaal gesplitst? De kinderen noteerden hun ontdekkingen in een splitsschema. Nadat we alle mogelijke splitsingen van 10 hadden verzameld, schreven we deze netjes in ons periodeschrift.

Later in de periode kunnen we dit natuurlijk ook nog met pepernoten gaan doen, en natuurlijk mogen we er daarna ook een paar opsnoepen.

Daarnaast maken de kinderen in deze periode kennis met de vier bewerkingen: optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Ergens diep onder grond is een kabouterkoninkrijk, waar de kabouters altijd druk bezig zijn om juwelen te verzamelen voor de schatkist van de Kabouterkoning.


Elke kabouter moet elke dag precies 12 juwelen binnenbrengen, niet meer en niet minder, want de meeste kabouters kunnen maar tot 12 tellen. Er zijn echter vier kabouters die meer en minder kunnen tellen, waardoor ze zich anders gedragen.

Ze zien er zelfs anders uit dan hun gewone metgezellen!

Twee van deze speciale kabouters komen meestal met meer dan 12 juwelen naar huis en de andere twee met minder. En ze rekenen allemaal op hun eigen manier…

Deze week hebben we al kennisgemaakt met de groene Pluskabouter, die een beetje hebberig is, en zijn zakken altijd propvol juwelen heeft. Hij telt alles wat hij krijgt steeds op bij wat hij al heeft.


De tweede kabouter is de Minkabouter, die er niet zo netjes uitziet, met hele grote gaten in zijn zakken. De Minkabouter verliest steeds juwelen, en moet minsommetjes maken om uit te rekenen hoeveel juwelen hij nog heeft. Volgende week zal het verhaal verder gaan met de Keer- en de Deelkabouter. En eens kijken of het de eersteklassers dan ook lukt om net zo te rekenen als deze kabouters!

Naast het rekenen gaat het leren van de letters natuurlijk ook gewoon door. En er wordt al volop gelezen in de klas!

Klas 3 t/m 6


Op donderdag 2 november hebben klas 3 t/m 6 hele leuke workshops gevolgd via Verwonder om de hoek.


Verschillende kunstenaars kwamen met veel enthousiasme een workshop geven.

Er was een workshop muziek, happy Stones en schaduwkunst. Elk kind mocht één workshop kiezen. De kinderen hebben genoten!


Klas 3


Tijdens de periode meten hebben we afgelopen weken heel veel gemeten! We zijn begonnen met de meters, decimeters, centimeters en millimeters. We hebben elkaar gemeten en alles wat we in de klas konden vinden.

De week erna hebben we gemeten met de litermaten, hier hebben we met doktersspuiten, maatbekers en grote vazen geschat en gemeten.


De laatste week hebben we ons eigen lichaam gewogen met tassen en jassen op de personenweegschaal. Ook de etuis en boeken zijn gewogen en de derde kladders hebben alles als onderzoekers in schema’s genoteerd in hun periodeschrift. Door het rekenen met maten zo dicht bij de eigen wereld te halen voelen de kinderen zich verbonden met de kunde van het meten. In de laatste week hebben we alles samengevoegd en een heksentaart gemaakt van modder, zand en bladeren met een omvang van 55 cm, 950 gram zand.


U kunt zich voorstellen hoe enthousiast de kinderen hier mee aan de slag zijn gegaan. Als afsluiting bakken we koekjes waarbij ook alle maten terugkomen.

Met de vertelstof zijn we begonnen met Adam en Eva in het paradijs en hebben met schilderen de boom des levens geschilderd. Het vervolg van het oude testament wordt over het hele jaar verteld.

Klas 4


De vierde klas is met een periode taal bezig.
De tijden van het werkwoord worden uitgebreid geoefend en onderzocht. Wat is nu precies het verschil?
De kinderen hebben een verhaal geschreven over hun eigen verleden, heden en toekomst. Het zijn prachtige verhalen geworden.
Ook hebben we van bijenwas de drie nornen gemaakt. Zij weven in de Edda ( IJslandse mythologie) de draad van het leven.
Verdandi, geel is het heden, Urd, blauw het verleden en Skuld, rood de toekomst.

Af en toe is er een klassendienst die mijn krijtjes heel mooi ordent.

De vierde klas vindt het fijn om te knutselen en dat doen we dan ook iedere week.

Hier een paar “knutsels.”

Nadat alle klassen de ochtend in hun eigen lokaal startten, zijn de kinderen van klas 5 en 6 naar klas 4 gelopen om de dag te beginnen in Sint Maarten sfeer.


Ook een aantal ouders kwam mee zingen. Een paar mooie liedjes over Maarten, met een flinke ochtendgymnastiek (hoofd- schouder- knie en teen- en weer terug als afsluiter!


Klas 5


Het eerste proefwerk topografie over Europa is achter de rug. We hebben zoveel mogelijk op school geoefend, maar voor wie dat handig vindt kan er natuurlijk ook thuis worden geoefend. Naast het oefenen van landen, plaatsen, wateren en gebergtes op de kaart, leren we ook meer over de atlas. Hoeveel mensen er in de steden wonen, wat er in de landen voor landbouwproducten zijn of hoe het landschap er uit ziet. Kinderen leren tegelijk met dit vak ook samenwerken: De één zoekt de naam op van een plaats bij de index, de ander zoekt op kaart 72 waar B4 ligt: In dat hokje vinden ze de plaats.


Het samenwerken met elkaar vinden we ook een belangrijk doel om op school te oefenen. Bij topografie hebben we ook de computers in gebruik genomen: Met hun gebruikersnaam en wachtwoord krijgen ze toegang tot ons systeem en kunnen we informatie gaan opzoeken. Zo hebben we opgezocht waar Constantinopel lag en wanneer dat deze stad bestond. Ook weten we nu iets meer over een klein vulkanisch eiland in de Noordelijke IJszee: Jan Mayen. Leuk dat kinderen komen met een vraag en dat leren opzoeken.

Plantkunde:


We hebben de laatste tijd veel geleerd over paddenstoelen. We hebben dit thema afgesloten met het schrijven van een fantasieverhaal over heksenkringen en de magische verzinsels rond de hallucinerende of giftige effecten ervan. Zo moet u dus uitkijken voor de groene knolamaniet (de groene knol EET-ME-NIET) en was er vroeger in het koren soms een paddenstoeltje genaamd 'moederkoren' waar mensen van gingen hallucineren. Gelukkig komt deze laatste niet meer voor bij ons.

De zwarte puntjes zijn "moederkoren.'


We gaan de komende tijd verder met algen en wieren. Daarvoor hebben we in de klas al een proefopstelling staan van waterplanten met een lamp erboven: We zien de belletjes zuurstof al komen!

Fietsen in schemering of het donker? Zet je fietslicht AAN!


Fietsen in schemering of het donker? Zet je fietslicht AAN!

Een actueel en belangrijk thema in de komende maanden! Goed om uw kinderen te wijzen op het voeren van fietsverlichting in het donker.


vrijdag 24 november 2023Inloopochtenduur 8.45-9.45 uur
woensdag 29 november 2023soepcafé en winkeltje
vrijdag 1 december 2023spreekuur Eline van der Hoek (voorieder1) 8.30 uur-9.30 uur
maandag 4 december 20231 ste advent
dinsdag 5 december 2023Sinterklaasviering
woensdag 6 december 2023school start om 9.30 uur (Kinderen die wel vroeg komen worden gewoon opgevangen!)
zondag 10 december 2023werken in de tuin
woensdag 20 december 2023Kerstspel 
vrijdag 22 december 2023 t/m zondag 7 januari 2024Kerstvakantie