Vrijeschool de Toermalijn in Hillegom is de vrije school voor de bollenstreek

Basisschool de Toemalijn is de vrijeschool van de Hillegom en de omliggende bollenstreek

Op onze school
krijg je plezier
in leren.

Gepubliceerd op: 12-09-2023

Kom ook een uurtje kijken in de kleuterklas

Ook dit jaar organiseren wij weer een aantal mogelijkheden om vrijblijvend, samen met uw kind, de sfeer in één van de kleuterklassen bij de Toermalijn te komen proeven. Wellicht helpt het u om de schoolkeuze makkelijker te maken. U bent welkom tussen 15.00 en 16.00uur.


Op deze middag kunnen ouder(s) en kind, kennismaken met het vrijeschoolonderwijs. De kinderen mogen fijn spelen, we organiseren een kleine vrije schoolse activiteit en we kunnen met ouders in gesprek gaan over het vrijeschoolonderwijs.


Data speelmiddagen:


Woensdag 17-01-2023

Donderdag 06-06-2024