Vrijeschool de Toermalijn in Hillegom is de vrije school voor de bollenstreek

Basisschool de Toemalijn is de vrijeschool van de Hillegom en de omliggende bollenstreek

Op onze school
krijg je plezier
in leren.

Gepubliceerd op: 11-06-2024 Nieuw

Samen werken in de tuin, wie komt helpen!

Werken in de tuin.


Onze mooie schoolpleinen, met als zijn groen en de schooltuintjes, worden onderhouden door een leerkracht, ouders en kinderen samen. Op 4 zondagen tussen 10.00 een 12.00 uur wordt er gezamenlijk met ouders voor het groot onderhoud gezorgd. Onder het genot van koffie en koek en gezelligheid. Op diverse middagen, na schooltijd tussen14.30 en 16.00 uur gaan de leerlingen van de klas aan de gang in de schooltuintjes, ook hier zijn de ouders van harte welkom om te komen helpen.


Alvast voor in de agenda alle data voor in het nieuwe schooljaar 2024-2025 op een rij.


De tuinochtenden op zondag (10.00-12.00 uur)

zondag 01 september 2024
zondag 10 november 2024
zondag 26 januari 2025
 groot snoeiwerk & takken slepen
zondag 15 juni 2025heggen snoeien en vegen


De tuinmiddagen op vrijdagmiddag (14.30 - 16.00):

vrijdag 6 september 2024schooltuin klas 6
vrijdag 11 oktober 2024schooltuin klas 5
vrijdag 8 november 2024 kleuterplein
vrijdag 7 februari 2024schooltuin klas 4
vrijdag 7 maart 2024schooltuin klas 3
vrijdag 4 april 2024peuterplein, ingang klassen
vrijdag 13 juni 2024schooltuin klas 2
vrijdag 4 juli 2024schooltuin klas 1