Vrijeschool de Toermalijn in Hillegom is de vrije school voor de bollenstreek

Basisschool de Toemalijn is de vrijeschool van de Hillegom en de omliggende bollenstreek

Rekenen gaat
beter als je meel
moet afwegen.

Stimuleren van talent

Het uitgangspunt van een vrijeschool is simpel: een leerling die enthousiast is, leert beter. We zorgen er dan ook altijd voor dat de leerstof aansluit bij de ontwikkeling van het kind en niet andersom.


De lessen starten met een gezamenlijke instructie. Vervolgens gaan de leerlingen gedifferentieerd verder met de lesstof. Leerkrachten geven structuur, houvast, rust en aandacht. Er is een vast rooster met een duidelijk ritme. Kinderen weten dus waar ze aan toe zijn en wat er van ze gevraagd wordt. Uitgangspunt is dat elk kind van nature speciale talenten en behoeften heeft. Met ons onderwijs willen we die graag ondersteunen en stimuleren.