Vrijeschool de Toermalijn in Hillegom is de vrije school voor de bollenstreek

Basisschool de Toemalijn is de vrijeschool van de Hillegom en de omliggende bollenstreek

Taal begint met een
boeiend verhaal

De Vlinderboom


Voorschoolse opvang, peutergroep en BSO

Alles in het leven heeft zijn eigen ritme: dag en nacht, eb en vloed, het wisselen van de seizoenen. Het ritme ordent als het ware het leven. Vooral voor het kleine kind is ritme onontbeerlijk. Het geeft het kind zekerheid, waardoor het vertrouwen krijgt in de mensen om hem heen en in de wereld.


Samen met de Toermalijn ontwikkelt de Vlinderboom een plek waar de kinderen een fijne structuur wordt geboden. In de voorschoolse opvang (VSO), voor de peuterspeelzaal en de buitenschoolse opvang (BSO). Door gezamenlijk met de ouders en verzorgers en de school om het kind heen te gaan staan, kunnen we het kind echt zíen, het vertrouwen geven en helpen bij zijn of haar ontwikkeling. Wij doen al van nature waar anderen naar streven: een integrale benadering van kinderen, met een doorgaande leerlijn en verzorgende structuur er omheen.


Op de peuterspeelzaal Hillegom komen de peuters zo veel mogelijk in een vaste groep met bekende gezichten. Er is een maandag-donderdag groep en een dinsdag-vrijdag groep. De woensdaggroep wordt vaak benut voor kinderen die extra willen komen of die juist willen wennen. Vanaf 2 jaar kan je kind terecht bij deze peutergroep die zich in deze school bevindt. Hier wordt gewerkt vanuit de antroposofische pedagogiek, met het ritme van de dag en de natuur. De speeltijd heeft een vast ritme met een afwisselend in- en uitademend karakter.


Bij de Toermalijn hebben wij voor de basisschoolleerlingen een buitenschoolse opvang en een voorschoolse opvang. Het uitgangspunt is het bieden van een huiselijke omgeving; een vertrouwd, prettig en veilig tweede ‘thuis’, met alleen kinderen van de Toermalijn. We creëren samen met de school één belevingswereld en we onze pedagogisch medewerkers die geschoold zijn in de antroposofische pedagogiek. Hierdoor is er geen cultuurovergang voor de kinderen. De BSO is open tijdens schoolweken en we bieden vakantieopvang voor de kinderen.


Bij de Vlinderboom bieden we alleen biologische en biodynamische (Demeter) voeding aan.


Voor meer informatie en inschrijven: http://www.devlinderboom-opschool.nl/


Telefonische informatie kan worden verkregen via de administratie van de Vlinderboom: 06 36 49 31 22 bereikbaar tijdens schoolweken op maandag van 8.30 tot 12.30 uur en dinsdag en donderdag van 8.30 tot 14.30 uur.


Email: administratie@devlinderboom-opschool.nl