De natuur verkennen?
Wij zijn er klaar voor!

home

Klas 1 tot en met 6

In het vrijeschool onderwijs praten we nog over klassen. We beginnen te tellen na de kleutertijd. Elke schooldag begint met een half uur oefentijd in taal, lezen of rekenen. In periodes van drie tot vier weken worden daarna de vroege uren besteed aan één hoofdvak, het zogenaamde periodeonderwijs. De eerste jaren zijn dat taal, rekenen en heemkunde. Vanaf klas 4 (groep 6) wordt aardrijkskunde en dierkunde gegeven, vanaf klas 5 plantkunde en geschiedenis en in klas 6 komen daar meetkunde, natuurkunde en mineralogie bij.

Ook computerles is onderdeel van het pakket in klas 5 en 6. Naast Nederlands leren de leerlingen basiskennis van het Engels en Frans. Afhankelijk van de leerkracht kan er ook Duits gegeven worden. Frans les krijgen de leerlingen in klas 5 en 6, Engels al eerder. Voor kinderen die makkelijjk leren hebben wij speciale materialen aangeschaft.

Later op de dag is er ruimte voor houtbewerken, schilderen, muziek, drama, gym en euritmie. Er vindt regelmatige toetsing en begeleiding plaats. De resultaten worden vastgelegd in het digitale leerlingvolgsysteem.

Gedurende het jaar organiseren wij ouderavonden per klas om de ouders/verzorgers bij te praten over de onderwijsvorderingen, de sfeer in de klas en de activiteiten. Daarnaast hebben de ouders/verzorgers ook individueel voortgangsgesprekken met de leerkracht van hun kind.

Schooljaar 2013-2014 is ons speerpunt: differentiatie in het periodeonderwijs en implementatie van de Regenboogtraining. Voor 2014-2015 zal het speerpunt zijn: passend onderwijs voor hoog of meer begaafde leerlingen.

 

 

De Toermalijn
Abellalaan 74 2182 TZ Hillegom
Tel. 0252-52 48 99
info@de-toermalijn.nl
Klik hier voor de laatste nieuwsbrief
Inloggen
Concept door Stopkracht - Websitebouw door All4Design
De Toermalijn
Abellalaan 74 2182 TZ Hillegom
Tel. 0252-52 48 99
info@de-toermalijn.nl
Inloggen
Concept door Stopkracht - Websitebouw door All4Design
NAAR BOVEN