Vrijeschool de Toermalijn in Hillegom is de vrije school voor de bollenstreek

Basisschool de Toemalijn is de vrijeschool van de Hillegom en de omliggende bollenstreek

Rekenen gaat
beter als je meel
moet afwegen.

Vrijeschool

Het uitgangspunt van een vrijeschool is simpel: een leerling die enthousiast is, leert beter. We zorgen er dan ook altijd voor dat de leerstof aansluit bij de ontwikkeling van het kind en niet andersom. Het spreek voor zich dat persoonlijke aandacht hierbij ontzettend belangrijk is.

Alle leerlingen krijgen klassikaal les en gaan vervolgens gedifferentieerd verder met de lesstof. Leerkrachten geven structuur, houvast, rust en aandacht. Er is een vast rooster met een duidelijk ritme. Kinderen weten waar ze aan toe zijn en wat er van ze gevraagd wordt. De gedifferentieerde instructie is momenteel in ontwikkeling.


Naast de standaard lessen zoals taal en rekenen, besteden we veel aandacht aan de creatieve en sociale ontplooiing. Daardoor ontwikkelen vrijeschool kinderen zich gemakkelijker tot zelfstandige mensen, met vertrouwen in zichzelf en respect voor anderen. Deze overtuiging is geënt op de antroposofie van Steiner. Volgens deze leer is elk kind uniek en heeft het van nature speciale talenten en behoeften, die door onderwijs gestimuleerd en ondersteund moeten worden.


Het woord ‘vrije’ betekende oorspronkelijk ‘vrij van overheidsbemoeienis’. Net als bij bijvoorbeeld bij de Vrije Universiteit, de Vrije Academie en vrije beroepen. ‘Vrije’ is dus niet de vrijheid om zelf te kiezen wat en wanneer je iets wilt leren.

Uit Zwitsers wetenschappelijk onderzoek blijkt dat vrijeschool-kinderen zelfvertrouwen hebben, weten wat ze willen, creatief zijn, sociaal ingesteld en beter bestand tegen stress. Ze hebben ook oog voor de werkelijkheid. En dat is een rijke basis voor je hele leven.