Vrijeschool de Toermalijn in Hillegom is de vrije school voor de bollenstreek

Basisschool de Toemalijn is de vrijeschool van de Hillegom en de omliggende bollenstreek

Taal begint met een
boeiend verhaal

Klas 1 t/m 6

In het vrijeschool onderwijs praten we nog over klassen. We beginnen te tellen na de kleutertijd. Elke schooldag begint met een half uur oefentijd in taal, lezen of rekenen. In periodes van drie tot vier weken worden daarna de vroege uren besteed aan één hoofdvak, het zogenaamde periodeonderwijs. De eerste jaren zijn dat taal, rekenen en heemkunde.


Vanaf klas 4 (groep 6) wordt aardrijkskunde en dierkunde gegeven, vanaf klas 5 plantkunde en geschiedenis en in klas 6 komen daar meetkunde, natuurkunde en mineralogie bij.

Ook computerles is onderdeel van het pakket in klas 5 en 6. Naast Nederlands leren de leerlingen basiskennis van het Engels en Frans. Afhankelijk van de leerkracht kan er ook Duits gegeven worden. Frans les krijgen de leerlingen in klas 5 en 6, Engels al eerder. Voor kinderen die makkelijjk leren hebben wij speciale materialen aangeschaft.

Later op de dag is er ruimte voor houtbewerken, schilderen, muziek, drama, gym en euritmie. Er vindt regelmatige toetsing en begeleiding plaats. De resultaten worden vastgelegd in het digitale leerlingvolgsysteem.


Gedurende het jaar organiseren wij ouderavonden per klas om de ouders/verzorgers bij te praten over de onderwijsvorderingen, de sfeer in de klas en de activiteiten. Daarnaast hebben de ouders/verzorgers ook individueel voortgangsgesprekken met de leerkracht van hun kind.


Schooljaar 2013-2014 is ons speerpunt: differentiatie in het periodeonderwijs en implementatie van de Regenboogtraining. Voor 2014-2015 zal het speerpunt zijn: passend onderwijs voor hoog of meer begaafde leerlingen.