Vrijeschool de Toermalijn in Hillegom is de vrije school voor de bollenstreek

Basisschool de Toemalijn is de vrijeschool van de Hillegom en de omliggende bollenstreek

Taal begint met een
boeiend verhaal

Aansluiting vervolgonderwijs

Leerlingen kunnen na onze school terecht op alle scholen voor voortgezet onderwijs. Zowel het vrijeschool als het reguliere onderwijs. Vrijeschool voortgezet onderwijs is er in onze regio in Haarlem (Rudolf Steiner College), Amsterdam (Geert Groote College), Leiden (Mare College) en Bergen (Adriaan Roland Holstschool).