Vrijeschool de Toermalijn in Hillegom is de vrije school voor de bollenstreek

Basisschool de Toemalijn is de vrijeschool van de Hillegom en de omliggende bollenstreek

Op onze school
krijg je plezier
in leren.

Gepubliceerd op: 22-12-2022Nieuw

Nieuwsbrief nr.6 - 2022

Beste belangstellende,

Deze nieuwsbrief bevat informatie over De Toermalijn, vrije school voor de Bollenstreek, de peuterspeelzaal en BSO. Allen die hier iets in vermeld willen hebben kunnen dit doorgeven aan de administratie: info@de-toermalijn.nl

Beste ouders en verzorgers,


In het tumult van de laatste schooldag voor de vakantie schrijf ik u dit bericht. Ik ben vooral vol van het gevoel dat alles weer een beetje lijkt zoals het zou moeten zijn. Samen vieren (leerlingen, juffen én ouders/verzorgers) geeft een groot gevoel van verbinding. Dank u wel voor alle hulp!


Straks na de vakantie starten we met de derde kleuterklas. Dat is een mijlpaal. Het lokaal is prachtig ingericht, echt een volwaardige kleuterklas! Dank aan juf Gerda en juf Sharon en een aantal ouders! Na de vakantie gaan we ook door met de opvang. De peutergroep en de BSO zijn in het afgelopen half jaar meer dan verdubbeld en we kunnen zeggen dat het loopt als een trein!


Kijken we vooruit dan gaan we in het jaar 2023 weer aan de slag met het vierjarig schoolplan. Hierin beschrijven we de richting die we de komende jaren op zullen gaan. Wat is onze intentie en waar staan wij voor? We zullen u hierin meenemen en om input vragen.


Fijn was het om gisteren af te sluiten met drie voorstellingen, telkens met een volle zaal! Kerstachtiger kan het niet. Ik wens u hele fijne dagen en een goed 2023!


Jacoline Wiskerke

Kleuterklas 2


Stil nu, stil nu maak nu geen gerucht

Stil nu, stil nu ’t ruist al door de lucht

‘t Wonder komt er zachtjes aan

’t Kerstkind wil naar binnen gaan

Stil nu, stil nu maak nu geen gerucht


✨✨✨

Dit mooie lied, dat m.n. bij de peuters en kleuters op de vrijescholen gezongen wordt in de adventstijd, geeft de kern van advent zo goed weer: stil worden, zodat je het wonder van kerst kunt aanschouwen. Daarin spreekt ook dat advent de tijd van de verwachting is. Alles wordt klaar gemaakt voor de ontmoeting met het ‘wonder’. Dat gebeurt innerlijk; we kunnen even stil staan bij de verwondering en stil worden in onszelf.

De geboorte van Jezus is niet zomaar een verhaal, maar wij kunnen de geboorte zien als de geboorte van ons Hogere Ik en/ of als licht- en liefdekracht in ons hart ervaren. In deze donkere tijden van oorlog, leed en egoïsme zijn deze hogere krachten zo belangrijk. In deze tijd ligt er voor ons als ouders en leerkrachten een belangrijke taak: voor onszelf en voor onze kinderen stilte en verwachting helpen creëren: stil nu, het ruist al door de lucht! Laat het wonder geboren worden. De wereld en mensheid hebben zoveel licht en liefde nodig.✨????✨

klas 3


Wat hebben we het eerste deel van dit schooljaar hard gewerkt! Naast de mooie schilderingen van het scheppingsverhaal, het bouwen aan de ark van Noah, het spijkerschrift of de hiërogliefen hebben we de tafel van 6, 7 en 8 al flink geoefend.

Zijn we van het vermenigvuldigen ook al gaan delen, zelfs delen met rest (21:5=4 rest 1). Er zijn ook heel wat lees-kilometers gemaakt: Eerst met tutorlezen en nu met het toneellezen.

Zo hebben we ook leenwoorden leren lezen en de opdracht was daarbij om een verhaaltje te schrijven met deze leenwoorden erin. Hier wat een aantal leerlingen geschreven hebben:


Ik smeerde jam op mijn cake. In het weekend ging ik de caravan op de camping zetten. We namen chips en daarna gingen we joggen. Toen gingen we weer naar huis. Einde.


We gingen joggen op de joggingbaan, daar waren een paar grote jongens, die aten chips. Toen ik weer naar huis ging, zag ik mijn konijn weer en ik zei: Love.


We waren met fans op de camping, met een fanclub zelfs! En op onze smartphonesdownloaden we Roblox!!!


Op weg naar de camping

We waren op weg naar de camping met de caravan. We aten chips onderweg en het is weekend! Echt, I love it!!! Ik at een broodje met jam. We zijn er eindelijk.

Toen juf Maaike in de klas was in plaats van juf Nynke, moest ze even snel bedenken wat er aan de beurt moest komen bij de periode: ‘Het ontstaan van het schrift.‘ In de schuur bij mij thuis lagen er nog een heleboel kleine aardappeltjes van de oogst van dit jaar. Weinig zin om deze kleine piepers te jassen… Dus hebben er letters mee gestempeld. De boekdrukkunst besproken met de letterzetters. Toen hebben we IN SPIEGELBEELD de letters in de aardappels gesneden en we hadden zoveel letters, dat iedereen zijn naam kon stempelen. Hierboven wat van de resultaten.

Klas 4


Wat wordt er hard gewerkt in klas 4 en wat is het gezellig! Spontaan worden er muziekinstrumenten door de kinderen van huis meegenomen en worden er advent- en kerstliedjes ingestudeerd in de pauze. We zingen deze weken onze liedjes dan ook met prachtige muzikale begeleiding erbij.

De stroom zit er goed in, de kinderen zijn erg enthousiast in alles wat we doen. In de huidige rekenperiode richten we ons op het opfrissen, automatiseren en uitbreiden van kennis over onderwerpen als meten (lengte, gewicht en inhoud), klokkijken (analoog en digitaal) en rekenen met geldbedragen. Deze rekenperiode zal na de kerstvakantie nog doorlopen.

Tijdens ons eerste rekencircuit werden er getallenlijnen gemaakt met getallen tot wel 100.000! Van hoog naar laag en van laag naar hoog. Hierbij werken we aan getalbegrip. Ruimtelijk inzicht oefenden we door plattegronden en blokkenbouwsels te bestuderen en zelf na te bouwen. Meten met meetlinten: de deur, de tafel, het schoolbord, een schilderplank en zelfs de hele gang moest eraan geloven.

Met uiterste precisie werd alles in kaart gebracht en genoteerd.

Hoe kun je gewichten en inhoudsmaten beter oefenen dan met het bakken van koekjes? We bakten niet alleen voor onszelf kerstkoekjes, maar de kinderen deelden deze ook uit aan alle juffen in de school.


Kleine lichtpunten in de aanloop naar kerst. Rekenen werd op deze manier gecombineerd met begrijpend lezen en door de kinderen zelf bezig te laten, konden zij ook ervaren wat er gebeurde. Het luistert best nauw om de ingrediënten in de juiste hoeveelheid bij elkaar te doen om een lekker koekje te kunnen bakken.

Er wordt dagelijks geoefend met de tafels en redactiesommen. We spelen spellen en overhoren en helpen elkaar bij het automatiseren. Aan het nieuwe tafelspel dat we in teams spelen, wordt fanatiek meegedaan. Niet alleen het maken van tafelsommen staat hierin centraal maar ook het goed samenwerken, overleggen en het (leren) oplossen van een probleem als er iets niet helemaal gaat zoals de bedoeling was of als een van de teamleden even buiten het team dreigt te raken in het vuur van de strijd. Wat doe je dan als je dat ziet gebeuren? Dit bespreken we steeds na in de klas en de kinderen dragen prima oplossingen aan. Ze hebben duidelijk oog voor elkaar dat is heel mooi om te zien.


Deze tijd is bij uitstek geschikt om fijn te knutselen. De kinderen maakten naar keuze een kerstboompje (papiervouwkunst) of een kerststalletje. De kerstkabouters (tomtes) stonden gezellig op een rijtje op de vensterbank en we vouwden (kerst)sterren om voor het raam te hangen. We schilderden de eerste adventskaars in winterse blauw/paarstinten en ook een kerstboom waarbij we het groen van de boom lieten ontstaan vanuit de blauwe winterse achtergrond.

Zodra de bomen droog waren werden deze bewerkt met filiakrijt en prachtig versierd.


Met dank aan Bruce, Joep, Dex en Matz hebben we een prachtige winterse seizoenstafel in de klas. Enthousiast gingen zij met snoeischaren een grote conifeertak te lijf. Zij maakten daar een mooi winters landschap bij en de tafel kan er weer tegen! Met weinig middelen, veel creativiteit en fijn samenwerken, kom je zo tot een prachtig geheel.

Klas 5 en 6


Klas 6 heeft weer heerlijke kerstbroden voor de hele school gebakken.


vrijdag 23 december 2022 t/m vrijdag 6 januari 2023Kerstvakantie De Toermalijn
maandag 26 december 2022 t/m 1 januari 2023Kerstvakantie BSO en Peutergroep
dinsdag 10 januari 2023Drie Koningen
vrijdag 13 januari 2023inloopochtend 8.45-9.45 uur aanmelden
info@de-toermalijn.nl
woensdag 25 januari 2023soepcafé (11.30-12.30) en het winkeltje
dinsdag 31 januari 2023speelmiddag kleuterklas
15.00-16.00 uur voor geïnteresseerde ouders
donderdag 2 februari 2023Lichtjesfeest
maandag 13 februari 2023studiedag - geen school