Vrijeschool de Toermalijn in Hillegom is de vrije school voor de bollenstreek

Basisschool de Toemalijn is de vrijeschool van de Hillegom en de omliggende bollenstreek

Op onze school
krijg je plezier
in leren.

Gepubliceerd op: 16-02-2023Nieuw

Nieuwsbrief nr. 8 - 2023

Beste belangstellende,

Deze nieuwsbrief bevat informatie over De Toermalijn, vrije school voor de Bollenstreek, de peuterspeelzaal en BSO. Allen die hier iets in vermeld willen hebben kunnen dit doorgeven aan de administratie: info@de-toermalijn.nl


Beste ouders en verzorgers,


Afgelopen dinsdag 7 februari, hadden we een hele goede ouderavond. Althans zo heb ik het ervaren en ook van meerdere ouders teruggekregen. Er waren zo’n veertig ouders aanwezig om met de leerkrachten na te denken over de koers die de school moet gaan varen in de komende vier jaar. We spraken elkaar rond verschillende thema’s en voor ons is het heel belangrijk te weten wat u belangrijk vindt!


U heeft ons van alles meegegeven en ik zal een paar dingen noemen:

- Leer de kinderen om ‘open minded’ te zijn naar meningen van anderen;

- Leer kinderen om niet snel te oordelen, maar vragen te stellen en nieuwsgierig te zijn;

- Help de kinderen met het ontwikkelen van een innerlijk kompas;

- Op ICT gebied is vernieuwing noodzakelijk, maar balans blijft nodig;

- Een digibord zou beschikbaar moeten zijn;

- De moestuinen moeten blijven;

- Meer aandacht voor het vak Engels;

- Zorg voor het schoolplein, want dat is hier en daar aan vernieuwing toe.


En dat is maar een kleine greep uit alle ideeën.

We gaan ermee aan de slag en houden u op de hoogte!


Hartelijke groet,


Jacoline Wiskerke

Gezocht: Verkeersouder


In klas 5-6 wordt altijd meegedaan aan het jaarlijkse praktijk-fietsexamen. De leerlingen gaan dan echt op de fiets door Hillegom en zorgen dat ze zo min mogelijk fietsfouten maken, zodat ze hun verkeersdiploma halen. Ook dit jaar is er weer een verkeerexamen, waarschijnlijk op woensdag 17 mei. Om dit goed te kunnen doen hebben we een ouder nodig die de coördinatie ervan op zich wil nemen. Het liefst hebben we iemand die (ook nog) een jonger kind op De Toermalijn heeft, zodat zij/hij de coördinatie de komende jaren kan doen.

Wie vindt het leuk om zich in te zetten voor de verkeersveiligheid van onze kinderen?


Graag aanmelden bij Patty van Meeteren via info@de-toermalijn.nl


Carnaval oudste kleuters t/m klas 6


Woensdag 22 februari mogen de kinderen verkleed naar school komen, want dan vieren we het carnavalsfeest. Hoe komen we verkleed? Gewoon, gezellig, passend bij ons vrijeschoolonderwijs, denk bijvoorbeeld aan de vertelstof van de klas, dieren, de natuur etc. Geen maskers!


De ochtend begint voor alle kinderen gewoon in hun eigen klas bij hun eigen juf.


Om 9:30 verzamelen we in de zaal en zal het feest geopend worden door de dansers van klas 5/6, die weer een spetterend optreden zullen verzorgen en ook met alle kinderen van de school een dans zullen instuderen. We zingen, we dansen, lopen misschien wel een heuse reuzenpolonaise door de school en dan gaan we in kleine groepjes uiteen voor de spelletjes. We sluiten de feestelijke ochtend af met een pannenkoekenlunch in eigen klas.


Ons eigen Carnavalslied om vast te oefenen.


Wij hebben er zin in!


Juf Yvonne en juf Nanda

Peuters

Zelf broodjes bakken in de peutergroep.

Klas 2


De kinderen zijn met de start van het nieuwe jaar hard aan de slag gegaan met de taalperiode, die in het teken stond van verhalen schrijven voor een eigen boekje, waar ze nog druk mee bezig zijn. De kinderen werden geïnspireerd door fabels en zijn daarna zelf aan de slag gegaan met vragen bedenken, dialogen oefenen en verhaaltjes schrijven. Daarbij hebben ze leren werken met vraagwoorden; wie, wat, waar, waarom, wanneer en hoe? En ook kwamen tijdwoorden aan bod. Wat hebben ze veel plezier gehad in het samen bedenken van verhalen!


Na een drukke CITO week lieten we de drie koningen achter en vierden we Maria Lichtmis met de winterhemel op de seizoen tafel en schilderden we de sneeuwklokjes die de verwachting van de lente opwekken. De kinderen zongen liedjes van de lichtfeesten en vierden de terugkeer van het licht met heerlijke pannenkoeken.

De rekenperiode is daarna gestart en de kinderen zijn druk bezig met bewegend rekenen, waarbij onder andere de tafels 1,2,3,5 en 10 herhaald worden en de tafel van 4 wordt geïntroduceerd.

Dit doen we met stokken in de zaal en balletjes in de klas. Daarbij zijn we nog steeds druk met springen op de getallenlijn, plus en minsommen en helpen reus Tinus en kabouter Eenie om de tientallen en eenheden goed te onthouden.

Ook het aflezen van kwartieren op de klok aflezen komt deze periode weer terug.


Er wordt werkelijk geschilderd met kleurenstemming, van bijvoorbeeld de jaarfeesten. De kinderen hebben de kleuren van de drie koningen geschilderd en het sneeuwklokje. Ook hebben ze geëxperimenteerd met het mengen van kleuren.

Met handwerken zijn een aantal kinderen begonnen met een lijst te haken voor hun eigen schilderij.

Klas 3


Op 15 februari is klas 3 op excursie gegaan naar het Katwijks museum. Er is daar een mooi beeld gegeven van het leven in Katwijk van vroeger.


Diverse oude ambachten rondom de visserij kwamen aan bod: De kuiperij, scheepsbouw, visnetten maken, zeilmakerij e.d.

Ook in de klas hebben de kinderen in hun periode-schrift een visnet gemaakt.


De opa en oma van Kaya hebben vroeger zelf houten boten gebouwd. Daar hebben Kaya en haar oma in de klas uitgebreid over verteld.

Spreekbeurten: Al 8 kinderen zijn aan de beurt geweest voor hun spreekbeurt. Ook zij vertelden over beroepen. Al 2 kinderen hebben een boekbespreking gehouden. Voor sommigen best spannend, maar het is ontzettend goed gegaan.

Juf Maaike

Klas 4


In klas vier zijn we begonnen aan een gecombineerde periode aardrijkskunde/geschiedenis. Een onderdeel daarvan is het leren maken en lezen van een plattegrond. Ineens stond er een hoge ladder in de klas…… wat moeten we daar nu mee? “Juf, je kunt de klas toch ook zo tekenen?” vroeg een van de kinderen. Klim maar eens naar boven, was het antwoord en vertel wat je ziet……. De ogen werden groot en vol verbazing klonk het hoog op de ladder: “Alles ziet er zo heel anders uit…… zo plat!” Er werden vervolgens prachtige plattegronden getekend. Verder verkennen we landkaarten, leren we hoe een atlas werkt en wat die vreemde vierkantjes zijn die over een kaart heen lopen. We maken kennis met het begrip schaal en hoe je daarmee kunt rekenen. Best nog wel lastig soms. Verder verkennen we de windroos en oefenen we met de windrichtingen op verschillende manieren.


In deze periode verkennen we ook het ontstaan van Nederland. De omgeving Hillegom speelt daarin een belangrijke rol. De kinderen leren de wereld zo stapje voor stapje verder ontdekken. Vanuit zichzelf, vanuit de klas, de school, het schoolplein, de wijk en Hillegom in. Van daaruit verkennen we Zuid-Holland en leren we veel over Nederland. In twee- of drietallen werken de kinderen tussendoor ook aan een poster waarbij ze een specifiek onderwerp gekozen hebben dat betrekking heeft op Nederland. Van duinen tot deltawerken, van hunebedden, rivieren, tot Waddeneilanden en ook de eerste mensen worden niet vergeten. Voor deze werkstukken zullen ze informatie bij elkaar moeten zoeken en veel moeten lezen, om de informatie in eigen woorden op de poster te kunnen verwerken.


Op donderdagmiddag 9 februari kregen we een rondleiding in het oude centrum van Hillegom door een ervaren gids van de Stichting Vrienden Oud Hillegom. Het was een zeer leerzame en leuke rondleiding waarbij de kinderen veel geleerd hebben over de familie Six en hun betekenis voor Hillegom. De kers op de taart was een onverwacht bezoek aan de

aan de werkkamer van de burgemeester waar de kinderen om beurten de zilveren ambtsketting mochten vasthouden en bekijken. Na een vrolijke high five met de burgemeester vervolgden we de rondleiding langs de Martenskerk, de Molenstraat (in Hillegom was vroeger een korenmolen te vinden), het klokgevel huis en de pomp. Vanaf de plek waar ooit het weeshuis gestaan heeft, liepen we via de Beek terug naar school.


De kinderen maken in de klas een verwerking van hetgeen ze tijdens de rondleiding geleerd hebben in hun periodeschrift.


Eind januari hebben we meegedaan aan de nationale vogeltelling. Aandachtig en met heel veel enthousiasme werd iedere vogel aangevinkt. De vogels lieten zich goed zien.


De boekpresentaties zijn allemaal gehouden en wat hebben ze het goed gedaan! Heel leuk om te horen dat het uiteindelijk best meeviel om je verhaal voor de klas te vertellen. Een echte overwinning. Opvallend detail: de kind spreuken in de ochtend lijken ook een stukje krachtiger uitgesproken te worden dan voorheen.

De kinderen hebben intussen weer een nieuw boek gekozen dat zij de komende weken zowel op school als thuis lezen. Op 9 maart houden we daarover een boekenronde.

Het lezen van boeken zal het hele schooljaar een belangrijk thema zijn in de klas waar we verschillende activiteiten mee zullen doen. De ene keer een presentatie, de andere keer een proefwerk, een boekenronde, een spel of een meer kunstzinnige verwerking van de inhoud van het boek. Het is fijn te zien dat de meeste kinderen de leeskriebels te pakken hebben en enthousiast aan het volgende boek zijn begonnen.

In de ochtenden zijn we weer gestart met tutorlezen. De kinderen van klas 4 lezen samen met kinderen uit klas 2. Een fijn begin van de dag.


Klas 5/6


De vijfde klas maakt een leporello (harmonica boekje) over een grondstof. Bijvoorbeeld thee, hoe komt dat in de zakjes en hoe komt dat in de winkel terecht.

Welke weg moet thee afleggen voordat dat bij ons in ons kopje zit?


De zesde klas is bezig met de klimaten en seizoenen. Hoe draait de aarde, wanneer staat de zon ver weg, dichtbij enz.

Hoe ontstaan de seizoenen en welke kenmerken heeft een klimaat. Dit is best ingewikkelde lesstof.

Vorige week woensdag had klas 5/6 een heerlijk schaatsdagje.

We zijn naar de ijsbaan in Haarlem gegaan en hebben daar volop geschaatst.

Er waren heerlijke koekjes en cakejes, koffie, thee en chocolade melk.

Het was een fantastische dag. Ouders die gereden hebben, heel hartelijk bedankt!

Er was weer een soep café dat druk werd bezocht. Er was heerlijke zoete aardappel-paprika soep gemaakt.

Er is 120 euro en 35 cent opgehaald. Het geld wordt gebruikt voor het schoolkamp.

Ook hier hartelijk dank aan de ouders die de kinderen helpen met de soep en oma, die alweer de tafelkleden voor ons gaat wassen.

Tuinmiddag en tuinochtend


De communicatie via Parnassys liep even mis bij de server. Iedereen kreeg blanco mails. Gelukkig is de informatie via een andere weg alsnog gelukt.


Op vrijdag 24 februari vanaf 13:00 is er een tuinmiddag.


De wilgentipi kan weer gevlochten worden.

Het kleuterplein heeft veel aarde en zand op de tegels, dus kan weer netjes worden gemaakt. Er is reparatie van wat hekjes nodig.

In de schooltuintjes gaat klas 2 in kleine groepjes aan de slag.


Op zondagochtend 26 februari is er ook een tuinochtend tussen 10:00 - 12:30.

Dan gaan we verder met de schooltuintjes, de tipi, hekjes en het kleuterplein.


De groentjes van juf Maaike

woensdag 15 februari 2023soepcafé (11.30-12.30) en het winkeltje
maandag 20 februari 2023Open lessen euritmische bewegingsonderwijs
woensdag 22 februari 2023Carnaval/verkleedfeest
vrijdag 24 februari 2023inloopochtend 8.45-9.45 uur
vrijdag 24 februari 2023tuinmiddag vanaf 13.00 uur
zondag 26 februari 2023tuinochtend 10.00-12.30 uur
maandag 27 februari t/m vrijdag 3 maart 2023voorjaarsvakantie