Vrijeschool de Toermalijn in Hillegom is de vrije school voor de bollenstreek

Basisschool de Toemalijn is de vrijeschool van de Hillegom en de omliggende bollenstreek

Op onze school
krijg je plezier
in leren.

Gepubliceerd op: 17-05-2023Nieuw

Nieuwsbrief nr. 12 - 2023

Beste belangstellende,

Deze nieuwsbrief bevat informatie over De Toermalijn, vrije school voor de Bollenstreek, de peuterspeelzaal en BSO. Allen die hier iets in vermeld willen hebben kunnen dit doorgeven aan de administratie: info@de-toermalijn.nl

Beste ouders en verzorgers,


Vorige week waren Esther en ik naar een studiedag over diversiteit en inclusie op Vrijescholen. Zelden heb ik zo’n indrukwekkende studiedag meegemaakt. De vraag die centraal stond was: ”Waarom zijn Vrijescholen zo wit?”

Het concept van een brede persoonsvorming is toch juist niet exclusief voor maar één groep mensen bedoeld?


Vanuit vele gezichtspunten is deze vraag belicht. Zeker is het, dat we er zelf iets aan kunnen doen, om iedereen een welkom gevoel te geven. Want dat gaat het over, dat een kind zich welkom voelt en er echt bij hoort! Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt, dat kinderen die zich veilig en echt gezien voelen, het op rekenen en taal goed doen. Als een schooltype dus vooral witte (hoogopgeleide) kinderen en ouders aantrekt, is het een zaak van heel kritisch kijken wat er te doen is om niet alleen hen het veilige en ‘ze zien mij’ gevoel te geven.

Een knop om aan te draaien zijn de jaarfeesten. De essentie van de jaarfeesten kan helemaal overeind blijven staan, als we de vorm inclusiever maken.


Hierbij roep ik ouders op, wiens ‘roots’ niet hier in dit koude kikkerlandje liggen, om zich bij mij te melden om hierover met ons mee te denken. De werkgroep jaarfeesten is dol op een mooie uitdaging en wil met u in gesprek!


Hartelijke groet,

Jacoline Wiskerke

Fietsexamen

Vandaag was het fietsexamen in Hillegom. Het is toch wel een beetje jammer dat wij daar niet aan mee hebben kunnen doen. Voor corona hadden we een ‘verkeer-ouder’, die het examen coördineerde, maar zijn kind is inmiddels van school af. Willen we volgend jaar weer mee kunnen doen hebben we een nieuwe vrijwilliger nodig. Het is een taak die één maal per jaar wat tijd kost. Er moeten brieven verstuurd worden; contact worden gehouden met de organisatoren; één keer moeten de fietsen van de kinderen gecontroleerd worden en er moeten ouders geworven worden om aan de kant te zitten om de fietsers te beoordelen. Het valt eigenlijk best mee!


Het zou super zijn als een ouder uit een lagere klas dit op zich zou willen nemen. Dan hebben we het namelijk weer voor een paar jaar geregeld. Mocht u dit willen doen, omwille van de fietsvaardigheid van onze kinderen, dan kunt u zich melden bij Patty: info@de-toermlijn.nl

Luizen en neten

Wist u dat neten na twee weken uitkomen en als luis hun bestaan op een hoofd voortzetten? Op dit moment zijn er weer kinderen die luizen hebben. We zitten nu zo’n twee weken na de meivakantie dus wellicht zijn er toch wat achtergebleven neten uitgekomen. We proberen de betreffende ouders/verzorgers zoveel mogelijk te waarschuwen en te vragen om goed te behandelen, maar het helpt mee als u allemaal ’s avonds even uw kind controleert. Het kan namelijk iedereen gebeuren en samen kunnen we verspreiding voorkomen!

Avondvierdaagse

Vanaf dinsdag avond 6 juni t/m vrijdag 9 juni 2023 wordt er door diverse kinderen van De Toermalijn ook weer meegelopen met de jaarlijkse avondvierdaagse.


Inschrijven


Welke ouder wil en/of kan op deze avonden of één van deze avonden helpen met limonade te schenken. Doorgeven kan aan de info@de-toermalijn.nl of famlieverse@hotmail.com


De verbouwing

De latten voor de isolatie zitten al op de muren en de elektriciteitsdraden worden getrokken. Het ruwbouwhok wordt in rap tempo omgebouwd tot een mooi lokaal. Nu alles eruit is, vallen de afmetingen opeens ook heel erg mee.

Het is groter dan wij dachten.

Mei-feest


Op 26 mei vieren we weer het meifeest, waarbij de meiboom (op het veld naast de school) het stralende middelpunt is! Omdat de school nu zo groot is, verdelen we het dansen om de meiboom in twee groepen.

De kleuters dansen in de ochtend. Ouders krijgen hierover bericht. De klassen 1 t/m 6 dansen in middag. Als u tijd heeft om te komen kijken bent u van harte welkom. We beginnen rond 13.15 uur en om 14.15 uur zijn we klaar. Alle kinderen zijn vanaf dat moment vrij. Voor klas 3 t/m 6 betekent dit dus een kwartiertje eerder. De kinderen dragen wit, tijdens het meifeest! Dat maakt het heel feestelijk!

Pinksteren


Achtergrond Pinksteren:

Met Pinksteren vieren we ook de uit Oud-Europese volkeren ontstane Meifeesten of Voorjaarsriten (de Kelten noemde dit Beltane, de Germanen vierden Vanadis- of Walpurgisnacht). Deze feesten werden gehouden uit dank voor de vruchtbaarheid en groeikracht. Men bracht offers en er werden verhalen verteld, er werd een groot feest met eten, drinken en gezang gevierd.

De mensen begroeten de bevruchting in de natuur. In de hoop op een uitstekend oogstjaar worden meibomen of pinksterbomen neergezet. De meiboom is een boomstam in het middelpunt van het dorp, versierd met linten en in de kroon een pinksterkrans. De meiboom staat symbool voor de verbinding tussen hemel en aarde.

Traditioneel gezien is Pinksteren de tijd om een partner te vinden. Een klein meiboompje voor het huis verwijst dan naar een huwbare pinksterbruidegom of pinksterbruid. In sommige dorpen werd het knapste meisje uitgekozen en uitgedost met bloemen en groen. Ze mocht vooraan de grote Pinksteroptocht lopen, omringd door al haar aanbidders.

Nog altijd is een bruidspaar een vaak voorkomend beeld bij Pinksteren. De bruid draagt daarbij het beeld van Moeder Aarde met een bloesemkrans, de bruidegom draagt het beeld van de Zon/de hemelse vader (zonnekrans). Pinksteren is het ultieme feest van verbinding. Verbinding tussen de mensen onderling, verbinding tussen de hemel en aarde (witte duif).

Pinksteren - (everydaymommyday.com)

Het woord “Pinksteren” is afgeleid van Pentacoste dat vijftigste dag betekent, het is dan ook de vijftigste dag na Pasen.

Interessant is dat de versiering voor Pinksteren (behalve enkele bloemen als pinkster- en boterbloemen en fluitekruid), altijd van papier wordt gemaakt. Echte bloemen zien we met het Sint Jansfeest.

Klas 2


Deze week zijn we gestart met een taalperiode in de context van de heiligen legende van Brandaan. Een prachtig verhaal waarbij Brandaan, die nooit bang was, zijn roeping volgt. Hij verzamelt bemanning en gaat op zeereis, waar hij onderweg bijzondere ontmoetingen heeft en gevaren trotseert. De kinderen zijn in het verhaal bij het eerste eiland aangekomen.

Het verhaal wordt in beeld en tekst verwerkt. Het is de vijfde taalperiode en gebruiken dit om een aantal onderwerpen nog extra te behandelen, zoals klankgroep woorden, ei/ij woorden, au/ou woorden, f/z woorden en begrijpend lezen. Hiermee doen we oefeningen, maar gaan natuurlijk ook weer aan de slag met tekst schrijven en vertellen.


Met schilderen hebben de kinderen nog een keer de toverbal gemaakt, waarbij ze 6 kleuren hebben geschilderd. Dezelfde kleuren en toch een ander resultaat dan vorige keer. Bij de evaluatie wordt ingegaan op wat de kinderen beleven bij de kleuren en het schilderen zelf.

Met een knutselopdracht heeft de klas met vlinders van transparanten gezorgd voor nog meer lentesfeer in de klas.

Klas 3


Klas 3 heeft donderdag de boerderij Elsbroekerwei bezocht. Onze toneelperiode gaat over de boerderij. Het bezoek was dus een leuke, leerzame start van de periode.

De boerin heeft ons heel veel verteld over de boerderij en we hebben een heleboel kalfjes gezien en geaaid.


In de wei lagen alle koeien tegelijk op het gras te herkauwen.

De boerin vertelde dat het weinig voorkomt dat ze allemaal tegelijk liggen. Vroeger werden er dan pannenkoeken gegeten in het boerengezin.

We hebben een goede indruk gekregen van het boerenleven en kunnen nu goed ons toneelstuk gaan oefenen en de liedjes leren. De kinderen hebben er heel veel zin in!

Klas 4


Afgelopen week sloten we de toneelperiode af met een indrukwekkend optreden waar we met trots op terugkijken. De kinderen studeerden weken op de tekst van De Oostreis van Thor, Loki en Thialfi naar het land van de reuzen waar heerst Utgard Loki. Een lastige maar mooie tekst uit de Edda.

De derde rekenperiode is gestart en we duiken verder in de wereld van de breuken. Naast de breukencirkels werken de kinderen ook met breukenstroken. Deze zijn mooi opgeplakt in de schriften. We lopen en springen breukenrijen waarbij we een sprong maken bij elke hele. Daarbij ontdekten we dat elke breukenrij een ander ritme heeft. We kunnen gelijknamige breuken optellen en aftrekken en maken al kleine stapjes naar het vereenvoudigen van breuken. De breukencirkels en stroken komen hierbij goed van pas om visueel te maken dat twee vierden samen even groot zijn als een halve.

De kinderen puzzelden in groepjes om breuken op een getallenlijn te plaatsen. Dat was nog een hele klus. De komende weken komen ook de ongelijknamige breuken aan bod en oefenen we verder met de getallenlijn en sommen.


Bij het schilderen hebben we de wereldboom Yggdrasil geschilderd waarbij de verschillende mengkleuren geoefend werden. Een week later hebben we daarin met potlood verschillende onderdelen en figuren uit de Edda getekend.


Bij Engels hebben de kinderen een miniboekje gemaakt waarin ze allerlei informatie over zichzelf opschreven en daar in kleine conversatierondjes over gepraat hebben. De komende week gaan we ons verdiepen in het thema Shapes & Colours.

We zingen het lied “The River is flowing” wat mooi aansluit op topografie Nederland waar de waterwegen nu aan de beurt zijn. Alle provincies van Nederland met bijbehorende hoofdsteden herhalen we met het lied “12 Provincies”. Zo blijven ze goed hangen in het geheugen.


De kinderen hebben inmiddels twee dinsdagmiddagen weerbaarheidstraining gehad. Wat is dat leuk! Vol enthousiasme deden ze mee met alle activiteiten. Ze hebben geleerd hoe ze stevig kunnen staan, hoe ze hun grens kunnen bewaken en hoe ze op een duidelijke positieve manier kenbaar kunnen maken dat ze iets niet leuk vinden. Ze hebben ook geleerd dat ze elkaar kunnen helpen. Samenwerken en als groep voor elkaar zorgen waren belangrijke onderdelen. En ook het leren concentreren en de focus bij jezelf leggen. Het waren leerzame middagen waarin ook veel gelachen is. We kijken alweer uit naar volgende week. Het is prachtig om al die stralende gezichten te zien.

Taakjes in huis (0-4 jaar)

Voor kleine kinderen is helpen een leuk spel.


Taken in huis (4-12 jaar)

Kinderen die huishoudelijke taken doen blijken later over het algemeen succesvoller te zijn dan kinderen die dit niet deden. Kinderen krijgen een goed gevoel als ze anderen kunnen helpen.


Meer informatie over opvoeden en opgroeien: www.cjghm.nl. Heb je een vraag over opvoeden die meer aandacht nodig heeft, dan kun je hiervoor een afspraak maken. Zoek op pedagogisch advies.

Mom in Balance Hillegom


Mom in Balance verzorgt outdoor trainingen voor zwangere vrouwen, hersteltraining na de bevalling en total body workouts voor vrouwen. Je vindt Mom in Balance in bijna alle parken van Nederland.


Je kunt ook in Hillegom deelnemen aan het unieke sportprogramma van Mom in Balance.

Mom in Balance Hillegom:

website en flyer

donderdag 18 mei t/m vrijdag 19 mei 2023Hemelvaart
donderdag 18 mei t/m vrijdag 19 mei 2023Hemelvaart Peuters/BSO
dinsdag 23 mei en donderdag 25 mei 2023Pinksterviering Peutergroep
woensdag 24 mei 2023soepcafé en winkeltje
vrijdag 26 mei 2023Pinksterfeest/Meifeest De Toermalijn - alle kinderen vrij om 14.15 uur
maandag 29 mei 2023Pinksteren - geen school
maandag 5 juni 2023open speeluurtje kleuterklas 15.00-16.00 uur
dinsdag 6 juni t/m vrijdag 9 juni 2023avondvierdaagse
vrijdag 9 juni 2023informatie uurtje 8.45 - 9.45 uur
dinsdag 20 juni 2023studiedag - geen school
woensdag 21 juni 2023soepcafé en winkeltje
vrijdag 23 juni 2023Sint Jansfeest/Midzomerfeest
donderdag 29 juni 2023studiedag - geen school
donderdag 6 juli 2023afscheid oudste kleuters en afscheid klas 6
vrijdag 7 juli 2023laatste schooldag - 13.00 uur vrij