Vrijeschool de Toermalijn in Hillegom is de vrije school voor de bollenstreek

Basisschool de Toemalijn is de vrijeschool van de Hillegom en de omliggende bollenstreek

Op onze school
krijg je plezier
in leren.

Gepubliceerd op: 23-01-2020

Nieuwsbrief 9

Beste ouders en verzorgers,


Ik denk dat jullie het weten, maar toch nog even voor de zekerheid: 30 en 31 januari wordt er geen les gegeven. We staken voor betere omstandigheden in het onderwijs en voor het verminderen van de werkdruk. Daarom gaan we die dagen zelf wel aan het werk!


We hebben dinsdagavond een zeer interessant ouder-college gehad van Loek Dullaart. Er waren 25 belangstellenden. Voor de mensen die niet konden komen, het volgende. Het kan enorm helpen om met kinderen, en volwassenen om te gaan als je hun temperament kent. Minstens zo belangrijk is dat je zicht hebt op je eigen temperament. Dan kun je als ouder, of als leerkracht, bewust afstemmen op de ander en het gesprek zo goed mogelijk voeren.

Binnen de antroposofie onderscheiden we vier typen: Cholerisch, Melancholisch, Flegmatisch en Sanguinisch. Loek vertelde per temperament wat de kenmerken waren en vervolgens riep hij ‘iemand’ met het betreffende temperament op het podium, aan wie het publiek vragen kon stellen. En dat werd volop gedaan. Daardoor was het een boeiende interactieve avond en we hebben gelachen bovendien!


Ook bij het team heeft Loek zijn verhaal verteld en we zijn zeker van plan om hem later in het jaar weer eens uit te nodigen. Het is fijn om ons aan zijn kennis van de antroposofie te laven.


Jacoline Wiskerke

Klas 3/4


Taalperiode in de klas

“Loop over de bank, kruip onder de tafel, ga tussen de stoelen door en spring in de mand”. Bewegend leren over de voorzetsels in de vierde klas. Klas 4 maakte een voorzetselcircuit in de zaal. Banken, tafels en stoelen werden overal vandaan gehaald. Het leek wel pietengym volgens juf Yvon. Klas drie werd over het circuit geleid en natuurlijk gingen ze ook zelf met veel plezier.


De derde klas leert over de Adam-, de Eva- en de Kaínwoorden. We reciteren en spelen kleine toneelstukjes. In de periodeschriften wordt de lesstof weer mooi verwerkt.

Ook zijn beide klassen super enthousiast bezig met hun boekverslag. Wat een creativiteit wordt er aan de dag gelegd. Heerlijk om te zien hoe een ieder daar zijn of haar eigen draai aan geeft. En wat hebben we veel plezier van onze zelf gevilte kleedjes!

Klas 5/6


klas 5/6 heeft twee keer in samenwerking met de gemeente in en om de school rommel opgeruimd. Er zijn een aantal volle vuilniszakken verzameld. Gewapend met grijpers zijn wij de bosjes ingedoken en hebben veel lege blikjes, plastic en papier gevonden.

In en om de school is het nu weer een stukje schoner.


Klas 5 heeft afgelopen donderdag het drie koningenspel opgevoerd.

Dit hebben ze heel goed gedaan. Er was maar weinig tijd om te oefenen maar de tekst en de liedjes zaten er goed in. Ook achterin de zaal was alles goed te verstaan.

De zesde klas sprak alle koren, en ook dat ging heel goed.


woensdag 29 januari is er weer soepcafé.Dit keer maken wij een tomaten-pastinaak soep. U bent allemaal weer van harte welkom van 12.30 uur tot 13.30 uur.

Tijdens het Soepcafé van klas 5/6, staat ook Marilys weer met veel plezier in de zaal met het Winkeltje.

Nieuws van de Medezeggenschapsraad (MR)

Op 11 februari a.s. is er om 20:00 uur weer een Klankbordavond op school waarvoor de MR je graag uitnodigt. We gaan het die avond hebben over de (besteding van) de ouderbijdrage en zullen nog een onderwerp uit het schoolplan van de komende 4 jaar behandelen. Daarnaast koppelen we terug vanuit de afgelopen MR vergadering.

Je bent van harte welkom om te komen luisteren en/of om mee te praten. Daarnaast is de MR op zoek naar… , check daarom dit filmpje!

woensdag 29 januari 2020soepcafé en het winkeltje van Marilys
donderdag 30 en vrijdag 31 januaritweedaagse lerarenstaking-geen school
maandag 3 februari 2020Maria Lichtmis
woensdag 5 februari 2020informatie uur van 8.45 tot 9.45 uur
woensdag 19 februari 2020Carnaval
maandag 24 februari t/m vrijdag 28 februari 2020voorjaarsvakantie