Vrijeschool de Toermalijn in Hillegom is de vrije school voor de bollenstreek

Basisschool de Toemalijn is de vrijeschool van de Hillegom en de omliggende bollenstreek

Op onze school
krijg je plezier
in leren.

Gepubliceerd op: 14-10-2020

Nieuwsbrief 4

Beste belangstellende,

Deze nieuwsbrief bevat informatie over De Toermalijn, vrije school voor de Bollenstreek en De Vlinderboom met een peuterspeelzaal en BSO. Allen die hier iets in vermeld willen hebben kunnen dit doorgeven aan de administratie info@de-toermalijn.nl


Ik was gisteren op het plein in ‘het winkeltje’ van Linne en Tiego en ik kreeg gratis een bosje bloemen. Die mazzel heb je dan weer als directeur.

Het winkeltje zag er zo mooi uit, dat ik u even op een foto wil trakteren!Er zijn veel dingen die kinderen (en collega’s) zeggen en waar ik van geniet. Zo zei één van de kleuters dat hij wel wist wat juf Patty altijd doet, namelijk: “Ze maakt altijd briefjes”. Diezelfde juf Patty was die dag haar bril kwijt en weet u waar ze hem vond: in de oven. Tja … En één van jongste kleuters wordt pas jarig over een half jaar, maar haar vader was wel héél oud, want hij was al jarig geweest.


We gaan toe naar de herfstvakantie. We hebben allemaal hard gewerkt en nu komt er even tijd voor ontspanning. Dat is echt wel nodig in deze tijd van ingrijpende maatregelen. Wij proberen rustig te blijven en mooi onderwijs te verzorgen. Ik wens u een fijne vakantie! Hopelijk kunt u genieten van de mooie herfstkleuren en de rust!


Jacoline Wiskerke


PS: Gisteren was de persconferentie. De toon was serieus en op ons allen is een apèl gedaan om het aantal contacten en bewegingen op straat zo klein mogelijk te houden. Dit betekent dat we op school over gaan op oudergesprekken via telefoon of beeldbellen, (behalve de adviesgesprekken voor klas 6). Jaarfeesten houden we klein en alleen personeel en leerlingen komen nog in de school. Uiteraard kunnen er zwaarwegende redenen zijn om een uitzondering te maken, maar dat doen we zo min mogelijk. Het is een opgave, maar we hopen dat we het samen aan kunnen, zodat we er ook weer zo snel mogelijk vanaf zijn.

Hoofdluis


Normaal gesproken worden de kinderen eens in de paar weken of na iedere vakantie gecontroleerd op hoofdluizen door een groep ouders van de school. Omdat het streven is zo weinig mogelijk volwassenen in de school toe te laten, is het de komende tijd niet mogelijk om op school te controleren. De hoofdluisouders zijn er slechts ter ondersteuning, het is de verantwoordelijkheid van ouders om regelmatig op hoofdluis te controleren.


Daarom willen wij u vragen om 1 keer per week de haren van uw kind goed te controleren op de aanwezigheid van luizen of neten. Dit kunt u het beste doen op een vaste dag in de week met behulp van een luizenkam. Hoe u de hoofdluizen of neten kunt herkennen kunt u terug vinden op: www.rivm.nl/hoofdluis. Mocht u hoofdluizen of neten aantreffen in de haren van uw kind, start dan meteen met kammen met een luizenkam en blijf dit 14 dagen lang doen. Geef dit ook door aan school, zodat andere ouders extra alert kunnen zijn. Als u uw kind goed heeft gekamd mag uw kind gewoon naar school.


Alvast bedankt voor uw medewerking. De ketting is zo sterk als de zwakste schakel.

Nieuws uit de tuin


Rond de school is het nu echt herfst. Het plein dat vorige week op de tuinochtend zo mooi geveegd en geharkt was (met dank aan de ouders, kinderen en juffen die op zondag gewerkt hebben!), ligt alweer vol met vers blad in de mooiste kleuren. We hopen u dit jaar ook weer te mogen vragen om te assisteren als het de beurt is van de klas van uw kind om het plein te verzorgen. U krijgt daar nog bericht over.


In de herfstvakantie gaan we op het achterplein aan het werk. Een paar eiken die te dicht tegen het gebouw staan en waar we in de zomer ook de processierups in hebben gevonden, zullen gekapt worden. Dit gebeurt met groot materieel en zonder hulp van ouders. In de donkere wintermaanden is wat extra zon op het plein zeer welkom.


De kleuters en klas 1 en 2 zullen misschien wel schrikken als ze na de vakantie op school komen. U kunt hen hier op voorbereiden of in de vakantie even langsfietsen en een kijkje nemen.


Kleuterklas 1, hard aan het werk en ondertussen zingen we:


Alle blaadjes klein en groot, worden geel en worden rood.

Dansen dan wel duizend keer, dwar’len op de aarde neer.


Op de aarde neergevlijd, vormen zij een schoon tapijt.

Lopen wij nu stil en zacht, op die ie mooie, bonte vacht.

(zie ook vrijeschoolliederen.nl)


Kennen jullie Zilverdraadje al?

Vraag het de kleuters en ze vertellen het jullie!

Zilverdraadje de kleine spin,

Klom vol trots haar webje in.

Om daar eens even te gaan kijken,

Hoe ze haar webje wel vond lijken.

Of de draadjes wel goed hangen,

Om straks vliegjes mee te vangen!

Zilverdraadje was heel tevree,

En klom roetsj weer naar benee.


Zo toverden we van bijenwas een echte spin tevoorschijn.


Eerst goed het lichaam en de handen opwarmen. De bijenwas zacht en warm maken, en zie! Daar is zilverdraadje al.


Ook het web van Zilverdraadje werd gemaakt, wat een klus! Een lekkere uitdaging voor de oudste kleuters.


Juf is super trots!

Klas 2


De afgelopen periode hebben we de eerste rekenperiode gehad.

Elke dag stond er een getal van de dag op het bord waarmee we zelf makkelijke en moeilijke sommen mochten bedenken.


We zijn de tafels van 1, 2, 5 en 10 aan het oefenen. We hebben tafelbordjes gemaakt waarmee we de tafels kunnen oefenen. Er is geschuurd, getimmerd en een koord gemaakt.


Ook is er een leuk verhaal verteld over Appelflapland en er is gerekend met appels. We hebben natuurlijk ook heerlijke appelflappen gemaakt. Hierbij hebben we een recept gebruikt waarbij we het recept moesten omrekenen naar 20 kinderen.

De kinderen hebben zelf de appels geschild en in stukjes gesneden en het deeg gevuld.

Nadat de flappen waren gebakken, hebben we ze lekker opgepeuzeld.


We hebben ook rode appels geschilderd met een groene achtergrond.
Verder hebben we een grappig rekenliedje geleerd en oefenen we het fluiten van een deel van dit liedje.Na de vakantie starten we met de heemkunde periode over de herfst.

klas 5 en 6


Klas 5/6 is hard aan het werk!

Op dit moment hebben wij een rekenperiode. Vooral het cijferend rekenen komt aan bod, optellen, aftrekken en vermenigvuldigen.

Met de breuken zijn we ook aan het rekenen, optellen en aftrekken.

Hoe maak je ze gelijknamig en hoe kun je ze vereenvoudigen?

Tijdens het rekenen blijkt hoe belangrijk de tafels zijn, als je die uit het hoofd kent, gaat het rekenen sneller.


De vijfde klas begint ook te rekenen met kommagetallen, plus, min en keer.

Klas 6 rekent met breuken, procenten en decimalen. Hoe maak je van een breuk een kommagetal en omgekeerd.

Ook het cijferend rekenen met kommagetallen zijn we dagelijks aan het oefenen.

Met de breuken zijn we ook aan het vermenigvuldigen en delen. De staartdelingen zitten er nu ook steeds beter in. Misschien een tip voor de vakantie, iedere dag 5 minuten tafels oefenen.


We hebben ook een leuke tekenopdracht gedaan. Ieder kind kreeg een plaatje van half dier en het was de opdracht om de rest van het dier en de omgeving erbij te tekenen.

Hier werd heel enthousiast aan gewerkt en de resultaten zijn prachtig!Vandaag, woensdag 14-10, heeft klas 6 de NIO-toets gedaan. Dit is een Nederlandse intelligentietest voor onderwijsniveau.

Wat hebben de kinderen geconcentreerd gewerkt! Deze toets wordt afgenomen door iemand van de begeleidingsdienst voor vrije scholen.

Als de uitslag binnen is, wordt deze gedeeld met kinderen en ouders. Na de herfstvakantie komt de uitslag waarschijnlijk binnen en daarna volgen de gesprekken.


Ook heel fijn dat de rest van de school super stil was, zodat wij ons optimaal konden concentreren, bedankt.

vrijdag 16 oktober 2020inloop ochtend (8.45 - 9.45)Gaat niet door
maandag 19 oktober t/m vrijdag 23 oktober herfstvakantie
maandag 26 oktober 2020oudercollegeGaat niet door