Vrijeschool de Toermalijn in Hillegom is de vrije school voor de bollenstreek

Basisschool de Toemalijn is de vrijeschool van de Hillegom en de omliggende bollenstreek

Op onze school
krijg je plezier
in leren.

Gepubliceerd op: 18-09-2020

Nieuwsbrief 2

Beste belangstellende,

Deze nieuwsbrief bevat informatie over De Toermalijn, vrije school voor de Bollenstreek en De Vlinderboom met een peuterspeelzaal en BSO. Allen die hier iets in vermeld willen hebben kunnen dit doorgeven aan de administratie info@de-toermalijn.nl

Beste ouders en verzorgers,


Michaëlsfeest


Op vrijdag 25 september vieren we met de hele school het Michaëlsfeest. Een groep (sterke) ouders gaat ’s ochtend vroeg al naar het Panneland in Vogelenzang om de spellen neer te zetten. We gaan dit jaar wederom kijken of iedereen zijn Michaëlskracht kan hervinden om de donkere tijd tegemoet te kunnen treden. We gaan lopen over glibberige boomstammen, schieten met een echte pijl en boog én naar beneden rollen van duizelingwekkend hoge duinen.

U kunt uw kinderen op de normale tijd naar school brengen. Er zijn ouders benaderd om te rijden. Als de kinderen naar binnen zijn kunnen de rij-ouders naar het plein komen en daar even wachten. Binnen wordt een verhaal verteld aan alle kinderen, terwijl klas 5-6 op de fiets stapt en al naar het Panneland gaat. Na het verhaal gaan de kinderen met de rij-ouders in de auto naar het bos in Vogelenzang, ingang Panneland. De school stelt mondkapjes ter beschikking en we vragen u die ook te dragen tijdens het rijden.


Dit jaar zullen we u niet vragen om iets lekkers te bakken om met iedereen te delen, maar om in de broodtrommel van uw kind iets extra lekkers te stoppen! Ook graag iets te drinken meegeven! De ouders die rijden kunnen bij de spellen blijven. De kinderen van klas 5-6 begeleiden de kleintjes. De kleuters hebben hun eigen parcours. Om 13.00 uur zijn we – hopelijk moe maar voldaan – weer op school. ’s Middags zijn de kinderen vrij om uit te rusten!


Jacoline Wiskerke


Oudercollege op 26 oktober van 19.00 tot 20.45 uur

In de agenda staat dat er twee keer oudercollege is in oktober. Dat is een foutje. Het oudercollege van 12 oktober komt te vervallen. Het oudercollege van 26 oktober gaat – onder voorbehoud – wel door. Het wordt een avond vol kunstzinnige activiteiten waar u zelf de handen uit de mouwen mag steken. Denk aan nat-in-nat schilderen, vormtekenen en werken met bijenwas. U kunt zich inschrijven voor de avond via info@de-toermalijn.nl. Er kunnen 22 ouders meedoen. Met zo’n kleine groep kunnen we voldoende afstand waarborgen.

Ouderbijdrage


Beste ouder(s) en of verzorger(s),


Vanaf aankomende maandag kunt u een mail van WisCollect verwachten. Met ingang van 1 januari 2017 zijn alle scholen van de Stichting Vrijescholen Ithaka over gegaan op hetzelfde systeem voor het incasseren van de vrijwillige ouderbijdrage. Dit is een volledig digitaal systeem, waarvoor alle ouders een eigen inlogcode krijgen. Binnen WisCollect kunt u aangeven op welke manier u de ouderbijdrage wilt voldoen: Via IDEAL, via een automatische afschrijving. U kunt ook aangeven of u per maand, per kwartaal of per jaar wilt betalen. Alle correspondentie met WIS Collect verloopt via uw mailadres.


Waarom is de ouderbijdrage zo belangrijk.

Een Vrijeschool maakt meer kosten dan reguliere scholen.

*Met dit geld worden dingen mogelijk gemaakt die wij voor de leerlingen belangrijk vinden  en die het antroposofisch onderwijs bijzonder maakt.Een groot deel wordt besteed aan personeelskosten waar geen overheidssubsidie tegenover staat, bijvoorbeeld de euritmielessen en de begeleiding daarvan.
*Een wezenlijk aspect van het vrijeschoolonderwijs zijn de jaarfeesten. Voor het organiseren daarvan komen door de ouderbijdrage extra middelen ter beschikking.
*Daarnaast worden hiermee educatieve activiteiten als museumbezoek, excursies en schoolreisjes bekostigd.
*De inrichting van de kleuterklassen met mooi meubilair en speelgoed, ook het gebruik van de biologische producten vraagt om extra middelen. Dat geldt ook voor de aanschaf van leermiddelen zoals periodeschriften, materiaal voor kunstzinnig onderwijs, tuinbouw en muziekinstrumenten.
Kortom, de vrijwillige bijdragen maken het vrijeschoolonderwijs voor uw kind(eren) mogelijk.

Indien het voor u een probleem vormt om een bijdrage te leveren vragen we u contact op te nemen met Patty van Meeteren(administratie) info@de-toermalijn.nl

De ouderbijdrage mag en zal nooit een probleem zijn, om uw kind naar de Vrijeschool te laten gaan.


Even voorstellen


Ik zou mij graag aan jullie willen voorstellen. Mijn naam is Juliëtte, 25 jaar en ik ben derdejaars student Vaktherapie Beeldend. Dit schooljaar kom ik stage lopen op maandag, dinsdag en woensdag. In dit jaar ga ik kunstzinnige activiteiten met de kinderen doen en therapeutische trajecten met ze doorlopen, waar ik erg veel zin in heb. Wat zo mooi is aan Vaktherapie Beeldend, is dat het heel goed aansluit bij de belevingswereld van kinderen. Bij Beeldend zijn we vooral bezig met schilderen, tekenen en boetseren. Deze kunstvormen worden ondersteund door middel van verhalen en gedichten. Van kinds af aan schrijf ik zelf gedichten en ook vertelde ik verhalen aan mijn zusjes die ik zelf verzonnen had. Ik ben opgegroeid in Frankrijk en heb daar volop kunnen genieten van de vrijheid. Nog steeds geniet ik van de natuur, ik ben in mijn vrije tijd vaak te vinden in het bos of aan zee. Ik ben een vrolijk, positief en open persoon. Ik hoop dat ik mijn kwaliteiten kan inzetten om de kinderen te kunnen inspireren, motiveren en het beste in zichzelf naar boven te kunnen laten halen. Ik kijk er naar uit om met de kinderen op ontdekking te gaan en samen aan de slag te kunnen gaan. Graag ontmoet ik jullie dit schooljaar, als jullie contact met mij op willen nemen kan dat via dit email adres: juliette.haarler@hotmail.com

Kleuterklas

Afgelopen donderdag zijn de kleuters, als elk jaar, weer appeltjes gaan plukken bij de Olmenhorst. Wat een mooi weer hadden we!


Volgende week gaan we hier weer heerlijke appelmoes van maken.

Klas 2


De afgelopen weken stonden in klas 2 in het teken van de taalperiode.

We hebben gewerkt over verschillende fabels over dieren. Bij de fabel "de kraai en de pauw" stond de "au" (atje au) centraal (de "ou" noemen we otje ou). We hebben mooie verhalen geschreven en tekeningen gemaakt over de fabel in ons periodeschrift. Ook hebben we geschilderd over de fabel en oefenen we een liedje op de fluit over een pauw.


Bij "de reiger en de krab" kwam de "ei" aan bod. Er zijn prachtige schilderingen gemaakt van vissen, want daar houden reigers van.

Bij "de krekel en de mier" draait het om de "ie". We hebben in groepjes toneelstukjes voor elkaar opgevoerd en de kinderen maken er een stripverhaal over. We zijn nog druk bezig met het leren van een liedje over de krekel en de mier. Volgende week gaan we oefenen met het schrijven van gedichtjes.

Klas 3/4


Bouwperiode klas 3/4


Wat is een voegspijker? En een troffel? en hoe heet dat spul nou.....cement?


Met klas 3/4 hebben we deze week twee metselklussen gedaan. Dat hoort bij de bouwperiode: zelf doen en voelen hoe dat metselen nou gaat.


Stenen weken, een kwak specie, de steen "boteren" om een mooie "stootvoeg" te krijgen en dan de steen netje leggen.


Iedereen kwam aan de beurt. Het resultaat is een muurtje onder de ton (met pomp) die van de Meiboom is meegekomen naar de Toermalijn. En ook nog een muurtje om de planten onder het Toermalijn bord. Dank aan de kinderen die de stenen hebben gemetseld en de ouders die meehielpen.

geschreven door Thies (man van juf Anneke)

woensdag 23 septemberklas 5-6 om 12.00 uur vrij i.v.m. kinderpostzegels
vrijdag 25 september 2020Michaelfeest om 13.00 uur vrij
zondag 4 oktober 2020tuinochtend 10.00 - 13.00 uur
vrijdag 9 oktober 2020studiedag - geen school
maandag 26 oktober 2020oudercollege