Vrijeschool de Toermalijn in Hillegom is de vrije school voor de bollenstreek

Basisschool de Toemalijn is de vrijeschool van de Hillegom en de omliggende bollenstreek

Op onze school
krijg je plezier
in leren.

Gepubliceerd op: 15-07-2021

Nieuwsbrief 17

Beste belangstellenden,

Deze nieuwsbrief bevat informatie over De Toermalijn, vrije school voor de Bollenstreek en De Vlinderboom met een peuterspeelzaal en BSO. Allen die hier iets in vermeld willen hebben kunnen dit doorgeven aan de administratie info@de-toermalijn.nl

Beste ouders en verzorgers,


Het is donderdagmiddag half twee en het schooljaar zit er bijna op. Ik heb geen tijd om nu te mijmeren en terug te kijken, maar als ik dat wel zou doen, zou ik een diepe zucht slaken. Wat een jaar! Voor u als ouders was het flink inleveren, want er waren veel momenten waar u niet bij kon zijn. We hebben geprobeerd om het voor de kinderen allemaal zo gewoon mogelijk te houden en hopelijk zijn we daarin geslaagd. Natuurlijk moesten we mee met de schoolsluiting na kerst, maar gelukkig is verder langdurige sluiting ons gespaard gebleven. Dat is een beetje geluk geweest, maar heeft ook te maken met uw zorgvuldigheid. Ik heb het echt bijzonder gewaardeerd hoe open en betrokken u telkens communiceerde, zodat we snel konden schakelen als er ergens een besmetting was.


Vandaag hebben de oudste kleuters afscheid genomen van de kleuterklas en hebben we de zesdeklassers uitgezwaaid. Dit zijn prachtige momenten, die ons doen beseffen dat we er echt toe doen in een kinderleven! Fijn om jullie als trotse ouders erbij te hebben.

Verder denk ik dat alles wel duidelijk is voor morgen als we de getuigschriften uitreiken, maar voor de zekerheid zet ik het tijdschema hier nog even onder, zoals ik u al eerder mailde:

De uitreiking van de getuigschriften duurt 45 minuten per klas en de kinderen komen speciaal voor de uitreiking naar school. Er is verder geen les meer. Na de uitreiking is er buiten koffie en thee en kunt u de leerkracht(en) nog even spreken en afscheid nemen.

Het rooster is als volgt:

08.30 - 09.15 uurklas 1
09.15 - 10.00 uur
klas 3
10.00 – 10.45 uur
klas 2
10.45 – 11.30 uurklas 4
11.30 – 12.15 uurklas 5

Ik hoorde trouwens nu net, tijdens het schrijven, dat er toch geen opnamen worden gemaakt door Omroep West, omdat ze de programmering om moesten gooien. We komen in plaats daarvan wel op de radio, Omroep West rond 7.10 uur in de ochtend. Leuk voor als u vroeg op bent!


Morgenmiddag nemen de leerkrachten afscheid van juf Petra en juf Bep, die hier jaren de euritmie hebben verzorgd. Ook juf Anneke is er voor het laatst en juf Katinka gaat een beetje weg. We kunnen gelukkig ook een flink aantal nieuwe mensen verwelkomen. We zullen dit roerige jaar met aandacht afsluiten en daarna …….. heerlijk even vrijheid! Na de vakantie zullen we weer fris en fruitig klaar staan voor de kinderen! Hopelijk is er dan meer ruimte voor ontmoeting met ouders!


Fijne vakantie!

Jacoline Wiskerke

Kleuterklas

'Nu ga ik mijn eigen gang

Ik ga ver weg, ik ben niet bang

Ik zie wel waar ik heen zal gaan

Ik zal de weg wel vinden...


Over bergen, over dalen

Moet ik lopen, moet ik dwalen

Onder de zon en onder de maan

En met de wilde winden'De oudste kleuters nemen deze laatste dagen afscheid van de kleuterklas. Ze hebben het hele jaar heel hard gewerkt en zijn helemaal klaar om naar de eerste klas te gaan.

Als afsluiting van al het handwerk hebben we een kleine buiten expositie gehouden. De kinderen lieten hun zelfgemaakte boot of bedje vol trots aan hun ouder(s) zien. Sommige kinderen konden zelfs wel vertellen wat ze allemaal hebben geleerd om tot dit eindproduct te komen.


Donderdag zongen de oudste kleuters dapper hun afscheidslied. Dat is best wel spannend hoor...

Met kronen, gouden mappen, mooie spreuken en glinsterende edelstenen verlatende oudste kleuters nu echt de kleuterklas. Sommige kinderen zijn wel drie jaar bij ons geweest. Anderen twee jaar. Wat zullen we jullie gaan missen! Maar gelukkig zien we elkaar nog wel eens in de gang.
Klas 5 en 6 wenst iedereen een fijne vakantie!!

Het Winkeltje


Beste Ouders,


De afgelopen jaren heb ik met heel veel plezier 1x per maand de verkoop van diverse materialen in het Winkeltje gedaan! Wat wordt er verkocht: diverse mooie schoolmaterialen, vilt, wol, mooie kaarten. prentenboeken etc etc, Kom gerust een keer even kijken, als de Corona regels het natuurlijk weer toelaten. Een gedeelte van de opbrengst komt ten goede aan de school.


Het Winkeltje is er elke laatste woensdag van de maand, tegelijkertijd met het Soepcafé van klas 5/6, een heel gezellig moment dus.

Onze jongste dochter, Lotte , stapt na de zomervakantie over naar de middelbare school en dus is het tijd om het stokje door te geven. Marjolein gaat het van mij overnemen, hartelijk dank daarvoor!


Aangezien we door corona het afgelopen jaar niets hebben kunnen doen, zal ik de eerste keren Marjolein komen helpen.

Voor nu, wens ik iedereen een fijne vakantie en graag tot in het nieuwe schooljaar.


Hartelijke groet,


Marilys

MR


Ondanks de pandemie heeft de Toermalijn een goed jaar achter de rug. Een uitgebreid team met ambities en positieve energie, een nieuwe schoolontwikkelingsfase, een goede samenwerking tussen alle betrokken partijen en een geïntegreerd stappenplan voor de komende jaren. Als MR zijn we geïnformeerd en hebben we deelgenomen en geadviseerd over wat er gebeurt op school.

Sinds vorige zomer zitten Marta (moeder Mira klas 2) en ik (moeder Marin klas 5, Jente klas 2 en Hazel kleuters 1) in de MR. Daar vertegenwoordigen wij de ouders in gesprek met Jacoline. Graag vertellen we wat meer over de thema’s van afgelopen jaar.

De warme sfeer die de Toermalijn zo kenmerkt is met de fysieke afstand gelukkig niet verdwenen. Wel merken we dat de ouders minder vaak kunnen worden betrokken. Volgend jaar willen we daarom graag groepsgesprekken faciliteren rondom de thema’s waar de school mee aan de slag gaat. Begin volgend schooljaar beslissen we in welke vorm we dat precies gaan doen.

In de eerste helft van het jaar lag de nadruk op het nieuwe team, corona en als (deels nieuwe) MR op stoom komen. In de tweede helft is er hard gewerkt om een constructief plan te maken voor de besteding van de extra gelden die de overheid voor het basis onderwijs beschikbaar heeft gesteld.

Bij deze in een notendop het geïntegreerde plan met de thema’s:

• De school gaat verder met het inzetten op 6 thema’s, namelijk rekenen en taal, formatief leren, antroposofische inspiratie en kunstvakken. Vanuit de overheid zijn mediabewustzijn en burgerschap standaard.

• Met de NPO gelden á €700 per leerling wordt ingezet op extra menskracht, materiaal, opleiding en expertise op deze vlakken.

• Het lerarenteam is gestart met een visie-missie traject om met dit team te definiëren hoe zij nog meer kunnen uitdragen waar deze Vrije School voor staat en gaat in werkgroepen aan de slag met de uitvoering van de thema’s. De leraren hebben hierbij een bijzondere kubus ontwikkeld die dit uitbeeld.

• Jacoline en het team gaan op een andere manier samenwerken om gericht aan de thema’s, kwaliteit en uitvoering te kunnen werken.

Voorbeelden van concrete initiatieven zijn het benoemen van een reken coördinator en ontwikkelen van meer rekenexpertise bij de leerkrachten, intercollegiale consultatie (bij elkaar in de klas kijken) zodat leerkrachten van en met elkaar kunnen inspireren en leren en extra klassenassistenten bij de grootste groepen.

Mocht je nieuwsgierig zijn, vraag ons gerust naar meer.

Hartelijke groeten

Marta en Ruth

Leuke cursus in het najaar!


Jiri Brummans verzorgt komend najaar een cursus Euritmieverhalen voor kleuters en de 1e klassen. Deze cursus wordt gegeven in een serie weekends en is interessant voor leerkrachten, mensen werkzaam met (kleine) kinderen en ouders. We gaan de verhalen leren vertellen, uitbeelden en krijgen ook veel kennis over de (antroposofische) achtergronden. Een echte aanrader!

Voor meer informatie en aanmelden kunt u een mail sturen aan info@dynameis.nl

maandag 30 augustus 2021Eerste volledige schooldag leerlingen klas 1 t/m 6
dinsdag 31 augustus 2021Eerste volledige schooldag kleuterklas
woensdag 8 september 2021Algemene ouderavond 
maandag 13 september t/m woensdag 15 september 2021kamp klas 5 en 6 (ov)
vrijdag 17 september 2021Hillegomse feestdag - geen school
vrijdag 24 september 2021(digitale) inloop ochtend 8.45-9.45 uur
woensdag 29 september 2021Michaëlfeest 13.00 uur vrij