Vrijeschool de Toermalijn in Hillegom is de vrije school voor de bollenstreek

Basisschool de Toemalijn is de vrijeschool van de Hillegom en de omliggende bollenstreek

Op onze school
krijg je plezier
in leren.

Gepubliceerd op: 11-06-2021

Nieuwsbrief 15

Beste belangstellenden,

Deze nieuwsbrief bevat informatie over De Toermalijn, vrije school voor de Bollenstreek en De Vlinderboom met een peuterspeelzaal en BSO. Allen die hier iets in vermeld willen hebben kunnen dit doorgeven aan de administratie info@de-toermalijn.nl

Op donderdag 27 mei ontving Jacoline Wiskerke, een doos met prachtige boeken voor de school, van Stephane v.d. Reep, van de boekentas.nl. Dit alles in aanwezigheid van de wethouder van onderwijs, Karin Hoekstra. Wat een mooi cadeau voor de kinderen!

Beste ouders en verzorgers,


Om in het schoolleidersregister opgenomen te mogen blijven, moet ik me regelmatig bijscholen. Gisteren, 10 juni, was de laatste dag van mijn cursus "Begrijpen voor Ingrijpen" van Jan Jutten. Het was bloedheet, boven op de zolderverdieping van het Utrechtse pand, waar het was. Maar anders dan dat komt er geen klacht over mijn lippen over deze bijscholing. De studiedagen vlogen om, toen ik uitleg kreeg over ‘systeemdenken’ in een lerende school. Eigenlijk leerde ik de beginselen van een nieuwe taal, om complexe systemen mee te leren beschrijven, analyseren en overzien. Niet dat je dat zomaar 1, 2, 3 kunt, maar het zaadje is in mijn hoofd gepland. Het is zinvol om dit te leren, ik kan het elke dag toepassen, zelfs in dat vriendelijke kleine schooltje van ons!

En dat willen we voor onze kinderen ook, dat ze leren waar ze iets aan hebben en waar ze het belang van inzien, niet alleen voor straks, maar ook voor nu. Dat ze nieuwsgierig worden gemaakt en dat ze uit willen zoeken hoe iets zit. Over hoe we ons onderwijs nog aantrekkelijker kunnen maken, zijn we als team in gesprek, want een school mag niet stil staan.


We worden straks gelukkig geholpen door de NPO subsidie, die alle scholen voor de komende twee schooljaren krijgen. Het gaat om een substantieel bedrag en dat willen we goed besteden. We denken er als team over na en ook de ouders van de MR denken mee. Ik zal u af en toe vertellen hoe het ermee staat!


En dan is het bijna St. Jan en voelt het leven momenteel toch een stuk lichter dan het hele afgelopen jaar. We gaan het vieren op 24 juni, de dag na de kortste nacht, met volle teugen! Doet u met ons mee? Hieronder schrijft Meis hoe we het gaan doen.


Jacoline Wiskerke

Sint Jan


Beste ouders,

Op donderdag 24 juni zullen wij het laatste jaarfeest van dit schooljaar vieren, en wel Sint Jan! Hieronder lezen jullie de achtergrond van het Sint Jansfeest. Verderop zullen jullie de invulling van die dag vinden. Fijn om alvast te zeggen, is dat we het weer samen met de jullie zullen vieren!


Sint Jan achtergrond:


In het voorjaar klimt de zon steeds hoger en trekt ons mee naar buiten. Het is alsof wij samen met de planten uit de donkere winternacht omhoog gegroeid zijn naar het licht. De sappen stromen, de wortels houden de aarde stevig vast, de bladeren ontplooien zich, de stengel buigt in de wind en als bekroning gloeit de bloem de zon tegemoet. Als de zon zijn hoogste punt heeft bereikt, begint de zomer. Even daarna, op 24 juni vieren we de naamdag van Johannes de Doper. Het Sint Jansfeest is dus iets verschoven ten opzichte van het oude natuurfeest van de zomerzonnewende. De zon is al over zijn hoogste punt heen; hij gaat afnemen, eerst bijna onmerkbaar, in de herfst sneller tot het laagste punt wordt bereikt vlak voor Kerstmis.

Van oudsher werd het zomerzonnewendefeest buiten gevierd. Het Sint Jansfeest sluit daarbij aan. Met al onze zintuigen kunnen we waarnemen wat in de natuur leeft: de stevigheid van de aarde onder onze voeten, de beweging van het stromende water, de wind die onze kleurige bloemenkransen laat wapperen, en tenslotte de dansende vlammen van het Sint-Jansvuur. We raken een beetje buiten onszelf van de warmte en het licht en het buiten zijn. Wat ons houvast geeft is de strakke melodie van een lied, de strenge ritmen, de vaste passen van een dans en de regels van een spel. Vooral bij dit jaarfeest is het spelend en beweeglijk ingaan op gegeven situaties van wezenlijk belang, ook het gevoel van verbondenheid met vele anderen die hetzelfde feest willen vieren. In beslotenheid van het gezin zijn echter ook mogelijkheden te vinden om deze dag te vieren: ’s avonds zingen en verhalen vertellen rond het vuur, broodjes bakken op open vuur, een zomeravondwandeling, en zelf limonade maken van de vruchten van de natuur .


Het licht van de zon doorstroomt

De weidsheid van de ruimte

Het gezang van vogels doorklinkt

Het domein van de lucht

De zegen van de planten ontkiemt

Uit het aardewezen

En mensenzielen verheffen zich

Met gevoelens van dankbaarheid

Tot de geesten van de wereld.


Rudolf Steiner
Sint Jansfeest praktische informatie:


Wat en wanneer?

Op donderdag 24 juni zullen we het Sint Jansfeest vieren. We zullen dit laatste jaarfeest gelukkig weer samen met ouders vieren. Nog niet met de hele school tegelijk maar wel met een aantal klassen tegelijk. Op het grasveld naast de school zullen we dansen, zingen, spelletjes spelen, marshmallows boven het vuur roosteren en samen picknicken. Met als kers op de taart, dat klas 6 weer over het vuur mag springen!


Hoe laat?

Kleuters:11.00 - 12.00 uur
Klas 1, 2 en 3:12.00 - 13.00 uur
Klas 4, 5 en 618.00 - 19.30 uur

(Omdat het feest voor de klassen 4, 5 en 6 na schooltijd wordt gevierd willen we jullie erop attenderen dat jullie als ouders zelf verantwoordelijk zijn voor jullie kinderen. De klassen die het feest tijdens schooltijd vieren vallen onder de verantwoordelijkheid van de school.)


N.B.: Mocht er nou niemand bij jullie kind aanwezig kunnen zijn laat dat dan de desbetreffende leerkracht even weten. Dan regelen we dat jullie kind bij een andere ouder op het kleedje mag mee picknicken.


Wat neem je als ouder(s) mee?

Picknick:

Jullie zijn als ouders van harte welkom om aan te sluiten bij jullie kind(eren). Zie tijden hierboven. We vragen jullie voor je eigen gezin een picknick kleed en gevulde picknickmand mee te nemen. Denk bij het vullen van de picknickmand aan gezonde voeding, maar natuurlijk mag wat lekkers ook, (pannenkoeken, cakeje, o.i.d.) drinken, bordjes, bestek etc. Natuurlijk zijn ook (jongere) broertjes of zusjes welkom.

We zullen verspreid over het grasveld gaan zitten en tóch samen met elkaar genieten van een zomerse picknick.

Bloemenkrans:

Ook vragen we jullie, zowel ouders als kinderen, met een versierde krans of hoed op naar school te komen. Deze krans staat symbool voor de vruchten van de natuur welke nu tot volle bloei is gekomen.Hier vinden jullie een duidelijke tutorial: Sint Jan bloemenkrans - YouTube

Een tip: Om de kransen mooi te houden kan je ze in een vochtige theedoek in de koelkast nog wel eventjes bewaren.


In het ouderportaal vindt u het Toermalijn liedjes boek waar ook alle liedjes van Sint Jan in staan om alvast te oefenen.


Bij slecht weer:

Mocht het weer het niet toelaten zullen we het Sint Jansfeest binnen met de eigen klassen vieren. Helaas kunnen jullie er als ouders dan niet bij zijn. Wel vragen we jullie in dat geval jullie kind iets feestelijks mee naar school te geven zodat we tóch, met elkaar van een feestmaal kunnen genieten. Misschien overbodig om te zeggen, maar toch nogmaals de vraag, het lekkers enigszins gezond te houden. Graag geen voorverpakte etenswaren. Bedankt voor jullie medewerking!


We hopen op een warme zomerse dag, waarop we met elkaar het laatste jaarfeest kunnenvieren. En wie weet kunnen, en mogen, we die verbondenheid na de zomervakantie doorzetten!


Groetjes,

Meis van Laar, namens

alle teamleden van de Toermalijn!

Kleuterklas 1


Wat een heerlijke week was het weer! Met de oudste kleuters buiten gevilt. Zee en gekleurde matrasjes voor de zelf gemaakte houten bootjes en bedjes. Hoe meer schuim, hoe groter het feest! Heerlijk hoor ♡

Klas 2


Klas 2 is bezig met de bijenperiode. Wat hebben we veel geleerd over de bijen en veel leuke dingen gedaan.

Er zijn heerlijke wandelingen gemaakt naar de heemtuin en door de buurt. We zijn bij imkerij Weerlanerpolder geweest. Het was één van de eerste dagen met warm weer en de bijen waren daardoor pas sinds kort actief. De kinderen hebben binnen en buiten bijenmix gezaaid en waren erg betrokken en nieuwsgierig, een ijverig volkje! We hebben veel geleerd van de imker en ook lekker gespeeld in de prachtige tuin.

We hebben hard gewerkt met het vilten van bloemen voor onze elzenbijtjes


Verder hebben we de kleur van de zon geschilderd van licht naar donker en de kleuren van Phacelia (bijenbrood). Daarvoor hebben we zelf groen en paars gemaakt.

Ook hebben we veel taaloefeningen gedaan rond het thema bijen. De beeldende verhalen van Jacob Streik en de legende van Ambrosius, de beschermheilige van de imkers, waren inspiratie voor gedichten en verhalen die de kinderen samen hebben geschreven in hun periodeschrift.

Ze leerden daarbij over het leven van bijen, de verschillen bij bijen, zoals de koningin en haar bruidsvlucht, het zwermen, de darren, poortwachters, stuifmeelverzamelaars enzovoorts. Maar ook wat de bij betekent voor de bestuiving.


Het was fijn om de bijen en lente samen te beleven, bij een wandeling langs de sloot zaten ze met hun neus bovenop de harde werkers. Zo was er gelegenheid om met aandacht te kijken naar de omgeving en de bijen te ontmoeten.


Ook stond er nog een lekkere traktatie in de moestuin en hebben ze rabarbercompote gemaakt dat ze met het pinksterfeest samen hebben opgegeten. De bijenperiode zoemt nog een weekje door, omdat er wat vrije dagen waren afgelopen maand.

Klas 3


Periode rekenenKlas 3 heeft zich tijdens de periode rekenen bezig gehouden met het aanleren van de tafel van 12. Ze hebben hiervoor eigen flitskaartjes gemaakt en in een wip kenden de meeste kinderen de tafel uit hun hoofd. Ook hebben we buiten met krijt de uitkomsten van de tafel genoteerd. Eén kind zei dan de tafel (bv 11x12) en de andere kinderen uit het groepje sprongen dan zo snel mogelijk naar de goede uitkomst.


Ook hebben we cijferend gerekend met plus- en minsommen. We konden zelfs aan het eind van de periode onderstaande, zelf bedachte som uitrekenen. Super handig dat cijferend rekenen!


En het metriek stelsel werd gestart met een verhaal over Lange Jan en Kleine Puck. Lange Jan wil een huis laten bouwen door Kleine Puck. Lange Jan geeft in lichaamsmaten aan hoe hij zijn huis graag wil hebben (bijvoorbeeld: de breedte van de slaapkamer moet drie grote stappen zijn, de hoogte van de deurposten anderhalve lichaamslengte, de lengte van het bad negen keer de maat van zijn voet). U snapt vast al wat er mis ging toen Kleine Puck het huis ging bouwen. Toen ik de kinderen vroeg welke tips zij hadden voor Lange Jan en Kleine Puck kwamen onder andere de volgende antwoorden langs: Lange Jan neemt vrij en is er altijd bij, opdat ze zijn lichaam kunnen gebruiken, want hij is langer dan Kleine Puck. Lange Jan laat zijn schoen achter en dan kan je op die manier zorgen dat je wel de juiste maat hebt voor de voet. Uiteindelijk kwam ook het idee om een liniaal in te zetten langs. Ahhhhh……… dat is een goed idee. En zo ontdekten we dat standaardmaten toch wel heel handig zijn. Daarna zijn we aan de slag gegaan met kale sommen.Ook hebben we geoefend met de decimeter. Deze voorwerpen zijn allemaal ongeveer een decimeter, ook wel 10 centimeter. Daarbij gebruikten we eerst onze handspan en daarna een liniaal om het op te meten.

Klas 5 en 6


Klas 5/6 heeft vier weken een poëzie periode gehad.

Tijdens deze periode zijn er veel gedichten gemaakt.

Deze gedichten heten black out poetry. Je neemt een stuk tekst en door daar woorden te omcirkelen of door te strepen, ontstaat er een gedicht.

De klas heeft er veel gemaakt en dit is het resultaat.

Met schilderen zijn wij bezig met de zomerbloemen. Dit zijn de klaprozen die nu overal volop in bloei staan in de bermen en deze week hebben wij korenbloemen geschilderd.

Ook zijn de eerste sloffen klaar. Heerlijke warme voeten van de winter!!


Hoe kun je balans laten zien met een pallet?


Twee kinderen uit klas 5 wisten hier wel raad op. Je zet een pallet op zijn smalle kant en daarna ga je stapelen met stokken, stelten, en alles wat je maar kunt vinden.

Het werd een heel bouwwerk en iedere keer weer blijdschap als het lukte om er weer iets op te leggen. In het ouderportaal kunt u een klein filmpje kijken.


Tuinochtend


Beste ouders,

Aanstaande zondag 13 juni gaan we weer aan het werk in de tuin. Wie wil er komen helpen?

We starten om 10:00 uur. Tussendoor is er tijd voor koffie en thee, zelf iets lekkers meenemen. We gaan vooral snoeien en brandnetels wieden, zodat de kinderen veilig kunnen blijven spelen op ons mooie plein, dus trek beschermende kleding aan.


Op 4 juli a.s. is de laatste zondag dit schooljaar waarop we gezamenlijk de tuin onder handen gaan nemen onder leiding van Anneke Reemer. Zoals al eerder is gecommuniceerd gaat Anneke en haar gezin verhuizen en ons verlaten. Anneke via deze weg enorm bedankt voor je inzet van al die jaren.


Wie wil het stokje van Anneke overnemen? U kunt contact met haar opnemen zodat zij kan uitleggen wat de organisatie precies inhoudt. U kunt zich aanmelden bij: a.reemer@de-toermalijn.nl


zondag 13 juni 2021Tuinochtend 10.00 - 13.00 uur
vrijdag 18 juni 2021Digitale inloop van 8.45 uur tot 9.45 uur
aanmelden: info@de-toermalijn.nl
donderdag 24 juni 2021St. Jansfeest vanaf 13.00 uur vrij
vrijdag 25 juni 2021Studiedag - geen school
maandag 28 juni 2021Schoolfotograaf
donderdag 1 juli en vrijdag 2 juli 2021Studiedagen - geen school
zondag 4 juli 2021 Laatste Tuinochtend 10.00 - 13.00 uur
donderdag 15 juli 2021afscheid oudste kleuters en afscheid van klas 6
vrijdag 16 juli 2021schoolreisje kleuterklassen en de laatste schooldag 13.00 uur vrij