Vrijeschool de Toermalijn in Hillegom is de vrije school voor de bollenstreek

Basisschool de Toemalijn is de vrijeschool van de Hillegom en de omliggende bollenstreek

Op onze school
krijg je plezier
in leren.

Gepubliceerd op: 05-03-2020

Nieuwsbrief 12

Beste ouders en verzorgers,


Aan het begin van de week heb ik u geïnformeerd over hoe wij omgaan met het rondwarende Coronavirus. Eigenlijk is daar, tot nu toe, niet veel aan veranderd. We zorgen dat de kinderen hun handen regelmatig wassen, - voor schone papieren handdoekjes en als de kinderen hoesten doen ze dat in de elleboog. Als er vanuit de kinderen zelf initiatieven komen, bijvoorbeeld terughoudend zijn met handen schudden, dan respecteren we dat. Sommige kinderen groeten hun juf ’s ochtends met de handen tegen elkaar voor de borst en een kleine buiging met het hoofd. Zo leren ze tussen de bedrijven door hoe je op andere manier dan de gebruikelijke, elkaar vriendelijk kunt groeten. We merken overigens alleen bij de oudere kinderen dat het leeft. De kleintjes hebben er over het algemeen maar weinig notie van.

We houden de landelijke richtlijnen in de gaten en als het beleid moet veranderen zullen we dat doen.


Jacoline Wiskerke

Werkzaamheden aan het gasnet


We willen u alvast informeren over het feit dat over een behoorlijke periode de entree van De Toermalijn moeilijker

toegankelijk wordt.

Er zal worden gewerkt aan het gasnet vanaf 20 april t/m 5 juni 2020.

De werkzaamheden betreffen het gebied Davonalaan, Faleriolaan maar ook het trottoir van de Abellalaan aan de kant van het parkeerterrein zal open gebroken worden. De toegangswegen en het parkeerterrein zullen in die periode moeilijker toegankelijk zijn.


De inwoners van Hillegom, zowel als de school, ontvangen de plannen van de werkzaamheden per brief van de gemeente. Wij zullen deze informatie met u delen zodat ook de bewoners buiten Hillegom goed op de hoogte blijven.

De lente komt eraan!!
Een kleine impressie uit klas 5/6


Twee kleuters in de pauze "op het nest"

maandag 9 maart 2020 ouderavond weerbaarheidstraining klas 3/4, (19.30 - 21.30 uur)
vrijdag 20 maart 2020Studiedag - geen school
woensdag 25 maart 2020Soepcafé en winkeltje
woensdag 1 april 2020Inloop uur (8.45 - 9.45 uur)
vrijdag 3 april 2020Palm Pasen