Laat je verrassen door
je eigen fantasie.

home

Kerndoelen

 In de kerndoelen wordt omschreven wat er ieder jaar geleerd moet worden en wat de kinderen aan het eind van klas 6 allemaal moeten weten en kunnen. Om te bekijken of onze kinderen aan deze eisen voldoen gebruiken we de Cito toetsen. Vanaf de oudste kleuters wordt ieder kind "getest" op zijn ontwikkeling. We bekijken het technisch lezen, de spelling, het begrijpend lezen en het rekenen. Bij de kleuters zijn dit de voorwaarden voor het rekenen en het lezen. Ook screenen wij de sociaal /emotionele ontwikkeling.


Aan het eind van klas 6 worden de kinderen getoetst d.m.v. de NIO toets (een intelligentie toets), het Drempelonderzoek (vaardigheden) en door de SVL (sociaal/emotionele ontwikkelingen werkhouding).
Naast de cognitieve zaken (lezen, rekenen, spellen) bieden wij als vrijeschool ook andere ontwikkeling aan. De creatieve/gevoelsontwikkeling (muziek, schilderen, euritmie, vormtekenen, toneel, tuin), de wilsontwikkeling (ervaren door het doen, doorzetten) en de sociale ontwikkeling (o.a. De Regenboogtraining)

Wij willen graag dat een kind zich op alle drie de ontwikkelingsgebieden ontplooit. De drie gebieden versterken elkaar. Ieder kind stroomt uit naar vervolgonderwijs wat in zijn of haar vermogen ligt, heeft een brede ontwikkeling. Ieder kind is geworden wie hij is in de wereld van morgen.

 

Deze pagina is gepubliceerd op: 9 maart 2014

 

Meer nieuws


 

 

Kerndoelen
Kerndoelen
De Toermalijn
Abellalaan 74 2182 TZ Hillegom
Tel. 0252-52 48 99
info@de-toermalijn.nl
Klik hier voor de laatste nieuwsbrief
Inloggen
Concept door Stopkracht - Websitebouw door All4Design
De Toermalijn
Abellalaan 74 2182 TZ Hillegom
Tel. 0252-52 48 99
info@de-toermalijn.nl
Inloggen
Concept door Stopkracht - Websitebouw door All4Design
NAAR BOVEN