Vrijeschool de Toermalijn in Hillegom is de vrije school voor de bollenstreek

Basisschool de Toemalijn is de vrijeschool van de Hillegom en de omliggende bollenstreek

Op onze school
krijg je plezier
in leren.

Gepubliceerd op: 12-06-2019

Uitreiking scholenpakket jonge mantelzorgers op De Toermalijn Hillegom

 

Ook in Hillegom is meegedaan aan de week van de jonge mantelzorger. En wel op een zo praktisch mogelijk manier. In afstemming met enkele basisscholen heeft WelzijnsKompas concrete tools m.b.t. jonge mantelzorgers ontwikkeld en verzameld. Het scholenpakket jonge mantelzorgers kan door intern begeleiders, meesters en juffen op basisscholen direct ingezet worden in de klas en in kind gesprekken. Op woensdag 5 juni werd het eerste scholenpakket uitgereikt in Hillegom. Intern begeleidster Esther Kasbergen, van De Toermalijn heeft het scholenpakket in ontvangst genomen.

Het scholenpakket bestaat uit een doe-boek voor kinderen, een aangepast jenga-spel met vragen erop, een signaleringskaart voor docenten, het dobbelspel ‘opgelucht staat netjes’, informatie over ondersteuningsaanbod in de regio en een usb stick waarop allerlei informatie en tools zijn verzameld, zodat scholen zelf kunnen inzetten wat bij hen past.

WelzijnsKompas is de welzijnsorganisatie voor bewoners in Hillegom en Lisse. WelzijnsKompas helpt buurten leefbaar maken en ondersteunt kwetsbare bewoners om zichzelf (weer) te redden en mee te doen in de samenleving. Want niemand mag tussen wal en schip raken, iedereen telt mee.