Vrijeschool de Toermalijn in Hillegom is de vrije school voor de bollenstreek

Basisschool de Toemalijn is de vrijeschool van de Hillegom en de omliggende bollenstreek

Op onze school
krijg je plezier
in leren.

Gepubliceerd op: 31-10-2018

Oudercollege met als thema de Jaarfeesten

Het ouder-college is nieuw leven ingeblazen en wil een plek zijn voor vrijeschool ouders om zich te verdiepen in ‘typisch vrijeschool onderwerpen’.


Soms zullen we gasten uitnodigen, soms zullen teamleden of ouders aan het woord laten. Altijd zullen we proberen om naast het geven van informatie ook een interessante activiteit te organiseren.


Mocht u ouders kennen die geen kinderen op de Toermalijn hebben, maar die wel geïnteresseerd zijn, kunt u hen ook uitnodigen!


8 oktober Oudercollege over het onderwerp: JAARFEESTEN

19.30 TOT 21.00 UUR