Vrijeschool de Toermalijn in Hillegom is de vrije school voor de bollenstreek

Basisschool de Toemalijn is de vrijeschool van de Hillegom en de omliggende bollenstreek

Op onze school
krijg je plezier
in leren.

Gepubliceerd op: 27-05-2022

Actie voor Oekraine


Actie voor OekraineMika heeft het initiatief genomen om een actie te starten voor de mensen in Oekraïne. Iedereen werd opgeroepen om lege flessen te brengen.


Samen met Cas en Sem zijn deze ingeleverd. Dit heeft tot resultaat gehad dat er wel 100,20 euro is gespaard.


Wat een mooi bedrag, jongens.