Rekenen gaat
beter als je meel
moet afwegen.

home

De Vlinderboom

vlinderboom

Peutergroep de Vlinderboom

Alles in het leven heeft zijn eigen ritme: dag en nacht, eb en vloed, het wisselen van de seizoenen. Het ritme ordent als het ware het leven. Vooral voor het kleine kind is ritme onontbeerlijk. Het geeft het kind zekerheid, waardoor het vertrouwen krijgt in de mensen om hem heen en in de wereld.

Op peutergroep de Vlinderboom komen de peuters daarom zo veel mogelijk in een vaste groep met bekende gezichten. Er is een maandag-donderdag groep en een dinsdag-vrijdag groep. De woensdaggroep wordt vaak benut voor kinderen die extra willen komen of die juist willen wennen.

Vanaf 2,5 jaar kan uw kind terecht bij de peutergroep die zich in deze school bevindt. Hier wordt gewerkt vanuit de antroposofische pedagogiek en het uitgangspunt is het bieden van een huiselijke omgeving; een vertrouwd, prettig en veilig tweede ‘thuis’. De speeltijd heeft een vast ritme met een afwisselend in- en uitademend karakter.  

De openingstijden van het de Vlinderboom zijn van 8.30 tot 12.45 uur. De vakanties lopen synchroon met die van onze school.

Voor meer informatie: http://www.devlinderboom-opschool.nl/

Inschrijven kan alleen via de website van de Vlinderboom.

Kinderen die geplaatst zijn op de peutergroep hebben voorrang op de wachtlijsten van de kleuterklassen van de betreffende de Toermalijn.

U moet uw kind dan wel tijdig aanmelden bij de Toermalijn via de website. U ontvangt daarna bericht of er plek is. 

U schrijft dus apart in bij de Vlinderboom-op school en bij de Toermalijn; dit wordt niet automatisch gekoppeld. 

Telefonische informatie kan worden verkregen via de administratie van de Vlinderboom: 06 36 49 31 22 bereikbaar tijdens schoolweken op maandag van 8.30 tot 12.30 uur en dinsdag en donderdag van 8.30 tot 14.30 uur.

Email: administratie@devlinderboom-opschool.nl

 

 

 

De Toermalijn
Abellalaan 74 2182 TZ Hillegom
Tel. 0252-52 48 99
info@de-toermalijn.nl
Klik hier voor de laatste nieuwsbrief
Inloggen
Concept door Stopkracht - Websitebouw door All4Design
De Toermalijn
Abellalaan 74 2182 TZ Hillegom
Tel. 0252-52 48 99
info@de-toermalijn.nl
Inloggen
Concept door Stopkracht - Websitebouw door All4Design
NAAR BOVEN